"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

NOW-regeling klaar. Ook salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd.

Voorwaarden “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid ” bekend. Loket gaat 6 april open.

Zoals eerder aangekondigd komt het kabinet ondernemingen die omzetverlies leiden tegemoet in de loonkosten. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De regeling is bedoeld zodat bedrijven mensen in dienst houden.

Het kabinet benadrukt nadrukkelijk dat de regeling ook geldt voor flexwerkers. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm. Ook voor mensen met een ‘fictieve dienstverband’ kan de looncompensatie worden aangevraagd. Dat geldt niet voor DGA’s van een BV, zo staat in een brief aan de Kamer te lezen.

Voorwaarden

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven. Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Met de NOW ondersteunen we werkgevers die ook in deze moeilijke periode vasthouden aan hun werknemers, ook diegenen zonder vast contract.”

De loonkosten worden per werknemer gemaximeerd op € 9.500 bruto, dat is twee keer het maximum SV dagloon.  De omzetdaling wordt vergeleken met 25% van de jaaromzet van 2019 en wordt op concernniveau beoordeeld.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Tozo

Afgelopen vrijdag zijn de voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gepubliceerd (zie ook hier). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Bron: Rijksoverheid

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

16 reacties op dit bericht

 1. Flexwerkers via hun bureau neem ik aan, niet via de opdrachtgever?

 2. Wie gaat mijn vrouw compenseren? De regering?
  Zij heeft dringend behoefte aan salaris

  • @sven, kan je iets meer over achtergrond van je vrouw vertellen, zodat ik je vraag kan proberen te beantwoorden. Is ze in loondienst? Vast contract?

  • Hoe zit het met freelancers die via Tentoo werken? Worden zei ook gecompenseerd?

 3. Het is mij nog steeds niet duidelijk op basis van wélke uren flexwerkers moeten worden doorbetaald?

  • @Eric, ik ga er vanuit dat je een onderneming hebt, en gebruik maakt van flexwerkers die bij jou een contract hebben (niet via bureau).
   Dan moet je even twee dingen uit elkaar halen:
   1. wat je moet doorbetalen hangt van type contract af (zie Wet Arbeidsmarkt in Balans), ook oproepkrachten hebben soms recht op door betaling, ook al roep je ze niet op. Dat heeft niets te maken met de NOW.
   2. denk aan de oproep van Kabinet aan ondernemers op flexwerkers door te betalen, ook in geval dat dat niet per se wettelijk verplicht is.
   3. NOW regeling geeft ook compensatie voor loon, ook voor de flexwerkers (maar je krijgt natuurlijk alleen compensatie als je ze ook daadwerkelijk doorbetaald).

   Laat je hierin ook goed adviseren door je accountant. Nieuwe regeling, dus best ingewikkeld.

 4. Gaat mij inderdaad om de compensatie voor doorbetaling van loon.
  Vraag is hoeveel uren je de flexwerkers moet uitbetalen?
  Op basis van gemiddelde uren van de laatste 3 maanden of van laatste 12 maanden? Dus op basis waarvan moet ik dat berekenen?

 5. Als flexwerker krijg ik morgen pas uitbetaald, dit omdat mijn werkgever een regeling heeft van 26 weken want vanaf morgen ben ik 26 weken in dienst. Volgens hem is er geen verplichting tot loonbetaling -met terugwerkende kracht- in de periode van het sluiten van de horeca tot aan nu. Klopt dit wel? Bij wie moet ik zijn om dit gat van 5 weken dicht te lopen?

 6. Vraagje qioz zorgkappers huren mij in voor 6 uur per week als flexwerker!!
  Ben in januari begonnen,heb ik nu ook recht op een tegemoetkoming?
  Heb geen contract ofzo!!

 7. Wij werken bij 24 7 hotelservice en hebben een uitzendovereenkomst. Vanaf de maand maart 2020 worden wij laat betaald door onze werkgever. Wij kregen € 300,- minder uitbetaald. in de maand april 2020 kregen wij geen volledige loon uitbetaald maar een voorschot. Per werknemer is dit verschillende. In mijn geval krijg ik de helft van mijn loon als voorschot uitbetaald, wat bij mij vragen oproep. Met excuus dat de werkgever ons het volledige loon niet kan uitbetalen omdat hij op de compensatie NOW van het UWV wacht. Hierdoor ontstaan bij ons nieuwe schulden omdat wij onze rekeningen niet kunnen betalen. Wij hebben dit bij de werkgever aangekaart maar zij komen met nog meer excuses aan. Sommige van ons zit in fase A en fase B contract. Ook al werk je minder omdat je minder bent ingeroosterd door de Corona Virus, dan nog betekent dit niet dat je volledig wordt uitbetaald omdat er een onderscheid wordt gemaakt met de fase A en fase B. De werkgever geeft door dat zij niet verplicht zijn ons het volledige loon niet uit te betalen. Er wordt toezeggingen gedaan dat de werkgever compensatie NOW bij het UWV voor ons gaan aanvragen zodat wij geen inkomsten verlies hebben. Echter ervaren wij dit anders en vervolgens krijgen wij per voorschot de helft van ons salaris. Wij kunnen geen WW uitkering aanvragen omdat wij 2 dagen in de week werken in plaats van 6 dagen in de week.

  De werkgever heeft 45 medewerkers in dienst, waarvan 9 medewerkers moeten werken en 36 medewerkers thuis blijven. Er wordt hier niet gerouleerd. Daarnaast mogen de 9 medewerkers niet minder dan 2 dagen werken. Anders is er sprake van werk weigering. Dus meer gevolgen tot ontslag voor ons. De 36 medewerkers die thuis zitten worden vrij gespeeld en voor hen zijn verder geen gevolgen. Nou, ik weet niet hoor maar dit is echt te gek voor woorden. Vervolgens kunnen wij ons beklag hierover nergens kwijt of een melding van maken. Als werknemers worden wij niet gehoord maar ook niet serieus genomen. Vervolgens krijgen wij wel maandelijks onze rekeningen met aanmaningen/extra kosten die wij moeten betalen. Ik vind wel dat de werkgever hier hard aangepakt moeten worden!

  • Neem contact op met het uwv en beklaag je daar over het handelen van je werkgever dan kan het uwv hierover contact opnemen. Ik denk dat jou baas deze regel zelf heeft verzonnen zonder overleg met t uwv. Succes.

 8. Mij vraag is dat ik een contract heb als oproepkracht( 0urencontract) en werk al anderhalf jaar bij een uitzendburo ze hebben de now regeling aangevraagd dus hoeveel uur krijg ik dan uitbetaald als oproepkracht

 9. Ik ben op 6 april 2020 thuis komen te zitten en naar huis gestuurd. Ik was uitzendkracht en werd ivm teruglopend werk ivm CoronaCrisis naar huis gestuurd. Ik heb nu 70% WW. Er is gesproken over een compensatie van €600 mits het UWV dit aankan???
  Hoe moet ik dit nu beoordelen en wat kan ik verwachten??

  • @Martin, die 600 regeling is niet ingegaan en ook nog niet zeker hoe die er uit gaat zien. Maar hij is bedoeld voor de groep die tussen wal en schip valt. Dus bijv uitzendkracht maar geen recht op WW. Het is geen aanvullende regeling voor wie al WW krijgt.