"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tarieven zzp’ers in 2018 gemiddeld met 3,3% omhoog

Interim Recruiters onderschatten eigen uurtarief het meest van alle zzp’ers

In 2018 zijn de tarieven van zzp’ers gemiddeld met 3,3 procent omhoog gegaan, een daling van 1% ten opzichte van de 4,3% stijging in 2017. De grootste stijging in 2018 was te zien bij interimmers binnen het vakgebied Inkoop en Logistiek (12,7%), gevolgd door Marketing, Communicatie en Sales (+10,7%) en Financieel, Bankieren en Verzekeren (+10,5%). In de afgelopen twee jaar zijn interimmers in Facility & Hospitality Management het er het meest op vooruit gegaan. In totaal 23,7% naar een gemiddeld uurtarief van 55,50 euro in 2018.  Dit en nog veel meer blijkt uit data en analyses van Planet Interim, Intelligence Group en de ZZP Tariefindicator op basis van de honderdduizenden records uit 2016 – 2018.

Schaarste heeft nauwelijks effect op tariefontwikkeling zzp’ers

Twee op de drie ZZP’ers heeft in 2018 zijn tarief niet verhoogd, 18% heeft alleen een inflatiecorrectie toegevoegd en 9% heeft door de schaarste zijn tarief extra verhoogd, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 623 ZZP’ers. Uit de 54.580 opdrachten van Planet Interim in 2018, blijkt een gemiddelde tariefgroei van 3,3%. Opvallend is dat in de beroepen en sectoren waar de grootste tekorten zijn op de arbeidsmarkt, zoals IT, Techniek en Bouw de tarieven in 2018 onder druk zijn komen te staan. Bij IT was dit in 2017 ook al het geval (toen groeide het tarief in de Bouw & Techniek nog met 10%). Hier zien we dat ZZP’ers steeds vaker te maken krijgen met internationale concurrentie, buitenlandse werknemers en nearshoring. Waar werkgevers en consumenten veelal hogere prijzen moeten betalen voor bijv. aannemers en IT-dienstverlening, wordt dit maar beperkt doorberekend aan de ZZP’ers die daadwerkelijk het werk doen.

ZZP’ers: een goed beeld over eigen marktwaarde en schaarste

In de interim en ZZP-markt gaan in Nederland jaarlijks tientallen miljarden euro’s om. Toch is er nauwelijks inzicht bij bureaus, werkgevers en interimmers over gangbare tarieven voor bepaalde vormen van dienstverlening of voor het aanbieden van bepaalde skills. Zeer opvallend is dat recruiters zelf (de personen die o.a. de bemiddelingen van zzp’ers doen) hun eigen interim uurtarief gemiddeld 9% onderschatten, namelijk 69,88 euro in vergelijking met 76,65 euro wat het gemiddelde uurtarief in de markt is. Van alle ZZP’ers zijn zij de enige groep die het eigen tarief onderschatten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld programma managers en algemeen directeuren die het eigen uurtarief respectievelijk 38 en 35 procent overschatten.

De top-5 van ZZP’ers die het eigen uurtarief overschatten zijn:

  1. programmamanager 38%
  2. algemeen directeur 35%
  3. projectmanager 23%
  4. business consultant 19%
  5. projectmanager ict 17%

bron: https://planetinterim.nl/benchmark-tarieven-tool 

Intransparantie in tariefvorming is een reden tot zorg

De intransparantie in de arbeidsmarkt op gebied van tariefbepaling van ZZP’ers en interimmers is een serieuze bedreiging voor ZZP’ers zelf. De enorme krapte en schaarste op de arbeidsmarkt komt nu slechts beperkt terug in de uurtarieven ontwikkeling. In veel gevallen liggen de huidige tarieven van ZZP’ers nu pas weer op (of net boven) de tarieven van voor de crises van 2008. De downside van de tarieven is daarmee vele malen groter dan de upside. Deze upside blijft nu vooral liggen bij de intermediairs. De zelfstandige professional onderhandelt als kleine zelfstandige niet alleen met een intermediair, maar ook met de inkooporganisatie van de opdrachtgever. Vaak in een positie dat zij opnieuw op zoek is naar een opdracht en daardoor een minder sterke uitgangspositie heeft. Transparantie in tariefvorming zou de ZZP’er verder helpen en voor een gezonde balans tussen werkgever, intermediair en interimmer zorgen. “Zonder transparantie zal het groeiend aantal zzp’ers serieuze concessies moeten doen aan het uurtarief wanneer de economie afkoelt”, aldus Niels van Berkel van Planet Interim en Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. 

Waarop is de tarieventool gebaseerd?

Intelligence Group heeft een algoritme geschreven op honderdduizenden records van vraag- en aanbod tarieven van ZZP’ers en interimmers o.a. op basis van de data van Planet Interim, Jobdigger en het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Tarieven worden getoond op ISCO-niveau, met een gemiddelde en de min-max tarieven. Tevens wordt er gecorrigeerd voor provincie, duur van de opdracht en ervaringsniveau. 

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met:

  • Niels van Berkel, directeur van Planet Interim, contactformulier
  • Geert-Jan Waasdorp, eigenaar Intelligence Group (E-mail: geert-jan@intelligence-group.nl / Tel: 06 48337283).
Niels van Berkel is ondernemer en maakt als directeur van Planet Interim inhuren van interim professionals eenvoudiger en voordeliger. Ervaring en inspiratie daarvoor deed hij op als directeur bij Michael Page en PageExecutive en o.a. als management trainee in diverse functies bij ABN Amro Bank. Bekijk alle berichten van Niels van Berkel