"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur interim-management bij de overheid: dinsdag het debat over Verantwoordingsdag, woensdag gehaktdag?

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer over ‘Verantwoordingsdag’ gedebatteerd. Elk ministerie moet toelichten waarom ze extern inhuren, zeker als dat boven de 10% norm zit. En dat is zo.

Uitgaven aan extern personeel bij de Rijksoverheid zijn licht gestegen, van 10,3% naar 10,7% volgens onze publicatie vorige week. Dat blijkt uit de jaarstukken van de verschillende departementen, die traditiegetrouw op de 3e woensdag in mei op ‘Verantwoordingsdag’ aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Dure interim-managers?

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de personeelskosten. Het inhuurpercentage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (EZK/LNV) komt fors hoger uit op 19,9%. In de toelichting op deze overschrijding schrijft EZK/LNV dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door de inhuur van interim-management.

U denkt: ‘daar gaan we weer, het aloude stigma: dure interim-managers zijn de schuld van de uit de hand gelopen kosten van de overheid’.  Menigeen wrijft zich hierbij in de handen, want daar kunnen we gehakt van maken, toch?

Gespecialiseerde kennis

Maar laten we eerst eens kijken wat het ministerie zélf schrijft over dit hoge percentage. De gegeven verklaring blijkt best legitiem. ‘Zelf alle kennis in huis hebben is dikwijls niet mogelijk en ook lang niet altijd zinvol, gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de wisselende expertise die dit vraagt’. Bij een ander bedrijfsonderdeel ‘is de aanleiding met name de flexibele schil, zodat ingespeeld kan worden op fluctuaties in het gevarieerde opdrachtenpakket …  en waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is.’

Voor specialistische kennis klinkt dit logisch. Wat we niet lezen is of dit ook geldt voor interim-managers in algemene zin. Want de definitie van interim-management lijkt hiermee wel heel breed te liggen. Hoe dan ook, advies aan de Tweede Kamer én de publieke opinie is: maak hier geen gehakt van! Er zal best iets op af te dingen zijn, maar het is geen schande om te bekennen dat je soms niet voldoende kennis zelf in huis hebt. Beter incidenteel inhuren dan structureel vaste kosten.

De vraag is of je deze inhuur moet afzetten tegen je normale personeelskosten (de Roemernorm) of deze er juist onderdeel van moet laten uitmaken. Immers, een flexibele schil en/of specialistische inhuur betekent minder vaste krachten. Dát is waar de discussie zich op zou moeten richten: ministeries, bespaart u dan ook op uw vaste personeelskosten?

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt