"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Miljoenennota: geen nieuws over nieuwe inhuurregels zzp

Het wachten blijft op uitwerking kabinetsplannen. Webmodule waarschijnlijk niet op 1 januari 2020 gereed.

Meer bescherming voor zzp’ers met een tarief onder de € 16 euro per uur. Meer ruimte voor zp’ers met uurtarief boven de € 75,- euro. En een webmodule voor inhuur met tarieven daartussen.

Dat zijn in hoofdlijnen de plannen van het Kabinet in de miljoenennota, als het gaat om regelgeving voor inhuur van zzp’ers. En dat stond allemaal ook al in het regeerakkoord. Omtrent invulling van deze drie maatregelen laat Minister Koolmees nog niets los. “De nieuwe wetgeving zal ingaan in 2021 en de webmodule in 2020” zo staat in de toelichting op de begroting van SZW te lezen.

Hier valt vooral op dat de invoerdatum van 1 januari 2020 voor de webmodule niet meer genoemd wordt. Al eerder leek duidelijk dat die datum niet gehaald zal gaan worden.

Naar verluidt is een concept wetstekst wel al gereed. Deze zal binnenkort gepubliceerd worden voor de internetconsultatie. Het gaat daarbij dan primair om de maatregelen voor het minimumtarief en de opt-out variant voor boven de € 75. Voor de webmodule lijkt geen wetgevingstraject nodig te zijn.

Toelichting vervanging Wet DBA

Over de maatregelen, die komen als reactie om de mislukte Wet DBA, schrijft het kabinet “bij zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 gaan we ervan uit dat mensen kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. We willen hen meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen daarom straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen.”

Over de webmodule:  “We gaan een webmodule inrichten om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid te bieden over de aard van de arbeidsrelatie en zo terughoudendheid bij opdrachtgevers om een zelfstandige in dienst te nemen zo veel mogelijk weg te nemen.”

Daarnaast komt er dus de een minimumuurtarief “om de groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer bescherming te bieden.”  Het kabinet wil een tarief van € 16 per uur. Oproepen van vakbonden en de linkse oppositie om dat tarief te verhogen naar € 25 euro wijst het Kabinet af omdat gevreesd wordt dat een dergelijk tarief geen stand houdt bij het Europese Hof van Justitie. Uit een eerdere  toelichting op de plannen en uit het concept wetsvoorstel (dat nog niet gepubliceerd is) wordt duidelijk dat dit minimumtarief een ‘zuiver’ tarief moet zijn, dus exclusief in het tarief opgenomen ‘niet-arbeidsgerelateerde’ kosten.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. WEBMODULE…..
    Is ook iets om snel te skippen….geen meerwaarde, veel extra bureaucratie en geeft weer blijk van de afstand tussen “Den Haag” en de wereld waar het echte leven en werken plaatsvind….