"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ook ZZP Nederland en PZO negatief over nieuwe zzp-wetgeving. Kondigen eigen voorstel aan

Wetvoorstel ondoelmatig, onuitvoerbaar en disproportioneel, aldus Zelfstandigenforum.

Stichting ZZP Nederland en PZO, samen het Zelfstandigenforum, keuren het wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring af.  “Deze wetgeving mag niet worden ingevoerd”, zo laten ze weten in hun bijdrage op de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel.

Eerder lieten de vakbonden en werkgeversorganisaties in een gezamenlijke reactie (zie hier) al weten tegen die plannen van minister Koolmees te zijn. Ook honderden zelfstandigen hebben, vooral in negatieve bewoordingen, via de internetconsultatie hun reactie achter gelaten.

“Geen oplossing, onwerkbaar en niet handhaafbaar”

Volgens de zelfstandigenorganisaties werken de voorgestelde maatregelen contraproductief en gaan ze in tegen de belangen van zelfstandig ondernemers. De aangekondigde maatregelen bieden geen oplossing voor de problematiek van de arbeidsmarkt, zijn in de praktijk onwerkbaar en tevens niet handhaafbaar, zo zeggen ze. “Bovendien worden alle ondernemers, opdrachtgevers en particuliere klanten opgezadeld met ingewikkelde administratieve verplichtingen op straffe van hoge boetes bij overtreding”. Dat vinden ZZP Nederland en PZO “disproportioneel”.

Over de zelfstandigenverklaring schrijven de organisaties dat deze “nog meer onduidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie geeft dan nu al het geval is. Dat is niet in het belang van zelfstandige ondernemers.” Daarnaast vinden ze het tarief van € 75 “arbitrair en niet onderbouwd.”

Uit een recente achterbanraadpleging blijkt, dat er onder zelfstandigen geen enkel draagvlak bestaat voor de zzp-wetsvoorstellen van het Kabinet, zo laten de zzp-organisaties weten.

Alternatief

Minister Koolmees verweet maatschappelijke organisaties onlangs in de Kamer (zie : “Alleen nee zeggen is te gemakkelijk“) dat ze niet zelf met betere alternatieven zijn gekomen.

Maarten Post / Margreet Drijvers

“Wij hebben ons in de afgelopen jaren steeds constructief opgesteld als het gaat om de arbeidsmarktproblematiek” zo reageert het Zelfstandigenforum op de uitspraak van Koolmees.

“We hebben onlangs nog het Manifest Moderne Arbeidsmarkt gepresenteerd met voorstellen, die wel op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. De minister kan ons niet verwijten, dat wij geen bruikbare oplossingen hebben aangedragen”, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland. “Wij dagen hem uit om met ons in gesprek te gaan over oplossingen, die wel draagvlak hebben in de samenleving.” Margreet Drijvers, directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers hoopt, dat het Kabinet de nodige zorgvuldigheid zal betrachten om een samenhangend arbeidsmarktbeleid te maken, dat toekomstbestendig is.

Het Zelfstandigenforum zegt in de komende periode zelf met uitvoerbare voorstellen te komen, die wel doelgericht zijn en bovendien kunnen rekenen op draagvlak van zelfstandige ondernemers.

Zie deze pagina voor de volledige reactie op het conceptvoorstel.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie