"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
zelfstandigenverklaring opt out zzp

Tweede Kamer wil mogelijkheid voor verruiming 1 jaar termijn zelfstandigenverklaring

De Tweede Kamer heeft op 10 september een motie van D66 en VVD aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor interim opdrachten die langer dan een jaar kunnen duren. De zelfstandigenverklaring is onderdeel van de vervanging van de Wet DBA.

Voor opdrachten met een tarief van boven de € 75,- per uur wil het kabinet de mogelijkheid creëren dat opdrachtgever en interimmer een zelfstandigenverklaring opstellen. Een dergelijke eenvoudige handeling geeft de zekerheid dat er geen arbeidsrelatie is. De duur van zo’n verklaring is echter beperkt tot 1 jaar en kan niet verlengd worden.

De aangenomen motie roept het kabinet op om ‘in de uitwerking van de zzp-plannen te borgen dat bij een hoog tarief in combinatie met een duur van langer dan een jaar, de zekerheid voor en het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijven staan.’ De motie kreeg geen steun van de linkse oppositie, die principiële bezwaren tegen een opt-out heeft. Minister Koolmees gaf bij het indienen van de motie aan niet erg enthousiast te zijn over een verruiming van de termijn van 1 jaar. Hij wil voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor werkenden die geen echte ondernemers zijn.

De Raad voor Interim Management (RIM), een netwerk van interim-management bureaus, zegt blij te zijn dat de motie is aangenomen. “We begrijpen dat minister Koolmees er waarde aan hecht om voor generieke gevallen een termijn van 1 jaar in te stellen. Uit de praktijk blijkt echter dat met name bij interim-managers en zwaardere projectmanagers opdrachten vaak langer doorlopen, vanwege de complexiteit van die opdrachten. Denk hierbij aan grote reorganisaties, begeleiding fusies of infrastructurele projecten”, zo stelt Johannes Arets, bestuurslid van de RIM, in een reactie. “Veel grote veranderprojecten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van dit type zelfstandige professionals. Het gaat daarbij ook over een zeer kleine groep ten opzichte van het totaal aantal zzp’ers. Experts die zelf hebben gekozen voor dit vak en waarbij ook geen twijfel bestaat dat ze zelfstandig ondernemer zijn. De zorgen over een groeiend aantal kwetsbare zzp’ers speelt ook in het geheel niet voor deze groep.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

15 reacties op dit bericht

 1. Er zijn verschillende denkrichtingen mogelijk voor een langere periode of een regeling om langer dan een jaar op 1 opdracht te kunnen uitvoeren. Mijn inziens moet wel gewaarborgd worden dat het niet een draaideur constructie in de hand werkt.
  Parallel aan de ketenregeling die we kennen uit het reguliere arbeidsrecht kan er een soort van herhaalblokkade opgeworpen worden in opdrachten en/of in duur.
  Een andere optie is een getrapte regeling, waarbij er meer bescherming voor de werkenden ontstaat afhankelijk van de duur van de arbeidsrelatie. Kijk voor een voorbeeld naar de Duitse constructies die bestaan (en lees daar meer over in mijn boek).
  Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden te verzinnen, maar daarbij zal zeker een rol dienen te spelen in mijn optiek, dat de freelancer waarborgt, dat hij toch een vorm van onafhankelijkheid behoud ten opzichte van zijn opdrachtgever en dus in mijn optiek ook meer 1 dan opdrachtgever dient te hebben (in een nader vast te stellen tijdspanne).
  Ben benieuwd naar de uitwerking.
  Terugkijkend naar het verleden is het saillant dat opnieuw de RIM het duwtje geeft om nader de grenzen te bezien (vergelijk de Zelfstandigheidsverklaring voor interim managers van het einde van de vorige eeuw).

 2. Goede voorstellen van Joop. Verbaas me hier ook over. De afgeschafte regeling voor Interim Managers kan bijna 1 op 1 worden heringevoerd. We vinden geloof steeds opnieuw het wiel uit.

 3. Waarop is de uitspraak van RIM gebaseerd dat er geen twijfel bestaat dat deze managers zelfstandig ondernemer zijn? Ik heb dit vaker gelezen, maar zie weer geen enkele onderbouwing.

  • Dag Joop,
   Dank voor je reactie en terecht dat draaideuren en schijnconstructies moeten worden voorkomen. Waar wij (RIM) op wijzen is de bijzondere deskundigheid die gevraagd wordt door een opdrachtgever. Niet regulier, niet makkelijk overdraagbaar en bewezen ondernemerschap die de rol van deze interimmanager zo bitter noodzakelijk maakt voor de organisatie. Het blote feit van een jaar is voor de bepaling van zelfstandigheid op dit niveau van inzet een onzinnige botte bijl.

   • Beste Johannes, dank voor je reactie.
    In feite is elke grens natuurlijk arbitrair. Of de grens nu bij een jaar of bij twee jaar gelegd.
    De aard van het werk (en of de aard van de deskundigheid) is wat mij betreft een lastig criterium om te komen tot een grens. Dan zou uit de aard van het ene soort werk voortvloeien dat deze inherent langer gedaan moet worden door de ingehuurde, dan bij een ander soort werk. Zo zijn er veel meer werkzaamheden waarvoor een jaar of langer niet ongebruikelijk is. Zo is het niet ongebruikelijk bij grote bouwprojecten, dat voor het gehele bouwproject wordt ingehuurd. Dat kan heel gauw langer dan een jaar zijn. Vergelijk iets dergelijks bij ICT projecten et cetera.
    Wat mij betreft zegt de duur van het werken op één opdracht onder meer iets over de verbondenheid en verstrengeling tussen ingehuurde en inhuurder en daarnaast over het zelfstandig ondernemerschap. Als men zich telkens langdurig uithuurt is er dan nog wel sprake van een zelfstandige of misschien een ander soort flexwerker?

