"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De top-100 snelst groeiende beroepen van de toekomst: Mensenwerk blijft groeien

Software, robotisering en AI treft vooral de techneuten 

De meest kansrijke beroepen van de toekomst zijn de helft beroepen en banen die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor technologische revoluties. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group naar de 100 snelst groeiende beroepen in de komende vijf tot tien jaar. Het onderzoek weerspreekt de veel gehoorde mening dat robots en kunstmatige intelligentie het meeste mensenwerk zullen overnemen en banen zullen vernietigen. Het gaat bijvoorbeeld om gespecialiseerde lassers, verslavingsartsen, sommeliers, dakdekkers, tandartsen, uitvaartbegeleiders, gezinstherapeuten, geriaters en dierenartsen (de volledige lijst staat hier).

De top-100 snelst groeiende beroepen is tot stand gekomen door structurele historische ontwikkelingen te combineren met de verhouding tussen vraag en aanbod op dit moment, en de verwachtingen voor de komende jaren. Intelligence Group gebruikt daarvoor data uit eigen onderzoek, en die van JobDigger, JobFeed, het CBS, UWV en Centraal Planbureau.

In veel niet-ICT-gerelateerde beroepen zullen wel de taken veranderen door de toegenomen mogelijkheden van technologie. Software, kunstmatige intelligentie, robots, drones en 3D-printers zullen in de toekomst steeds vaker deel uitmaken van de gereedschapskist van tandartsen, dakdekkers en lassers. In alle beroepen zal de kennis van en de vaardigheid met ICT belangrijker worden. Maar ook dat betekent niet dat die beroepen massaal verdwijnen.

Voor de andere helft op de lijst van de honderd snelst groeiende beroepen is diepgaande kennis op het gebied van data-science, programmeren en kunstmatige intelligentie nodig (complete lijst hier) Het zijn de beroepen die de technologische vooruitgang aanjagen. In die beroepen zal de komende tien tot vijftien jaar veel extra werk ontstaan. De energietranstie, de introductie van de (gedeeltelijk) zelfrijdende auto, de smart cities, 3D-printen, augmented en virtual reality en the internet of things zorgen voor een verbetering of vereenvoudiging van heel veel taken en processen. Maar de introductie er van is veel ingewikkelder en duurt langer dan de optimisten onder de tech-profeten ons voorspiegelen.

Paradoxaal genoeg zijn de tech-beroepen zelf het meest gevoelig zijn voor de technologie die ze voortbrengen. Het aantal banen voor data-analisten, cloud engineers, machine learning engineers en programmeurs groeit momenteel snel, maar juist in die beroepen zijn er veel taken die in de toekomst door slimme software of kunstmatige intelligentie kunnen worden overgenomen. Waar in het werk van een gezinstherapeut of een dakdekker  nieuwe technologie zoals ICT, data, drones en 3D-printen mogelijk in de gereedschapskist belanden zonder dat het beroep verdwijnt, zal het werk van software developers, data-analisten en cloud engineers juist wel in grote mate verdwijnen en plaats maken voor minder werk op een hoger abstract niveau..

Tegelijkertijd echter zal de behoefte (in volume) aan hun diensten onstuimig groeien. Waardoor ook de tech-beroepen de komende vijftien jaar zullen blijven groeien. Voor de Nederlandse beroepsbevolking betekent dat dat het de komende tijd vooral zal gaan over tekorten op de arbeidsmarkt, en over het probleem dat de skills en competenties van de meeste niet-werkenden niet aansluiten op wat markt en samenleving nodig hebben.

Onderzoeksachtergrond

De cijfers zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group al sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef uit de beroepsbevolking gevraagd naar allerlei aspecten rondom werk en arbeidsmarkt. De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend.

Intelligence Group is dé specialist in arbeidsmarktdata. Sinds 2003 verzamelen en analyseren wij arbeidsmarktdata onder de Europese beroepsbevolking en met die data bedienen wij, via innovatieve tools en uitgebreide rapporten, zowel corporate recruitment als intermediairs. Bekijk alle berichten van Intelligence Group