"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meldingsplicht voor buitenlandse freelancers van kracht. Gevolgen voor flexbranche en opdrachtgevers op een rij.

Vanaf 1 maart geldt meldingsplicht. Alleen voor nieuwe gevallen. Opdrachtgevers worden verplicht melding van intermediairs te controleren.

Al jaren wordt er binnen Europa gesproken over de wens concurrentie op arbeidsvoorwaarden als gevolg van grensoverschrijdende dienstverlening tegen te gaan. Een nieuw wapen in de strijd tegen uitbuiting en schijnconstructies is de meldingsplicht voor grensoverschrijdende arbeid.

Werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland die op of na 1 maart 2020 tijdelijk in Nederland arbeid aanbieden, zijn verplicht dit te melden via het online meldloket op www.postedworkers.nl. Deze meldingsplicht vloeit voort uit artikel 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (“WagwEU”).

Brainnet heeft in samenwerking met Joyce Snijder (advocaat Wijn & Stael) de gevolgen van deze meldingsplicht voor de flexbranche en opdrachtgevers in deze notitie op een rij gezet. “We staan als Brainnet voor eerlijk werk tegen een eerlijke vergoeding. Daarom zijn we een voorstander van wet- en regelgeving op dit gebied” aldus Anne Meint Bouma, directeur van Brainnet. “Het loket om de meldingen te doen is op 10 februari open gegaan en vanaf 1 maart geldt er een meldingsplicht. Dit vraagt snel en adequaat aanpassingsvermogen van de markt” zo waarschuwt Bouma. “Het is een nieuwe administratieve last in de strijd tegen schijnzelfstandigheid door buitenlandse dienstverleners.”

Voor wie geldt meldingsplicht?

In de notitie wordt uitgelegd dat meldingsplicht geldt voor iedere dienstverrichter die is gevestigd in de EER of Zwitserland, die tijdelijk een werknemer in Nederland detacheert in het kader van:

  • zuivere dienstverrichting: het verrichten van een dienst met eigen personeel;
  • intra-concern detachering: multinationals die werknemers binnen de groep of het concern detacheren in Nederland;
  • uitzendarbeid: buitenlandse uitzendbureaus die hun werknemers een opdracht laten uitvoeren in Nederland.

De meldingsplicht bestaat ook voor een in Nederland woonachtige werknemer die tijdelijk door een bijvoorbeeld Belgisch uitzendbureau wordt gedetacheerd naar Nederland. Een Nederlands uitzendbureau dat een Poolse werknemer ter beschikking stelt, hoeft de melding niet te doen. Nederland is dan immers het gewoonlijk werkland. In een aantal sectoren (bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij en land- en tuinbouw) geldt de meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen.

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

De meldingsplicht is ook relevant voor wie uiteindelijk gebruik maakt van diensten van de werkende. Dus de feitelijke opdrachtgever of, in termen van de richtlijn, die ‘dienstontvanger’. Die is namelijk  gehouden de melding uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden te controleren en eventuele onjuistheden te melden in het online meldloket. Indien de WageEU niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een bestuurlijke boete opleggen aan de dienstverrichter, alsmede aan de dienstontvanger.

 

 

 

De volledige beleidsnotitie inzake de WAGWEU van Brainnet is hier aan te vragen.

 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie