"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Is uw Employee Value Proposition al voldoende doelgroepgericht?

Hoe medewerkers aantrekken en behouden met een Target Group Value Proposition-benadering (TGVP).

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en de wervingswereld staat op zijn kop. Er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest en het aantrekken en behouden van talent staat hoog op menig hr-agenda. Het werkaanbod is groot en door de actieve arbeidsmarktbenadering van recruiters en intermediairs is de arbeidsmarktconcurrentie hevig. One size fits all is niet meer van toepassing, doelgroepgericht beleid is noodzakelijk. Heeft u uw Employee Value Proposition (EVP) al aangescherpt in een Target Group Value Proposition?

Wie ben ik als werkgever en wie wil ik zijn? Doe de identiteitscheck!

Bent u zich bewust van wie u bent als werkgever? Heeft u een scherp beeld over uw werkgeverschap? Vaak zijn er doorheen de jaren verschillende opvattingen ontstaan samen met verschillende regelingen en voorwaarden. Hoe passend zijn deze vandaag nog? En voor wie? Een kritische blik op uw werkgeverschap geeft vaak verfrissende inzichten. Stel uzelf daarom eens de volgende vragen.

  • Hoe hebben wij ons werkgeverschap geformuleerd?
  •  Wat is voor ons goed werkgeverschap?
  • Hoe is dit vertaald in de praktijk?
  • Wat maakt ons als werkgever onderscheidend?
  • Welke voorwaarden en regelingen bieden we onze medewerkers?
  • Hoe passen deze voorwaarden en regelingen in onze visie op goed werkgeverschap?
  • Voor wie zijn deze voorwaarden en regelingen passend? Wie maakt er gebruik van?
  • Hoe dragen wij goed werkgeverschap uit naar onze medewerkers? En onze potentiële medewerkers?
  • Hoe ervaren onze medewerkers ons als werkgever? Wat vertellen ze over ons op feestjes?

U zult versteld staan hoe bepaalde zaken als vanzelfsprekend worden ervaren en uiteindelijk toch het verschil maken in goed werkgeverschap. Neem bijvoorbeeld het wervingsproces. Wat is hierin bij u leidend? Het proces of de kandidaat? En wat biedt u de nieuwe medewerker? Een flexibel contract, al dan niet via een intermediair? Of een vast contract? Weet u ook wat het beste aansluit bij de nieuwe medewerker?

Weet u wat uw medewerkers écht drijft? De antwoorden liggen op de werkvloer.

Als u uw werkgeversidentiteit hebt scherpgesteld, vraag dan uw medewerkers hoe ze over u denken als werkgever. Waarom werken ze bij u? En hoe ervaren ze dit? U zult al snel tot de conclusie komen dat dit voor veel medewerkers heel verschillend is. Dit is niet gek, de waarde van werk verschilt sterk per individu.

Werk moet, naast inkomen, steeds vaker bijdragen aan andere persoonlijke waarden zoals welzijn, maatschappelijke relevantie, geluk of creativiteit. Afhankelijk van de levensfase en de behoefte van de medewerker zijn ook de verschillende rollen die ze combineren bepalend voor aantrekkelijk werkgeverschap. Werken, leren, zorgen en ondernemen lopen steeds vaker door elkaar en bepalen de drijfveren van uw medewerkers. Ook binnen de verschillende beroepsgroepen liggen de motieven en behoeften vaak anders. Vanuit dit perspectief stellen ze ook andere eisen aan u als werkgever.

Door gericht in gesprek te gaan met medewerkers over goed en passend werkgeverschap, krijgt u inzicht in uw eigen arbeidsmarktpositie en onderscheidt u verschillende doelgroepen binnen uw organisatie. Benader ze zowel vanuit hun functiegroep als vanuit hun drijfveren. Onderscheid hierin de doelgroepen die strategisch belangrijk zijn voor uw personeelsplanning. Dit is de basis voor uw Target Group Value Proposition van waaruit u uw medewerkers bindt maar ook gericht kunt aantrekken.

Samen sterk op de arbeidsmarkt

Uw eigen medewerkers kunnen een grote rol spelen bij werving. Vaak wordt dit onderschat. Als ambassadeurs kunnen zij als geen ander vertellen hoe het is om bij uw organisatie te werken. De bekendste manier om dit te doen is via een referral programma waarbij u uw medewerkers beloont als zij geschikte kandidaten aandragen. Om uw organisatie te positioneren als aantrekkelijke werkgever onder de relevante doelgroepen, is het ook heel interessant om dit samen met uw medewerkers te doen. Uw ambassadeurs vertegenwoordigen uw doelgroepen en samen met hen maakt u een plan. Hiervoor zijn talloze mogelijkheden. Laat uw medewerkers blogs schrijven, testimonials maken, projecten  filmen en zet ze in op sociale media. Belangrijk is dat er een authentiek verhaal verteld wordt waarin de drijfveren, de trots, de ambitie, de twijfels en de kansen benoemd worden. Dat spreekt aan en maakt nieuwsgierig, maar versterkt vaak ook de betrokkenheid. Dus zowel wervend als bindend!


Deze publicatie is geschreven in samenwerking met Marjoleine van den Broek. Marjoleine  is arbeidsmarktspecialist en netwerkpartner van TalentIn. Marjoleine helpt organisaties hun arbeidsmarktpositie te versterken en te vertalen naar een passende recruitmentstrategie, employer branding en excellente candidate experience.


 

Ron Bosma is arbeidsmarktspecialist met een duidelijke passie voor techniek en innovatie. Ron heeft een eigen onafhankelijke visie op recruitment vraagstukken waarbij een juiste balans tussen techniek en mens (Tech & Touch) de basis is voor toekomstgerichte oplossingen. Naast de inzet van beproefde oplossingen kijkt Ron altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie. In zijn ogen kan het altijd beter. Ron heeft een ruime ervaring (25+) als eindverantwoordelijke binnen de hr- dienstverlening en is managing partner bij TalentIn. Partners en consultants bij TalentIn hebben decennialange internationale ervaring in de wereld van Talent Management oplossingen, zoals bijvoorbeeld MSP, RPO en Total Talent Management programma’s. TalentIn is onafhankelijk en pragmatisch. Zij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Bekijk alle berichten van Ron Bosma