"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: spanning op arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt. Aandeel flex daalt verder.

Aantal vacatures en banen in financiële dienstverlening en uitzendsector blijven achter.

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2019 met 6 duizend toegenomen tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde in die periode met 11 duizend naar 305 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

De spanning op de arbeidsmarkt is dus verder opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. In het eerste kwartaal waren dat nog 88 vacatures per 100 werklozen. Ook het aantal banen is verder gestegen in het tweede kwartaal.

Aandeel flex daalt

Zoals Wim Davidse in zijn onderstaande bewerking van de cijfers laat zien, is met deze stijging van het aantal banen het aantal vaste contracten met +3,6% gestegen. Tegelijkertijd stabiliseert de ‘interne flex’ (tijdelijke contracten), daalt het aantal uitzendkrachten met een stevige 5,8%, terwijl zelfstandigen-eigen arbeid  met 2,7% groeien. Daarmee zakte het aantal werkenden zonder een ‘gewoon’ vast contract langzaam verder naar 34,0% van alle werkenden.

bron: CBS, bewerking: Wim Davidse, Dzjeng

Financiële dienstverlening en uitzendsector blijft achter

Bij vijf van de veertien bedrijfstakken heeft het aantal openstaande vacatures nu een nieuw hoogtepunt bereikt. Dit geldt voor de handel, de zorg, de horeca, het onderwijs en de informatie en communicatie.

In de zorg kwamen er in het tweede kwartaal 13 duizend banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de handel, vervoer en horeca (6 duizend), de bouwnijverheid (6 duizend) en de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (5 duizend).

In de bedrijfstak financiële dienstverlening is het beeld totaal anders: daar bedraagt het aantal vacatures nu minder dan de helft van de hoge aantallen vacatures van voor de economische crisis.  In deze bedrijfstak ging ook opnieuw banen verloren.

Bij de uitzendbureaus lijkt de rek eruit te zijn. In het tweede kwartaal van 2019 kwamen er duizend banen bij. Een kwartaal eerder was de banengroei nul. Ter vergelijking, in de eerste helft van 2018 was de banengroei in de uitzendbranche nog 16 duizend en in de eerste helft van 2017 zelfs 40 duizend. De uitzendbranche telt inmiddels 837 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie