"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nederland zuiniger met steun aan zzp’ers dan aantal andere landen. Een overzicht.

Is de Nederlandse regering coulant met corona-hulp aan zelfstandig professionals? ZiPconomy vergelijkt de Nederlandse regelingen met die van andere westerse landen.

Nederlandse zzp’ers die in de problemen komen door de corona-crisis, kunnen geld krijgen van de overheid. De staat vult hun inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees hier meer over de Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO).

Daarnaast kunnen zzp’ers uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Verder is er de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren): een subsidie van maximaal 4000 euro voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De reacties op de regelingen zijn verdeeld. Veel gedupeerde zzp’ers zijn blij met de steun, sommige belangenbehartigers vinden zelfs dat er nog wel wat bovenop mag. En er zijn partijen die vinden dat zzp’ers onterecht profiteren van het sociale stelsel.

Hoe zit het eigenlijk in andere landen? Krijgen zzp’ers daar ook steun van de overheid? De verschillen per land blijken groot. Nederland lijkt met name omtrent de voorwaarden voor steun strenger dan veel anderen landen.

Verenigd Koninkrijk: 80% van de gemiddelde winst

De Britse overheid keert gedupeerde zelfstandig ondernemers 80% van hun gemiddelde maandelijkse winst (berekend over drie jaar), met een maximum van 2500 pond per maand. De regeling geldt momenteel maximaal drie maanden en is bedoeld voor zelfstandigen met een inkomen van maximaal 50.000 pond per jaar. Dat zijn is 95% procent van alle Britse zelfstandig professionals.

Deze regeling lijkt op de compensatie die Britse werknemers in loondienst krijgen als ze niet kunnen werken door de coronacrisis. De Britse minister van Financiën zei tijdens de persconferentie: “We behandelen zzp’ers hetzelfde als werknemers. Zzp’ers, jullie zijn niet vergeten, we laten jullie niet in de steek.”

Denemarken: maximaal 3000 euro per maand

Deense zelfstandig ondernemers en freelancers krijgen compensatie voor misgelopen inkomsten tijdens de coronacrisis. Wie meer dan 30% van zijn winst verliest, kan aanspraak maken op overheidssteun.

De overheid compenseert drie maanden lang maximaal 75% van het verlies aan inkomsten. Het bedrag is maximaal 3000 euro per persoon per maand. De regeling geldt voor zzp’ers met een jaarinkomen van 15.000 tot 70.000 euro.

De Deense regeling is vergelijkbaar met die voor werknemers. Ook zij krijgen maximaal 3 maanden zo’n 75% van hun loon van de overheid als ze zonder werk zitten door de crisis.

Duitsland: extra geld, sociale zekerheid en uitstel van huur of hypotheeklasten

Duitse zzp’ers en mkb’ers met maximaal vijf medewerkers kunnen eenmalig 5000 euro krijgen van de overheid. Daarnaast kunnen ze maximaal 9000 euro aan subsidie krijgen om doorlopende kosten te dekken, denk bijvoorbeeld aan de huur van het bedrijfspand.

Deze regeling geldt voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de pandemie en in elk geval op 31 december 2019 geen financiële moeilijkheden hadden. Ze kunnen zich tot uiterlijk 31 mei opgeven voor de staatssteun.

Daarnaast kunnen freelancers tijdelijk aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Die geldt maximaal een half jaar. Daarnaast krijgen ze eventueel extra geld om hun woonlasten te betalen, zodat ze in ieder geval thuis in quarantaine kunnen blijven.

Frankrijk: maximaal 1500 per maand

Ook in Frankrijk helpt de overheid zzp’ers om in elk geval hun huis te behouden. Zij kunnen uitstel van betaling van huur en woonlasten krijgen. Wie minstens 70% minder inkomsten had in maart, kan maximaal 1500 euro staatssteun aanvragen. Deze regeling geldt voor zzp’ers met een jaaromzet van minder dan 60.000 euro.

Er zijn ook steunfondsen per ministerie. Zo kunnen creatieve ondernemers bijvoorbeeld extra subsidie krijgen van het ministerie van Cultuur.

Verder mogen Franse freelancers uitstel van betaling aanvragen voor belastingen en sociale premies.

Spanje: 70% van het inkomen

In Spanje kondigde premier Pedro Sánchez aan dat ook zelfstandig ondernemers hun werkzaamheden tijdelijk kunnen stoppen als dat nodig is. De 3 miljoen zzp’ers krijgen steun die vergelijkbaar is met die van werknemers, schrijft de politieke nieuwssite Politico. Volgens de Spaanse nieuwssite The Olive Press krijgen zij 70% van hun gemiddelde inkomen als staatssteun.

Dit gemiddelde inkomen wordt berekend over de afgelopen 180 dagen. Wie toen ook al zonder werk zat, krijgt 70% van het minimumloon. Deze regeling geldt een maand, maar kan verlengd worden tot de crisis voorbij is.

Italië: 600 euro voor zzp’ers

Ongeveer 23 procent van de Italiaanse werkenden is zzp’er. Deze 5 miljoen Italianen krijgen flink minder steun dan gedupeerde werknemers in loondienst, schrijft The Financial Times. Terwijl medewerkers in loondienst de komende negen weken 80% van hun loon uit de staatskas krijgen, is er maar een klein potje geld voor zzp’ers.

Freelancers kunnen in maart eenmalig 600 euro krijgen. Als ze aantonen dat ze vrij nemen om voor de kinderen te zorgen, krijgen ze een soort ouderschapsverlof. Dat is maximaal de helft van hun gemiddelde maandelijkse inkomen. Ook zij kunnen uitstel krijgen van hun belastingplicht.

Verenigde Staten: werkloosheidsuitkering, óók voor zzp’ers

Alle Amerikaanse belastingbetalers met een jaarinkomen van 75.000 dollar of minder, krijgen een cheque in de brievenbus van 1200 dollar. Zonder verdere voorwaarden. Ook zzp’ers. Daarnaast kunnen zelfstandig ondernemers en flexwerkers aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, net als werknemers.

Iedere werkende kan 600 dollar per week krijgen, schrijft The Guardian. Ze mogen maximaal vier maanden gebruik maken van deze regeling.

Zzp-deskundige Steve King zegt tegen de zakelijke nieuwszender CNBC dat het een bijzondere stap is voor de overheid. Hij vindt het een flinke kanteling in de manier van denken over zzp’ers: “De overheid heeft de werkloosheidsuitkering losgekoppeld van loondienst. Dat is volgens mij nooit eerder gebeurd. Dit vergroot de kans dat we ook na de coronacrisis sociale zekerheden krijgen voor alle werkenden, ongeacht contractvorm.”

Hij verwacht ook dat de handhaving van de AB5-wet tegen schijnzelfstandigheid wordt opgeschort.

 

Lees ook: Van IR35 tot ABC-wet: zo gaan andere landen om met schijnzelfstandigheid

2 reacties op dit bericht

  1. Dit is naar mijn mening de ideale tijd voor een rigoreuze verandering in ons stelsel: geef alle volwassen Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen van € 1500 per maand. Zonder onderscheid des persoons. Schaf tegelijkertijd alle bestaande regelingen af: bijstand, ww, kinderbijslag etc houden op te bestaan. Je voorkomt daarmee het “hij wel ik niet” geneuzel, allerlei vormen van fraude, een ambtenarenapparaat om de complexe regels in stand te houden, je steunt de zwakkeren in de samenleving, het is (veel) goedkoper dan de huidige regelingen en bovenal… het is sociaal en rechtvaardig. Gebruik je gezond verstand en je komt waarschijnlijk tot dezelfde conclusie: helemaal zo gek nog niet, een basisinkomen voor iedereen.

  2. @Hans. Het kan daarnaast ook ondernemerschap stimuleren, het (gepercipieerde) risico wordt lager