"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ACM publiceert definitieve richtlijn tariefafspraken zzp’ers

Tariefafspraken mogelijk voor ‘zij-aan-zij’ zzp’ers en om aan bestaansminimum te komen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar definitieve ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ gepubliceerd. De leidraad maakt duidelijk in welke gevallen zzp’ers  gezamenlijk afspraken kunnen maken over hun tarief. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Ook zzp’ers die ‘zij-aan-zij’ werken met werknemers (dus hetzelfde werk doen) in hun sector mogen tariefafspraken maken. Zo is onlangs in de CAO voor architecten opgenomen dat ingehuurde zzp-architecten minimaal een tarief moeten krijgen van 150% van het vergelijkbare loon.

De nieuwe leidraad werd deze zomer al aangekondigd. Verschillende partijen hebben gereageerd op de concept-Leidraad. Naar aanleiding van de reacties is de Leidraad op een paar punten aangepast en verduidelijkt. De Leidraad geldt bijvoorbeeld ook voor zzp’ers die met hun arbeid “werken tot stand brengen”, zoals fotografen of kunstenaars.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “In onze economie werken meer dan een miljoen zzp’ers. We maken duidelijk dat zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers bijvoorbeeld onder cao-afspraken kunnen worden gebracht. En zzp’ers mogen nu al, vooruitlopend op wettelijke regels, onderling afspraken maken om op het bestaansminimum te komen.”

Twee situaties

Er zijn twee belangrijke situaties waar zzp’ers tariefafspraken mogen maken.

  • Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers mogen tariefafspraken maken

Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers in het bedrijf of sector, zijn voor dat werk geen “onderneming” in de zin van de Mededingingswet. Dus als zzp’ers in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers in die sector, dan mogen zij gezamenlijk onderhandelen over tarieven. Dat mag ook in het kader van een cao. Deze situatie geldt dus niet alleen voor afspraken om op het bestaansminimum te komen.

  • Zzp’ers kunnen onderhandelen over een tarief om op het bestaansminimum te komen

Het kabinet wil in 2021 een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur invoeren. Het kabinet wil zo zzp’ers beschermen tegen armoede en voorkomen dat zij tegen een te laag tarief ingehuurd worden. Ook voorkomt het dat opdrachtgevers alleen vanwege lagere kosten zelfstandigen inhuurt. Dat leidt tot sociale dumping.

De ACM zal tot de invoering van het wettelijk minimumtarief geen boetes opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Dat is natuurlijk veel te weinig, aangezien de werkgever die 150% al kwijt is aan de reguliere werknemer sociale lasten vakantiegeld vakantiedagen en pensioenlasten. Daarnaast zal de ZZP-er straks worden geconfronteerd met – bij wet – opgelegde sociale lasten, zodat die 50% verdampt tegenover de extra lasten, vooral bedoeld om het sociale stelsel betaalbaar te houden.
    Ben benieuwd hoe hoog die premies worden voor de ZZP-er en of die dekking gelijkwaardig in de praktijk zal blijken te zijn aan de reguliere werknemer.