"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘93% van arbeidsongeschikte zzp’ers binnen twee jaar hersteld’ (althans: de jonkies).

Univé pleit voor betaalbare oplossing in debat over verplichtstelling aov

Vrijwel alle verzekerde zzp’ers in de leeftijdsgroep 18 tot 45 jaar die arbeidsongeschikt raken, zijn binnen twee jaar weer aan het werk. Dat zegt verzekeraar Univé op basis van eigen cijfers. Van de 308 claims die de coöperatie over de periode van een jaar ontving, waren slechts 22 verzekerden na twee jaar nog steeds niet in staat om hun werk te hervatten. Binnen 24 maanden was 92,86 procent van de mensen hersteld.

Overigens is iets meer dan de helft van de zzp’ers ouder dan 45 jaar. Over die leeftijdsgroep geeft Univé helaas geen cijfers.

Voor de actuele discussie over verplichtstelling van arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers biedt deze conclusie volgens Univé uitzicht op een betaalbare basisvoorziening die een aanzienlijke meerderheid van zzp’ers zekerheid geeft. Etienne de Cooker, directeur Univé Schade: ‘Door beperking van de uitkeringsduur en verhoging van de arbeidsongeschikheidsdrempel kun je voor ruim 90 procent van de zzp’ers een betaalbaar vangnet bieden wanneer werken daadwerkelijk onmogelijk wordt.’

Verplichting verzekering voor zelfstandigen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat alle zelfstandigen in Nederland een verplichte verzekering moeten krijgen voor arbeidsongeschiktheid. Werkgevers- en werknemersorganisaties praten in de Stichting van de Arbeid momenteel over de uitwerking van de plan. In het voorjaar leggen ze hun advies voor aan Minister Koolmees.

Op dit moment heeft  20 procent van de zzp’ers een aov afgesloten. De belangrijke reden voor zzp’ers om niet voor een aov te kiezen lijken onder andere de hoge premiekosten ervan.

Univé doet in deze discussie de volgende suggestie: geef ondernemers voor wie de premie voor een volledige aov te hoog is de mogelijkheid om ten minste de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Want daar ligt volgens de coöperatie het zwaartepunt van de risico’s voor de zzp’er. ‘Door de uitkeringsduur te beperken tot twee jaar en de arbeidsongeschikheidsdrempel te verhogen naar 45 procent kun je voor ruim 90 procent van de zzp’ers een vangnet bieden wanneer werken daadwerkelijk onmogelijk wordt. De dekking is daarmee weliswaar niet optimaal, maar geeft zzp’ers een praktische, betaalbare basisvoorziening,’ aldus De Cooker, die hoopt dat deze oplossing ook bijdraagt aan het maatschappelijk debat over verplichte aov voor zzp’ers. ‘Wanneer een oplossing als de onze en vooral de denkwijze erachter minister Koolmees inspireren om een aov in vergelijkbare vorm verplicht te stellen kan dat vanuit zowel de politiek als het bedrijfsleven bezien een gulden middenweg betekenen.’

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

 1. Vroeger noemden we de eerste 2 jaar in de soc zekerheid de ziektewetperiode, en de periode erna de arbeidsongeschiktheidsperiode. Het lijkt me dat het nog steeds nuttig is om dit onderscheid aan te houden. Ofwel, aan het idee van Univé heeft de zzp’er niets danwel te weinig bij langdurige arbeidsongeschiktheid…………

  • @mark vroeger duurde die ziektewetperiode niet 2 jaar… en de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) keerde toch ook niet pas na 2 jaar uit?
   idee van verplicht aov voor zelfstandigen gaat (vermoed ik) toch niet sec over periode ‘na twee jaar’.

 2. Dit is precies waarom ik geen verplichting wil.
  Die eerste een of twee jaar kom ik wel door. Ik wil zekerheid voor echte arbeidsongeschiktheid. Een aov met een jaar eigen risico is helemaal niet zo duur. Leven de vrije keus.

  • Het gaat juist om die 80% die GEEN verzekering heeft afgesloten. Daar zit een grote groep bij waarvan verzekeraars zoals Univé nu zeggen: ‘Het is te risicovol om u een AOV aan te bieden omdat u wel eens BLIJVEND arbeidsongeschikt zou kunnen worden. We accepteren u niet, of alleen als u een hele hoge premie betaalt.’ Tel daarbij op de 7% (van de 20% met een AOV) die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt wordt. Ik ben het dus eens met Jan Wanders: juist die eerste twee jaar kom je wel door.

   En heb je niet -pak hem beet- 50k eigen vermogen beschikbaar, dan sluit je je aan bij SharePeople of een andere schenkkring, dat is heel veel goedkoper dan een verzekering van Univé.

   Kortom Stichting van de Arbeid: Trek ALLE werkenden gelijk -werknemers en (zelfstandig) ondernemers- en zorg voor een collectieve ‘basis’ arbeidsongeschiktheidsverzekering VANAF 2 jaar (‘bijstand’ zonder je eigen vermogen te hoeven opeten’). Wil je een hoger bedrag bij arbeidsongeschiktheid, dan zijn er voldoende marktpartijen waar je dan terecht kunt.