"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zp-netwerk Co-operations zet nieuwe stappen in ‘slim samenwerken’

Op uiteenlopende manieren proberen zelfstandig professionals elkaar in netwerken te versterken. Co-operations is een netwerk dat ernaar streeft om de toegevoegde waarde van de samenwerking te vergroten door op een aantal punten nieuwe stappen te zetten. Kernidee: elkaar attenderen op vacatures die nog niet openbaar zijn en elkaar belonen als dit tot betaald werk leidt

Inkomsten voor jezelf en de ander

Een aantal maanden geleden werd zelfstandig projectmanager Patrick Hertgers op hetzelfde moment benaderd voor twee verschillende opdrachten. Het was niet mogelijk om beide opdrachten tegelijkertijd uit te voeren. Reden om het Co-operations collectief, waar Patrick onderdeel van uitmaakt, te attenderen op de opdracht die hij moest laten lopen. Diverse Co-operators, zoals de leden van Co-operations worden genoemd, waren geïnteresseerd in deze opdracht. Mieke Lemarchand bleek de beste match te hebben met de competenties die werden gevraagd. Na een aantal gesprekken kwam zij met de opdrachtgever tot overeenstemming en kon ze beginnen. Inmiddels werkt Mieke al geruime tijd vol enthousiasme aan haar opdracht. Zoals vastgelegd in de uitgangspunten van Co-operations heeft Mieke een klein deel van de omzet van deze opdracht afgedragen aan zowel Patrick als aan Co-operations. Dit voorbeeld geeft de kern aan van het Co-operations business model: extra inkomsten genereren voor jezelf door inkomsten voor een ander te regelen.

Meer dan geld alleen

Patrick geeft aan dat het leuk was om een financiële beloning van Mieke te ontvangen, maar dat het nog belangrijker was dat hij de klant die hij zelf niet kon bedienen toch kon helpen.

“Er is niets zo vervelend als ‘nee’ tegen een opdracht te moeten zeggen, zonder dat je een alternatief kunt bieden. Via Co-operations heb ik dat alternatief wel

Mieke Lemarchand

en dat is zeer prettig. Het mes snijdt aan drie kanten; mijn opdrachtgever blij, mede co-operator Mieke blij en ikzelf ook omdat ik mijn potentiële opdrachtgever een goede oplossing geboden heb en Mieke heb geholpen aan een uitdagende opdracht!” Volgens Mieke laat dit voorbeeld mooi zien wat de toegevoegde waarde van Co-operations is ten opzichte van de bestaande broker-modellen. “In het eerste gesprek voelde ik direct een klik met de opdrachtgever. Een leuke en ambitieuze organisatie. Toen ik een aantal dagen later werd gebeld dat de opdracht naar een interne kandidaat was gegaan, maar dat ze wel met mij in gesprek wilden voor een andere opdracht, wist ik dat de klik wederzijds was. Twee weken later begon ik aan een opdracht die nog niet verder was uitgewerkt. Via het broker-model was mij dat nooit gelukt.”

Via het broker-model was mij dit nooit gelukt

Mieke heeft de gesprekken onder haar eigen naam rechtstreeks met de opdrachtgever gevoerd. Ook het uiteindelijke contract heeft zij zelf uitonderhandeld. Co-operations treedt niet op als broker en heeft hier dan ook geen bemoeienis mee.

Professionaliteit en vertrouwen als uitgangspunten

Toen initiatiefnemers Ton Nijenhuis en Petrosjan Damen, beiden ook zelfstandig professionals, begin dit jaar met Co-operations startten stond er één uitgangspunt voorop: “het moet goed voelen”. Daarmee doelden ze vooral op de manier waarop de waarde die wordt gecreëerd wordt gedeeld. Om die reden is

Petrosjan Damen en Ton Nijenhuis

de totale afdracht, 15% van de omzet, gelimiteerd tot relatief lage bedragen, EUR 5.000,-, EUR 7.500,- of EUR 10.000,- . Om welk bedrag het gaat hangt af van de bijdrage die Co-operations, of een individuele Co-operator, heeft geleverd bij het binnenhalen van de opdracht. Hoe groot deze bijdrage is geweest bepaalt de Co-operator die de opdracht gaat uitvoeren zelf. Deze aanpak illustreert tevens twee van de andere uitgangspunten die aan de basis staan van Co-operations, namelijk professionaliteit en vertrouwen. Ton legt uit. “Onze leden zijn volwassen professionals die heel goed in staat zijn zelf dit soort afwegingen te maken. Bovendien geloven Petrosjan en ik helemaal niet in een model dat vol zit met allerlei controles en daarmee meer gebaseerd is op wantrouwen. Samenwerken op basis van vertrouwen is veel efficiënter en vooral veel leuker”.

