"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koolmees beantwoordt Kamervragen over ‘wildgroei flexbranche’

Minister beantwoordt vragen over zzp’ers en ING/TCP-affaire, maar maakt geen echte analyse. Hilde Palland (CDA) overweegt vervolgvragen te stellen.

“Ik vind uitwassen bij driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt zorgelijk, met name waar die uitwassen ertoe leiden dat het Kabinetsbeginsel van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats onder druk komt te staan.” Zo reageert minister Koolmees op vragen van CDA-Kamerlid Hilde Palland. Ze stelde die vragen naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad over ‘uitwassen in de flexbranche’. In dat artikel wordt weer verwezen naar de ING/TCP affaire en ophef over zzp-contacten bij BAM.

Palland zegt in een reactie dat de minister op diverse aspecten niet concreet genoeg ingaat op de situatie van bemiddeling van zzp. In zijn antwoorden heeft de minister het namelijk vooral over uitzendwerk. Ze overweegt om vervolgvragen te stellen, zo laat ze aan ZiPconomy weten.

Gelijk werk, gelijk loon

Minister Koolmees “Bemiddelaars kunnen een positieve rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook voor zzp’ers. Zij kunnen inspelen op een behoefte aan flexibel inzetbare arbeidskrachten en zijn van belang voor vakgebieden waar vraag en aanbod van (gespecialiseerd) personeel moeilijker op elkaar aansluit. (…) Ik vind het echter onwenselijk als constructies er (enkel) op gericht zijn om de voordeligste route te bewandelen bij de inhuur van personeel. Zeker als daarmee het Kabinetsbeginsel van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats onder druk komt te staan.”

In zijn antwoord hamert Koolmees een aantal keer op het ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ principe. Dat is opvallend, omdat dat principe momenteel geldt voor flexwerkers als uitzendkrachten of gedetacheerden, maar niet voor zzp’ers. Sterker nog, een motie van GroenLinks onlangs om het principe van ‘van gelijk loon voor gelijk werk’ ook van toepassing te laten zijn voor zzp’ers werd door de minister afgewezen en ook niet aangenomen in de Kamer.

Overigens speelt het ‘gelijk loon voor gelijk werk’ helemaal niet bij BAM of bij de ING-zzp’ers. Het faillissement van TCP heeft ook niets te maken met ‘constructies die gericht zijn op het bewandelen van de voordeligste route.’

De minister verwijst nog naar een aangekondigd onderzoek dat zich “richt op de praktijk van driehoeksrelaties en de functie van uitzenden.” Daarin wordt, zo werd in een eerder overleg met de Kamer duidelijk, het afschaffen van de vergunningplicht voor uitzenders heroverwogen. Maar ook dat gaat dus niet over zzp-bemiddeling.

“Ik ben het in algemene zin eens met de uitgangspunt van de minister en deel zijn mening dat bemiddelaars een positieve rol kunnen spelen bij de behoefte aan flexibel inzetbare arbeidskrachten”, zegt Palland. “Ik vind het antwoord echter een te enge benadering van de redenen voor en eventuele risico’s of schaduwkanten van bemiddeling, zeker ter zake van zzp. Daarbij gaat de minister niet in op de rol c.q. praktijk van de bemiddelaars bij deze beoordeling van een dienstbetrekking of overeenkomst van opdracht bij ZZP, daar waar de vragen daar wel op gericht waren.”

“Gemiste kans”

De minister gaat in zijn antwoorden ook niet echt in op de onderliggende oorzaken van de ING/TCP problemen. De Kamer, opdrachtgevers, de flexbranche en zzp’ers schieten derhalve niet veel op met zijn antwoorden. “Ik kan echter niet beoordelen of de situatie bij ING als gevolg van de problemen bij haar leverancier TCP, voorkomen had kunnen worden” zo schrijft hij. “Het is aan de opdrachtgever en de door hem gecontracteerde onderneming om onderling afspraken te maken over de financiële risico’s. Zzp’ers en opdrachtgevers zijn in beginsel vrij om onderling afspraken te maken in de overeenkomst op grond waarvan zij werken. Dat kunnen ook ontbindende voorwaarden zijn. Het staat een zzp’er dan vrij om al dan niet akkoord te gaan met een dergelijke voorwaarde. Bij een verschil van inzicht kunnen de partijen bij de overeenkomst (en hun vertegenwoordigers) naar de civiele rechter stappen.”

Palland vindt dat minister Koolmees daarmee geen inhoudelijk antwoord geeft op haar vragen. “Dat is jammer en een gemiste kans om wat meer duidelijkheid te schetsen. Bijvoorbeeld over eventuele schijnzekerheid, voorbeeldfunctie van de overheid als werkgever. Ik overweeg daarom naar aanleiding van de beantwoording aanvullende schriftelijke vragen te stellen.”

Later deze week blikt ZiPconomy nog eens terug op de ING/TCP-affaire in een interview met Evert van der Weijden en Rick Schevers van TCP.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts