"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Stichting van de Arbeid start gesprekken uitwerking verplichte AOV voor zzp

Aanpak van overleg nog onderwerp van gesprek.

De Stichting van de Arbeid gaat binnenkort gesprekken starten over de uitwerking van een verplichte AOV voor zelfstandigen. De Stichting – het landelijke overlegorgaan van sociale partners – heeft van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht gekregen om met een voorstel te komen hoe te komen tot die wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen.

De verplichte AOV voor zzp’ers is een onderdeel van het in juni overeenkomen pensioenakkoord. Onder zelfstandigen is veel scepsis en weerstand tegen dit idee.

Werkwijze nog niet bekend

De Minister heeft aangegeven dat hij wil dat zelfstandigenorganisaties nadrukkelijk betrokken worden bij de uitwerking. Inzet van de gesprekken is een breed gedragen voorstel voor een verplichte AOV voor zelfstandigen.

De Stichting van de Arbeid laat in een reactie weten dat momenteel gesprekken gevoerd worden over de aanpak en samenstelling van haar commissie. In de Stichting van de Arbeid zijn de traditionele polderpartijen vertegenwoordigd (VNO-NCW, MKB NL, LTO, FNV, CNV en VCP). Voor opdrachten als deze wordt een specifieke werkgroep samengesteld.

PZO geeft alvast aan, mede namens ZZP Nederland, onderdeel zijn van de delegatie van VNO-NCW en MKB-Nederland om de belangen van alle zelfstandigen in hun achterban goed te kunnen vertegenwoordigen. “PZO vormt samen met Stichting ZZP Nederland het Zelfstandigenforum en zal dus in afstemming met ZZP Nederland aan tafel zitten tijdens de gesprekken. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze organisaties – inclusief VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO –  ongeveer 170.000 zelfstandigen, oftewel bijna 1 op de 4 zelfstandigen” zo laat PZO in een persbericht weten. FNV Zelfstandigen zit in de FNV delegatie. Of andere vertegenwoordigers uit de zzp-wereld betrokken worden is nog niet bekend. Ze zijn in ieder geval nog niet benaderd.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

 1. In alle berichtgeving snap ik eigenlijk niet wat precies wordt bedoeld met “zelfstandige” en “zzp”. Dit zijn geen begrippen uit (fiscale) wetgeving.
  Gaat het bij “zzp” alleen om iemand met een eenmanszaak die alleen zelf op uurbasis diensten verleent? Of ook iemand die precies hetzelfde doet maar dan vanuit een BV?
  En “zelfstandigen”/”zzpers” die producten leveren? Of personeel in dienst hebben? Etc. etc.

  • @Frans,
   dank voor je reactie en antwoord.
   Bij het pensioenakkoord is afgesproken dat “straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.” (zie ook hier: https://www.zipconomy.nl/2019/06/veel-vragen-weinig-antwoorden-verplicht-aov-voor-zzp-reacties-uit-het-werkveld ) Dat zijn dan dus niet alleen zzp’ers of IB ondernemers (eenmanszaak, vof) maar alle zelfstandigen (ook met personeel, of met een BV).
   Echter het zal nog wel een flink punt van discussie worden:
   * Met name de VVD/D66 wil dat er opt-out mogelijkheden komen voor wie bijv al flink kapitaal heeft ter dekking van risico’s of bijv een bestaande voorziening als een verzekering.
   * LTO heeft al bij het akkoord bedongen dat zelfstandige agrariërs (dat zijn er nog al wat) buiten deze verplichting vallen.
   * Mij is onduidelijk hoe deze wens zich verhoudt tot de opt-out regeling in de ‘nieuwe Wet DBA’.
   * Onderliggend motief voor FNV cs is de veronderstelde prijsconcurrentie tussen werknemers en zzp’ers zonder verzekering. Dat speelt niet/nauwelijks voor ‘zzp-producten’, maar onduidelijk is of dat dan ook betekent dat zij niet binnen deze afspraak vallen (ik vermoed niet dat dat onderscheid gemaakt gaat worden; wordt onuitvoerbaar).
   * Vraagstuk is ook wat te doen met (meer dan 150k mensen) die klein zzp-bestaan hebben naast een vaste baan (hybride contractvorm). Die kunnen met recht stellen geen aov voor de zzp-uren nodig te hebben.
   * Inzet van PZO/ZZPnl is sowieso geen aparte regeling voor zelfstandigen, maar een regeling voor ‘alle werkenden’ op basisniveau. De vraag is nog of ze daarmee op een lijn zitten met VNO.
   * En daarna volgt dat nog de discussie over wel/niet via de volksverzekeringen, het niveau waarop de verzekering moet komen (puur de basis zoals PZO wil, wil hoger zoals FNV wil) en die dit moet gaan uitvoeren…
   Dit gaat dus nog wel even duren.