"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Min Slob: aan schoolbesturen zelf om te bepalen of ze zzp’ers inzetten

Minister ziet geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers voor onderwijstaken.

Het is aan de schoolbesturen zelf om te bepalen of ze zzp’ers inhuren voor onderwijstaken. Bijvoorbeeld in geval van ziektevervanging. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen.  Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) stelde die vragen naar aanleiding van een bericht op RTLZ dat het aantal zzp’ers voor de klas fors gegroeid zou zijn.

De minister geeft aan dat hij het onwenselijk vindt als “onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen”. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Slob stelt dat hij de indruk heeft “schoolbesturen en scholen bij het inschakelen van tijdelijk personeel doorgaans eerst naar andere opties kijken dan het inhuren van zzp’ers.”

Hij vindt dat het aan de aan de schoolbesturen om “te kijken welke contractvorm het beste past en mogelijk is”. De minister merkt ook op dat met de inzet van zzp’ers kan worden voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is, “met alle gevolgen van dien voor de werkdruk en/of de voortgang van het onderwijs”.

Wet DBA

Kwint en Westerveld wilden ook van Slob weten hoe de inzet van zzp’ers in het onderwijs zich verhoudt met mogelijke schijnzelfstandigheid. Slob zegt dat hij daar geen zicht op heeft zolang de Belastingdienst de handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft opgeschort.  In de nieuwe webmodule, die voor de zomer gepresenteerd gaat worden en vanaf 1 januari 2020 in werking moet treden, zal duidelijk worden of het inzetten van zzp’ers bij ziektevervanging van reguliere werkzaamheden, zoals lesgeven, mogelijk blijft.

(bron: vosabb)

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

7 reacties op dit bericht

  1. De opstelling van de minister mbt de relatie met de wet DBA komt op mij lichtelijk wereldvreemd over. Ondanks het zogenaamde ‘opschorten’ van de handhaving kan de Belastingdienst toch prima een indicatie geven of zij de inzet van ZZP’ers voor reguliere onderwijstaken acceptabel acht? Nu lopen scholen die gebruikmaken van de ruimte die Slob lijkt te bieden (‘lijkt’, want dat is niet aan hem) het risico achteraf door de Belastingdienst als ‘kwaadwillend’ te worden aangemerkt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  2. In het artikel wordt gesteld dat de webmodule per 1 januari 2020 in werking treedt.
    Dat lijkt mij stug.

    • @sander, dat is nog steeds waar Koolmees aan vast houdt (sinds regeerakkoord). En als het hem niet lukt dan heeft hij een flink politiek probleem. Ook ivm het behandeling WAB in Eerste Kamer, die komt daar m.i. niet door heen zonder zicht vervanging Wet DBA.

  3. Zolang een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan ontstaan, ongeacht de wil der partijen en de Wet op dat element nog niet is aangepast, verkeren zzp-leraren wettelijk gezien in een schijnzelfstandige werksituatie. met of zonder handhaving.

  4. Ga je nou niet te hard, Stef? De feiten en omstandigheden waaronder zelfstandigen in opdracht van een schoolbestuur voor de klas staan, kúnnen misschien als dienstverband worden gekwalificeerd. Als de Belastingdienst die mening is toegedaan, moet zij dat van geval zien te bewijzen. Maar zonder gedetailleerde kennis van de casus kun je dat toch niet stellen?

  5. Ik denk het eerlijk gezegd niet Pierre. Met een lesrooster, een les- en leerprogramma en een collega die als werknemer hetzelfde doet, ben je bij controle als zzp’er kansloos. Er ontstaat een arbeidsovereenkomst (ook tegen wil en dank). Hierover bestaat overigens jurisprudentie. Het lijkt me daarom cruciaal dat ooit “de wil der partijen” een juridisch zwaarder gewicht krijgt in de beoordeling. Daar is alleen nog totaal geen zicht op.

  6. Eens als je bedoeld dat structurele inzet complicaties oplevert, Stef. Maar ik zie niet in waarom piek en ziek (of uniek, wat Hugo Jan er laatst aan toevoegde) niet zou kunnen.