"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Millennials zien hun loopbaan als onderneming

De arbeidsmarkt is wezenlijk veranderd voor nieuwe generaties werkenden. Bied hun een stem in hoe hun toekomst moet worden vormgegeven, zegt de NBBU.

Millennials kijken anders naar werk dan de generaties voor hen. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat de Young Advisory Group (een adviesbureau gerund door studenten) verrichtte in opdracht van de NBBU. Deze andere kijk is problematisch, omdat bestaande instituties nog zijn ingesteld op een ouderwets 20ste-eeuws model van een gemiddelde levensloop: opleiding – één carrière – pensioen. Dit veranderen vraagt om een vertegenwoordiging van alle partijen op de arbeidsmarkt.

Je carrière als onderneming

De millennial is een nieuw soort ondernemer. Niet een letterlijke eigenaar van een bedrijf, maar iemand die zijn of haar carrière beschouwt als symbolische onderneming. Dit uit zich in drie ondernemersvaardigheden die voor een millennial steeds belangrijker zijn om te bezitten:

 1. Constante aandacht voor zelfontwikkeling
 2. Vermogen om keuzes te maken
 3. Goede sociale vaardigheden en aandacht voor het netwerk

Commissies SZW en Borstlap

Deze drie vaardigheden sluiten nauw aan bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, die steeds verder wegdrijft van het traditionele model van bovengenoemde levensloop. Maak ruimte voor een nieuw model – opleiding, carrière 1, carrière 2, carrière 3, pensioen – stelt het onderzoek, dat onlangs werd gepresenteerd aan de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de heer Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk.

Garantie tot omscholing als nieuwe sociale zekerheid

Opleiding en werk lopen steeds vaker door elkaar heen en werkenden doorlopen meerdere kleine carrières in plaats van één grote. Ondernemingen werken meer dan ooit projectmatig en kennen een steeds kortere levensduur. Een contract voor het leven bij één bedrijf is eenvoudigweg aan het verdwijnen. Omscholen naar een andere carrière kan in de praktijk nog lastig zijn, bijvoorbeeld omdat de toegang tot scholing niet goed geregeld is. De overheid kan hier te hulp schieten, bijvoorbeeld met een garantie tot omscholing als nieuwe sociale zekerheid.

Zekerheid anders regelen

Ongeveer 45% van de respondenten verwacht op enig moment in zijn of haar loopbaan als zelfstandige te werken. Toch blijft de preferente contractvorm het fulltime vaste contract. Dit komt doordat zekerheid nog altijd gekoppeld is aan deze contractvorm. Huisvesting is bijvoorbeeld makkelijker te krijgen met een vast contract, omdat daarin voorzieningen zijn getroffen die inkomen garanderen bij ontslag en ziekte.

Anders denken in tijden van flexibiliteit

Een middel is tot doel verheven en geniet daardoor de ‘logische’ voorkeur. De NBBU vindt het een veel interessantere denkrichting om het vaste contract te zien als een van vele middelen voor het garanderen van zekerheid.

Heroriëntatie van de polder

Het is belangrijk dat gevestigde partijen oog krijgen voor de eisen en wensen van deze nieuwe groep werkenden, zeker in het licht van de veranderende arbeidsmarkt. De generatietoets is hierin een goede eerste stap. Heroriëntatie van de polder zou een mooi vervolg zijn, zodat alle partijen zich vertegenwoordigd weten, aldus de NBBU.

Het YAG-rapport ‘Visie van millennials op de arbeidsmarkt van morgen” en de managementsamenvatting zijn hier te downloaden.

Bron: NBBU

De NBBU is de brancheorganisatie van ruim 1.200 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van NBBU

3 reacties op dit bericht

 1. Zo simpel is het….!!!!
  De nieuwe “arbeiders / ondernemers” laten zich niet meer sturen door een overheid die niet weet wat er daadwerkrlijk op de Arbeidsmarkt gebeurt…

  Of men het nu leuk vind of niet….men neemt de regie zelf in handen….

  Beweeg mee overheid….!!!!!
  En faciliteer…..rendement is dan een zekerheid…..

 2. Dit is natuurlijk spekkie naar hun bekkie voor de pensioenfondsen.
  De huidige werknemers plegen dus meerdere pensioenbreuken tijdens hun loopbaan. Tenzij de Overheid nu eens echt alles omgooit en de mensen hun eigen pensioen laten bepalen bij wie en tegen hoeveel. Dan komt er weer concurrentie in het spel..

 3. Dit is natuurlijk ook al zo voor de hoogopgeleide generatie VOOR deze millennials, in feite de ouders van deze millennials.
  Pensioen in eigen beheer opbouwen is altijd verstandig, moet geen negatieve prikkel zijn om ergens te blijven werken.
  Verplichte pensioendeelname als je bij een bedrijf werkt vind ik ook onwenselijk, zou een opt-out voor moeten zijn,