"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Sociale partners bereiken akkoord over verplichte AOV voor zelfstandigen

Plan voor inkomensafhankelijke uitkering, met een maximale uitkering op minimumloon niveau, wordt eerst voorgelegd aan achterban van de bij de onderhandelingen betrokken partijen.

Sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. Dat weet het FD te melden op basis van uitgelekte stukken. Een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid wil niet bevestigen of het bericht juist in.

Om de verzekering betaalbaar te houden wordt de uitkering voor zzp’ers soberder dan voor werknemers: maximaal €1650 per maand bruto: het minimumloon, zo meldt het FD. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk en zal naar verwachting maximaal €200 bruto per maand bedragen.

De nieuwe aov wordt straks net als de WIA door het UWV uitgevoerd, alle zzp’ers zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zzp’ers die al een verzekering hebben, of die zich liever zelf verzekeren, kunnen een vrijstelling krijgen. Hun verzekering moet dan wel op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de verplichte aov. De vrijstelling was een belangrijke wens van zzp-organisaties en verzekeraars. Wie een hogere dekking wil, kan zich bij een verzekeraar aanvullend verzekeren, maar daar geldt geen acceptatieplicht.

De voorstellen worden nu eerst voorgelegd aan de bij de onderhandelingen betrokken partijen, waaronder het VNO, FNV en de zzp-organisaties PZO en FNV Zelfstandigen.

Over de afspraken alleen over zzp’ers gaan of – breder – over alle zelfstandigen, is volgens een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid, nog “onderwerp van gesprek”.

“Geen draagvlak onder zzp’ers”

Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging, reageert teleurgesteld op deze eerste berichten. “Het is duidelijk dat de werkgroep van de Stichting van de Arbeid niets gedaan heeft met de inbreng van 22 zzp-organisaties.” De Werkvereniging is, met die andere zzp-organisaties, wel gehoord door de werkgroep, maar heeft niet mee onderhandeld. “Onze inzet was een verzekering voor alle werkenden,  met een wachttijd van minimaal 2 jaar en een nominale premie.”

“Dit is toch weer een voorstel voor alleen zzp’ers. Met een inkomens afhankelijke premie, tot wel € 200 per maand. Dat vind ik echt te veel, zeker ten opzichte van een maximale uitkering op minimumloon niveau. Dit lijkt zo wel erg veel op de oude WAZ: veel betalen voor weinig. Daarmee lijkt dit voorstel eerder maatregel om een gelijk speelveld te creëren dan een echte oplossing voor de lage verzekeringsgraad onder zzp’ers”, aldus Wouters. Ze denkt dat dit voorstel daarom ook op weinig draagvlak kan rekenen onder de zzp’ers.

Ook de commissie Borstlap adviseert één regeling voor alle werkenden. Minister Koolmees heeft onlangs in een Kamerdebat aangegeven dat hij die wens begrijpt, maar – omdat invoering daarvan complex is en nog jaren zal duren – hij wil eerst naar een aparte regeling voor zzp’ers. Zoals ook in het pensioenakkoord, op aandringen van de linkse oppositie – is afgesproken. Er ligt nog wel een Kamermotie waarin Koolmees gevraagd wordt om goed de nadelen van een aparte zzp-verzekering te bekijken.

Na bespreking bij de achterban, zal de Stichting van de Arbeid het definitieve voorstel naar Minister Koolmees toesturen. De minister zal voor de zomer een kabinetsvoorstel voor een aov voor zzp’ers naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. De bij onderhandelingen betrokken mensen hebben het liever over een ‘voorlopig akkoord’ dat nu eerst wordt voorgelegd aan leden. Dan mogelijk nw gesprek en vervolgens advies naar Minister (als ze er uit komen).