"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
zzp corona

FNV Zelfstandigen: wees ruimhartig met BBZ voor zzp’ers die in problemen komen door coronavirus

Er komen zzp’ers in de problemen door een tijdelijke vraaguitval. FNV Zelfstandigen roept staatssecretaris Van Ark op om zzp’ers die hierdoor tijdelijk in de problemen komen snel ondersteuning te bieden via de BBZ regeling.

Het coronavirus laat zijn sporen na in de economie en zzp-ers voelen de gevolgen, zo stelt FNV Zelfstandigen. “Door maatregelen die worden getroffen voor de volksgezondheid worden opdrachten soms opgeschort of geannuleerd. Dat slaat een gat in de inkomsten van de zzp’er die daarmee te maken heeft.”

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

FNV Zelfstandigen wijst er op dat gemeenten een instrument in handen hebben om zelfstandigen bij te staan bij tijdelijke liquiditeitsproblemen. Dat is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). “Juist tijdens de uitbraak van het coronavirus is meer dan ooit nodig dat gemeenten meer bekend maken dat de regeling bestaat en dat zzp’ers bij de gemeenten kunnen aankloppen als het financieel niet meer gaat” zo vindt FNV Zelfstandigen.

Flitsbeoordeling

Het Bbz is onder meer ingericht voor gevestigde ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen. Kortom, liquiditeitsproblemen in verband met het coronavirus doen dus ook mee bij de beoordeling daarvan. Een zzp’er moet volgens de Bbz-regeling wel laten zien dat zijn/haar bedrijf levensvatbaar is. De toets van levensvatbaarheid moet dan wat ons betreft gaan over het perspectief dat het bedrijf had voordat de zzp’er werd getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

“Wij roepen staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om een extra editie uit te geven van het periodiek Gemeentenieuws. Dat is een brief van het ministerie aan gemeenten. Daarin wordt als het aan ons ligt gemeenten gevraagd meer aandacht te geven en meer bekendheid te geven aan het Bbz juist in deze tijd van het coronavirus. Laat ook zien dat gemeenten ruimhartig zijn voor de zzp’er. Betrek daarbij ook de VNG.” zo stelt FNV Zelfstandigen voor.

De bond vindt dat er een flitsbeoordeling moet komen van de levensvatbaarheid van bedrijven die de aanvraag doen. “Zzp’ers kunnen nu geen weken/maanden wachten tot er een advies of besluit ligt over de levensvatbaarheid en de aanvraag voor ondersteuning. En verleen voorschotten bij acute zaken. Een extra financiële injectie van de Rijksoverheid in het Bbz is een aanvullende factor die nodig kan zijn voor levensvatbare zzp-ondernemingen die getroffen zijn.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. bij mij is het anders , ik heb een raar probleem
    ik heb echt werk in overvloed , maar door de corana crisis kan ik dat gewoon niet uitvoeren , omdat ik niet bij mensen in huis kan komen