Multidisciplinair & voor alle sectoren

Bij Co-operations zijn zelfstandig professionals vanuit alle disciplines welkom. Petrosjan geeft aan dat deze multidisciplinaire aanpak het beste aansluit bij de doelstelling van het collectief. “Kansen spotten voor professionals met een andere expertise dan jij is nog makkelijker dan voor mensen binnen hetzelfde vakgebied. Als je bijvoorbeeld als projectmanager ergens een opdracht doet, dan is de kans vrij groot dat je kansen ziet voor allerlei andere expertises, zoals Compliance en Communicatie. Dat soort professionals hebben wij ook in ons collectief”. De grootste toegevoegde waarde zit in het delen van kansen die in een vroeg stadium verkeren. Dus nog voordat de vacature is uitgezet op de talloze websites voor freelancers.

De grootste toegevoegde waarde zit in het delen van kansen die in een vroeg stadium verkeren

Co-operations richtte zich in eerste instantie op professionals met een achtergrond in de financiële sector, omdat Ton en Petrosjan dat zelf ook hebben. Totdat er vragen kwamen van ZZP’ers uit andere sectoren. Petrosjan vertelt: “Ons collectief wordt door professionals uit allerlei sectoren alleen maar sterker. Onze leden kunnen elkaar hierdoor helpen om in andere sectoren aan het werk te gaan. Vandaar dat iedereen welkom is, zolang hij/zij maar ruime werkervaring heeft. Dat is het enige criterium dat we hanteren”.

Co-op coins verdienen

Netwerken van ZZP’ers bestaan al een tijdje. Een beloning ontvangen als je iemand aan een opdracht helpt is ook niet nieuw. De vernieuwing van Co-operations zit vooral in de combinatie van deze twee aspecten en de manier waarop Co-operators worden beloond voor het versterken van het collectief. Leden kunnen namelijk op drie aanvullende manieren geld verdienen:

  1. Door nieuwe leden aan te brengen;
  2. Door publiciteit te genereren voor Co-operations;
  3. Door kansen in te brengen die wel leiden tot gesprekken, maar uiteindelijk niet tot opdrachten. Krijgt de Co-operator in kwestie de opdracht wel, dan gelden de afspraken die eerder in dit artikel zijn aangehaald.

Voor deze drie activiteiten ontvangen Co-operators zogenaamde ‘Co-op coins’. Dit zijn punten die staan voor een bepaalde waarde. Wat die waarde is hangt af van de bedragen die door de leden worden afgedragen aan Co-operations. De helft van die bedragen gaat in een gezamenlijke spaarpot. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt het bedrag uit de spaarpot gedeeld door het totaal aantal punten dat is verdeeld. Vervolgens ontvangt elk lid dat Co-op coins heeft verdiend het bedrag dat daarvoor staat. Op die manier wordt de waarde die is gecreëerd gedeeld met de leden die daar een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Elk kwartaal een bijeenkomst

Naast het uitwisselen van kansen op nieuwe opdrachten via hun besloten LinkedIn-groep komen de leden van Co-operations minimaal een keer per kwartaal bij elkaar. Deze sessies, die steeds op een andere locatie in de Randstad plaatsvinden, staan in het teken van het vergroten van de kansen om aan opdrachten te komen. Zo heeft tijdens de laatste bijeenkomst een aantal beschikbare Co-operators zich aan de rest kunnen presenteren, zodat die nog beter konden meezoeken naar nieuwe opdrachten. De volgende bijeenkomst, die op 10 december plaatsvindt, staat in het teken van ‘personal branding’. Deze sessie wordt georganiseerd door een van de leden. Een communicatieprofessional die mensen uit haar netwerk inschakelt om de groep Co-operators te helpen bij het nog beter presenteren van zichzelf. Zo komt er iemand advies geven over hoe je jezelf optimaal presenteert op LinkedIn. Ook zullen er professionele profielfoto’s worden gemaakt van alle deelnemers. Om dit soort sessies te financieren betalen alle leden EUR 50,- contributie per kwartaal. Bij toetreding tot het collectief geldt éénmalig nog inschrijfgeld van EUR 50,-. Het lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd.

Platform om samen te ondernemen

Wat is de ambitie van Co-operations? Ton vertelt. “De volgende stap die we willen zetten is het verdubbelen van het aantal Co-operators. Dit omdat we van mening zijn dat ons model van het koppelen van vraag en aanbod enige schaal nodig heeft. Anders is het lastig om tot matches te komen”. Petrosjan geeft aan dat voor de langere termijn het plan is om Co-operations uit te bouwen tot een platform dat samenwerking door de deelnemende zelfstandig professionals faciliteert. Hij geeft aan: “Een voor de hand liggende stap is om opdrachten te gaan uitvoeren met meerdere Co-operators. Ik zou het helemaal geweldig vinden als ons collectief een ontmoetingsplek wordt voor zelfstandig professionals die met elkaar zaken gaan ondernemen die ze alleen niet, of niet zo makkelijk, kunnen doen. Zoals nieuwe bedrijven opstarten of nieuwe proposities gaan aanbieden.“

Wil je meer weten over Co-operations? Zie dan www.co-operations.nl of stuur een bericht naar info@co-operations.nl

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie