"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
uitstel belastingen corona

“Kabinet maakt zes nieuwe belastingmaatregelen bekend”. Onder andere versoepeling urencriterium TOZO.

Het kabinet maakt vanmiddag zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Dat weet ondernemersorganisatie ONL te melden. Onderdeel van het pakket is een versoepeling van het urencriterium voor het verkrijgen van inkomstenondersteuning voor zelftstandigen (de TOZO).

Het kabinet maakt vanmiddag zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, de DGA-taks uitgesteld en mogen ondernemers bij omzetdaling van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Dat meldt ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers.

Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, reageert opgetogen: ‘We zijn heel blij met dit resultaat. ONL heeft alles op alles gezet om deze maatregelen erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Dit geeft ondernemers, van de zzp’er tot de directeur-grootaandeelhouder (DGA), meer vertrouwen en perspectief in deze vaak uitzichtloze tijd.’

Volgens ONL gaat het om de onderstaande aanpassingen:

Per direct meer budget om iets extra’s te doen voor werknemers

Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, zoals een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. Begin deze maand heeft ONL, samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products en CLC-VECTA, middels een open brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën opgeroepen om deze regeling te versoepelen. En met succes. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen extra ruimte op voor ondernemers. Ook geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en evenementenbranche, om in de toekomst snel weer op gang te komen.

Bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon

Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. ONL heeft daarom het voorstel gedaan om dit jaar de regels bij het uitkeren van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s.

DGA-taks uitgesteld

Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op voor leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is, tot opluchting van ONL, vandaag uitgesteld tot 1 januari 2023. Een goed signaal van het kabinet omdat de wet op verschillende vlakken DGA’s oneerlijk typeert. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen DGA’s die rechtmatig lenen en degenen die misbruik maken van de situatie. Het is goed dat ondernemers niet bestraft worden met een DGA-taks in deze economisch lastige tijd.

Belangrijke maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

ONL kreeg de afgelopen tijd van veel zzp’ers de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met hun misgelopen uren. Vooral in relatie tot het urencriterium, wat recht geeft op de zelfstandigenaftrek, leidde bij veel zzp’ers tot extra zorgen over hun financiële situatie. ONL is dan ook verheugd om te zien dat staatssecretaris Vijlbrief hier duidelijkheid over schept en aanbeveelt dat de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 er standaard vanuit gaat dat zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken.

Wel vreest ONL dat zzp’ers tot ver na 31 mei weinig tot geen opdrachten kunnen uitvoeren en hoopt dan ook dat de aangekondigde versoepeling van het urencriterium opgerekt kan worden wanneer blijkt dat de vraag naar klussen langer uitblijft.

Verliezen van 2020 mogen weggestreept worden tegen winst van 2019

Ondernemers maken momenteel forse verliezen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangifte van de vennootschapsbelasting over 2020, aan het begin van 2021, een flinke financiële klap na geeft. Het jaar 2019 was echter voor veel ondernemers een zeer winstgevend jaar. Zodoende besluit het ministerie van Financiën vandaag dat het verlies van 2020 al mag worden meegenomen in de aangifte van de vennootschapsbelasting van 2019. Zo wordt mogelijk verlies opgevangen door de positieve vorige jaargang. Biesheuvel: ‘Een slimme maatregel van de staatssecretaris waar ontzettend veel ondernemers profijt van gaan hebben.’

Versoepeling hypotheekaflossing

De banken hebben eerder aangekondigd om klanten tegemoet te komen door de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. Voor een dergelijke pauze bestaan er wel fiscale regels vanuit de overheid. Zo is er een beperkte termijn voor een pauzering. Staatssecretaris Vijlbrief laat deze termijn nu verder los. Hypotheekhouders kunnen de aflossing verder uitsmeren en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

Bron: ONL

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie