"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

TNO: 54% van de zelfstandig ondernemers heeft meer dan een half jaar buffer

Meer dan de helft van alle zzp’ers denkt dat zij het langer dan 6 maanden uithouden zonder inkomsten, blijkt uit onderzoek van TNO. Er zijn wel flinke verschillen per branche.

Zo’n 54% van de zzp’ers denkt dat hij een financiële buffer heeft van zes maanden of meer, blijkt uit  de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2019 van TNO en CBS. Het gaat om cijfers van vóór de coronacrisis.

Van alle zzp’ers kan een kwart (23%) langer dan 5 jaar rondkomen zonder inkomsten. Zo’n 7% houdt het 2 tot 5 jaar uit, 11% denkt maximaal 2 jaar zonder werk te kunnen en 13% kan zes maanden tot een jaar vooruit. Zo’n 20% heeft een buffer van minder dan 3 maanden.

Verschillen per sector

Uit de enquête van TNO blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de buffer van zelfstandigen eigen arbeid en zzp’ers die producten verkopen. Er zijn wel flinke verschillen per sector.

Zelfstandigen die werken in de transport en logistiek, pedagogiek, dienstverlening of creatieve sector, gaven relatief vaak aan dat ze maximaal 3 maanden kunnen rondkomen zonder klussen. Dit zijn juist de beroepen die minder of geen werk hebben door de coronamaatregelen, schrijft TNO. Voorbeelden zijn taxichauffeurs, sportinstructeurs, kunstenaars, kappers en horecaondernemers.

Zzp’ers in de agrarische sector en de ICT hebben gemiddeld de grootste buffer. Niet verrassend: de buffer hangt af van de inkomsten van de zzp’er. Van de zzp’ers in de hoogste inkomensgroep geeft ruim de helft aan een jaar of langer zonder bedrijfsinkomen te kunnen.

Pensioen, parttime loondienst of werkende partner

Tot slot hangt de buffer af van andere bronnen van inkomsten. Sommige zzp’ers werken daarnaast bijvoorbeeld in loondienst of zijn juist al met pensioen en ontvangen AOW.

En wie een werkende partner heeft, houdt het ook langer uit. Van de zzp’ers met een partner met eigen inkomen, gaf 16% aan maximaal 3 maanden zonder bedrijfswinst te kunnen. Van de zzp’ers met een partner zonder inkomen of zonder partner is dat ongeveer 30%.

Positiever beeld

Het onderzoek van CBS en TNO geeft een positiever beeld dan een recente peiling van FNV Zelfstandigen. De vakbond vroeg 2000 zzp’ers afgelopen maart naar hun spaarpot. Daaruit bleek dat slechts de helft van de zelfstandigen een financiële buffer heeft. Van die groep gaf 36% aan het langer dan een jaar uit te houden.

Ook Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) deed onderzoek naar de buffer van zzp’ers. Dat sluit wat meer aan bij de uitkomsten van TNO en CBS: volgens PZO kan 60% van de zzp’ers drie maanden of langer vooruit. “Uit onze peiling blijkt dat het grootste deel van de zelfstandige ondernemers deze coronacrisis kunnen doorkomen”, concludeert de vereniging.

Vermogen

Onderzoek van het CBS uit 2018 laat zien dat het vermogen van zelfstandigen gemiddeld hoger is dan dat van werknemers in loondienst.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Wat een heerlijk onderzoek weer. Nu blijkt in eens dat een ZZPer het toch beter voor elkaar heeft als dat men in de afgelopen jaren had afgeschilderd. Tot zelfs 2x tot 4x meer reserve dan de gewone werknemer.
    Meneer Koolmees, jullie moeten echt deze groep gaan beschermen, deze groep heerst echt in armoede (Sarcasme).
    Het is hiermee toch wel duidelijk geworden dat een groot gedeelte van deze groep ondernemers zijn eigen boontjes goed kan doppen. En wel degelijk zijn verantwoordelijkheid in zijn onderhoud op zich neemt.
    En een verplichte AOV-verzekering zal hierin niets verbeteren.