  • Beste Eddy,
   Die uitspraak is gebaseerd op het feit dat interimmanagers die op dit niveau en in deze opdrachten opereren zelfstandig zijn. Gekozen hebben voor het ondernemerschap, daarop ook hun bedrijf hebben ingericht. Transparant zijn naar buiten met jaarcijfers, vaak extern ondersteunt door accountant, website, klantencontact, meerdere opdrachten, bedrijfsaansprakelijkheid en AOV, netjes belasting betalen, kortom aan alle kanten een bedrijf hebben. Dit is geen vlucht, maar een bewuste eigen keuze voor het ondernemerschap. De flexibiliteit van de ondernemer die zijn of haar specialisme inzet voor en opdrachtgever die daar maar af en toe in haar bestaan behoefte aan heeft. Een ziekenhuis bouwt niet elk jaar een nieuw ziekenhuis, een zorginstelling fuseert niet elk jaar een onderwijsinstelling heeft niet jaarlijks een bestuurscrisis….en toch heb je het af en toe nodig! Fijn dat de interimmanager er is.

   • Dat iemand een BV start maakt hem/haar nog geen ondernemer. Ja, je verplicht jezelf tot transparantie wat betreft jaarcijfers (al dan niet ondersteunt door een accountant), belasting betalen, enzovoorts. Maar nogmaals, dat maakt je geen ondernemer.

    Dus veel van de genoemde argumenten tellen niet.

    Wat betreft de resterende. Vele ZZP-ers die ik zie hebben geen eigen website. En hebben ook weinig (wisselende) klanten. Zeker niet het aantal (3 per jaar, maximaal 70% omzet bij de grootste) waar de ondernemerscheck van uit gaat.

    De 9% waar CM Jaspers over spreekt lijkt mij ook heel realistisch. Ik schat het zelf op 15%. Verreweg het meerendeel is geen ondernemer. Zit lange tijden in reguliere functies (uurtje factuurtje) op kantoor van de werkgever en onderscheidt zich totaal niet.

    Dat de overheid een uitzondering maakt voor euro-75-plussers is en blijft vreemd. De argumentatie die ik laatst bij prinsjesdag weer las slaat nergens op.

    Ik heb maar een logische verklaring voor deze uitzondering en dat is het eigen belang van de overheid zelf. Ze huren veel beleidsmedewerkers enz. in.

    Ik ben benieuwd naar eventuele commentaren van bijvoorbeeld de Raad van State. De eerdere kritiek (op de wet BGL) was niet mild. Misschien maar eens nalezen voor inzicht in waar het allemaal om is begonnen

    • Eddy, je laat in je antwoord wel doorschemeren dat je wel een heel beperkte scope hebben over wie nu die zzp’ers zijn. ik zou je de suggestie willen doen om hier eens door heen te spitten : https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/27/zelfstandigen-enquete-arbeid-2019 Daarin wordt bijv duidelijk dan van alle zzp’ers (aan dat onderzoek deden meer dan 5.000 zzp’ers mee) dat minder dan 15% 1-3 opdrachtgevers in het jaar heeft. En bijna 40% meer dat 20 klanten per jaar heeft. En bij bijna 80% van alle zzp’ers geldt dat de grootste klant voor minder dan 60% van de jaaromzet verantwoordelijk is.

 4. Wat mij betreft is de nieuwe wetgeving uitstekend. Van de 100 ZZP met of zonder BV is helaas maar 9% ondernemer. Als ik zie hoeveel schijnzelfstandigheid en draaideurconstructies er zijn bij de overheid dan is dit totaal scheef gegroeid. Een harde aanpak is wat mij betreft prima! Zelf ook gewoon ondernemer en je zult mij nooit langer dan max. 2 jaar op een opdracht zien en als dit 1 jaar wordt prima!

   • 12 jaar het runnen van een netwerkorganisatie en slechts 9% waren webers. Ik kan je in een persoonlijk gesprek wel aangeven waar het op is gebaseerd en ook kwantitatief aantonen. Groetjes Corinne

    • aha, n=1. lijkt me beetje gevaarlijk om dat ene voorbeeld over de hele groep zzp’er uit te storten.

 5. Wat ik nog mis, is het feit dat de max. 1 jaar ook geldt voor het voeren van werkzaamheden via een tussenpartij. Dezelfde overheid heeft, d.m.v. aanbestedingen een constructie waarin, bijvoorbeeld op het domein ICT, toch vaak dezelfde ‘usual suspects’ de aanbestedingen winnen. Kans is daarmee redelijk groot dat je voor meerdere (derde)opdrachtgevers werkt via 1 en dezelfde partij, bijvoorbeeld 1 v.d. brokers die ook partner van deze (uitstekende) site zijn. Het is dezelfde overheid die je hiertoe ‘dwingt’ als gevolg van alle aanbestedingsregels.