"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ABN AMRO: De toekomst van zp’ers ziet er goed uit

Volgens rapport stijgen tarieven van het hoogste segment van de ZP-markt niet veel. Maar de tijdgeest speelt in het voordeel van deze hooggekwalificeerde zelfstandigen: de vraag naar hun kennis neemt toe.

De toekomst van zp’ers ziet er goed uit. Dat stelt Han Mesters, sector banker bij ABN AMRO, in een vandaag verschenen rapport dat hij schreef samen met Niels Huismans van de Adapt Groep. Voor het rapport deden  ABN AMRO en Adapt Groep eigen onderzoek, waaraan ruim 900 zp’ers deelnamen.

De toegevoegde waarde van zp’ers is volgens de auteurs de laatste tien jaar toegenomen: specialistische kennis komt sneller tot bloei in wisselende en projectmatige omgevingen, de zp’er weet dat hij zo goed is als zijn laatste project en is veel minder gevoelig voor interne politieke verhoudingen. Ook is de ‘tijdgeest’ in zijn voordeel: het belang van specialistische kennis neemt toe en het is vaak te duur voor bedrijven om specialisten in vaste dienst te nemen. De zp’er gedijt ten slotte bij de genoemde grote veranderingen en kan hier bovendien zelf in belangrijke mate vorm aan geven.

Drie veranderingen

Het rapport, dat de titel “De cruciale rol van de zp’er in disruptieve tijden” kreeg, gaat over de bestaansredenen van zp’ers, de rol die zij binnen organisaties hebben en hun toekomstperspectief. Wat zijn de gevolgen van grote maatschappelijke en technologische veranderingen voor organisaties en wat is de rol daarbij van zp’ers?

De auteurs herkennen op drie niveaus grote veranderingen:

  1. In de eerste plaats de snelle veranderingen in de omgeving van bedrijven. Denk aan het sterk toenemende belang van privacy, compliance, cybersecurity, wet- en regelgeving en schaarste aan medewerkers.
  2. In de tweede plaats zien ze door die toenemende complexiteit van de omgeving grote veranderingen plaatsvinden binnen de structuur van bedrijven. Het traditionele hiërarchische aansturingsmodel hapert en er  ontstaat een kloof tussen de in het verleden opgebouwde competenties en de competenties die nu nodig zijn. Binnen deze trap gaat het over de dynamiek binnen de organisatie: cultuur, structuur en leiderschap. Bedrijven moeten zich bezighouden met existentiële vragen met betrekking tot hun doelen en de boodschap die ze willen uitdragen. In het aanhoudende gevecht om het binnenhalen van talent komen bedrijven tot de conclusie dat hun bedrijfscultuur, hun structuur en leiderschap hierbij een belangrijke rol spelen.
  3. In de derde plaats veranderen medewerkers. In Nederland bestaat in 2030 de helft van de beroepsbevolking uit de zogeheten millennial-generatie die bij de invulling van werk andere behoeften heeft dan eerdere generaties.

ZP’er aan de macht?

De zp’ers is aan de macht, zo zeggen de auteurs. In de tarieven is dat alleen nog niet zo erg te merken. Slechts 39% van de zp’ers heeft zijn tarief kunnen verhogen, terwijl 70% daarop had gerekend. Hoewel de prijsdruk in de flexsector dus ook de zp’er raakt, zal zijn marktmacht de komende jaren toch groter worden, verwachten de auteurs. ‘Vooral jongere professionals zijn niet meer in vaste dienst te lokken, zoals vroeger’, aldus Han Mesters.

Mesters voorspelt verder dat de schaarste op de arbeidsmarkt zal aanhouden. De bevolkingskrimp is daarbij bepalender dan de groei van de economie. Om zp’ers aan zich te binden, zullen bedrijven hard moeten werken aan herkenbare waarden, aldus het rapport. Bijna 70% van de professionals vindt het ‘werkgeversmerk’ van hun opdrachtgever belangrijker dan het bedrijfsmerk.

Download hier het rapport

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie