"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belastingdienst gaat sectorgericht toezicht houden op zzp-wetgeving. Zorg en bouw als eerste aan de beurt.

De Belastingdienst start in een deel van de zorg en de bouw met een sectorgerichte benadering als het gaat om het toezicht op zzp-wetgeving. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Kamer.

De Belastingdienst start in een deel van de zorg en de bouw met een sectorgerichte benadering als het gaat om het toezicht op zzp-wetgeving. Daarbij wordt ook gekeken naar intermediairs die actief zijn in die sectoren. Dat schrijft de nieuwe staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief vandaag aan de Tweede Kamer. Deze sectorgerichte benadering betekent dat de Belastingdienst met brancheverenigingen en koepelorganisaties wil gaan samenwerken om te voorkomen dat er, als gevolg van het toezicht van de dienst, een ongelijk speelveld ontstaat of sprake is van marktverstoring.

De opgevoerde controle past bij de eerder aangekondigde intensivering van de controle. Controles die na het mislukken van de Wet DBA deels waren opgeschort.

“De sectorspecifieke benadering is van belang waar de problematiek van kwalificatie van arbeidsrelaties sterk speelt en omissies zich in de (deel)sector op soortgelijke wijze lijken voor te doen. In verschillende sectoren gaat het er dan met name om dat arbeidsrelaties die feitelijk als (fictieve) dienstbetrekking kwalificeren ook als zodanig in de loonadministratie worden verantwoord” zo staat in de brief te lezen. “De sectorspecifieke benadering onderscheidt zich van het toezicht bij individuele opdrachtgevers omdat deze een (deel)sector omvat en de mix van instrumenten sterk afhankelijk is van de kenmerken van de sector. Het doel van de sectorspecifieke benadering is om een goede naleving te krijgen. De sectorspecifieke benadering heeft als voordeel dat deze in beginsel het brede bereik heeft van een hele sector. Dat voorkomt zo veel mogelijk marktverstoring, houdt het speelveld gelijk en is vanuit het oogpunt van naleving effectief en efficiënt.”

Vanaf eind vorig jaar is gestart met de opbouw van de hiervoor benodigde extra capaciteit voor onder andere bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken

“De eerste sectorbenaderingen zijn in de zorg, namelijk ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een specifiek deel van de sector bouw, namelijk (grote) bouwprojecten, en de bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze (deel)sectoren” zo schrijft de staatssecretaris. “In de tweede helft van 2020 zal deze benadering naar verwachting worden verbreed als de eerste ervaringen zijn opgedaan. Dan zal een nieuwe afweging worden gemaakt bij welke andere van de in de Kamerbrief van juni 2019 genoemde sectoren (onderwijs, ICT, horeca en detailhandel) of nieuw opgekomen sectoren verbreding van de sectorbenadering kan plaatsvinden.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht