"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

IT-professionals vinden, binden en boeien? Kijk verder dan het cv

De Staffing Groep heeft de Staffing Monitor 2019 gepubliceerd; een inzage in de arbeidsmarkt van nu, de noodzaak tot opleiden en de zoektocht naar de juiste kandidaat. ‘De IT-professional van nu moet vooral beschikken over 21 century skills.’

De ideale IT-professional is zeer gewild en dus schaars. Bedrijven zouden in hun war on talent de oudere IT’ers niet over het hoofd moeten zien en meer naar onderliggende competenties en de ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten moeten kijken. Die kandidaat moet vooral beschikken over 21 century skills.

Dat blijkt uit de Staffing Monitor 2019. Dit jaarrapport van de grootste IT-detacheerder van Nederland biedt een heldere visie op de uitdagingen waar werkgevers/opdrachtgevers voor staan om in deze krappe arbeidsmarkt de juiste kandidaat te vinden.

Eerst het globale beeld. De arbeidsmarkt (in heel Europa) is booming. Nooit eerder – ook niet voor de crisis in 2008 – hadden zoveel mensen werk. In ons land is de werkloosheid de afgelopen vijf jaar dan ook gehalveerd. Door de spanning op de arbeidsmarkt trekt ook de markt voor zelfstandigen aan en dat geeft een opwaartse druk op de tarieven.

Wat doet de WAB?

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de toenemende ongelijkheid die de ‘dagloners-economie’ met zich meebrengt. Binnen de groep zelfstandigen zijn de verschillen groot. Hoogopgeleide zp’ers (bijvoorbeeld in de IT) mogen dan volop profiteren van de economische opleving, oproepkrachten en mensen met nul-urencontracten dreigen de boot te missen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet die flexwerkers aan een vaste baan gaan helpen, maar maakt vooralsnog flexwerk alleen maar duurder. ‘En dat zal weer lagere tarieven voor flexwerkers in de hand werken’, verwacht De Staffing Groep.

Digitale superspelers

Ondertussen zet de digitalisering de hele maatschappij op z’n kop. Ook de arbeidsmarkt. Werk wordt overgenomen door AI, zorgrobots helpen onze oude van dagen en chatbots communiceren met consumenten. Facebook en Google hebben macht over de burger en sinds vorig jaar zijn Apple en Amazon ‘trillion dollar companies’. De digitale superspelers maken de dienst uit en dat heeft invloed op de arbeidsomstandigheden en de beloning, stelt De Staffing Groep.

Cybersecurity

Ook beïnvloeden de actuele ontwikkeling de IT-wereld. Verdachte Chinese hardware, een hackaanval door Russische agenten, kunstmatige intelligentie die real time videos met fake news brengen – de actualiteit maakt dat er een hogere security-awareness is binnen IT-functies en er nieuwe functies in cybersecurity ontstaan.

21st Century Skills

Dat (door digitalisering) banen verdwijnen en vele nieuwe banen ontstaan is niet alleen in de IT zichtbaar. Om jongeren op te leiden voor beroepen die nu nog niet bestaan, moet de focus volgens De Staffing Groep niet liggen op kennisoverdracht, maar op kennisconstructie; uitvinden hoe je kennis opdoet en toepast. Niet focussen op de huidige technische kennis en functies die al in een cv staan, maar op competenties als analyseren, ontwerpen en planning. De benodigde 21st Century Skills zijn communicatie, creativiteit, kritisch denken en samenwerken. Dit zal voor menig IT’er van de oude stempel wel even wennen zijn.

Het tekort en schaarste aan arbeid zal de komende jaren blijven bestaan. Werkgevers en opdrachtgevers moeten inventief zijn om nieuwe medewerkers te blijven aanspreken.

Ontwikkelcommunities

En dat geldt ook voor werkgevers/opdrachtgevers; bij het zoeken van de ideale kandidaat wordt nog vaak gezocht naar ‘het schaap met vijf poten’ of de jonge, hoogopgeleide, kneedbare trainee, waarbij harde skills als uitgangspunt dienen. Maar door naar de onderliggende competenties en de ontwikkelingsmogelijkheden van een kandidaat te kijken, kan ook een juiste match gevonden worden. De Staffing Groep pleit daarbij voor ontwikkelcommunities; door een opleiding of training te volgen met gelijkgestemden uit andere organisaties verbreedt de professional zijn blik en wordt zelfreflectie mogelijk. Ook voor de IT’er, misschien wel juist voor de IT’er, is het goed voor zijn ontwikkeling om zich ‘buiten de gebaande paden’ te begeven. Het rapport: ‘Ook medewerkers hebben last van cognitieve bias en logische denkfouten waardoor zij soms ‘vastgeroest’ en ‘niet ontwikkelbaar’ meer zijn. Het helpt medewerkers en de organisatie enorm om op gezette tijden in de spiegel te kijken en daarna met frisse blik een keuze te maken. En wellicht een opleiding te volgen.’

Oudere ICT’ers

De Staffing Groep breekt daarnaast een lans voor de oudere werkzoekende ICT’er, die moelijker aan de bak komt. Waar organisaties vooral voor het opleiden van jongeren kiezen, zouden zij in tijden van krapte moeten inzien dat het loont om deze gekwalificeerde groep een kans tot om- en bijscholing te bieden. ‘Oudere werknemers zijn verheugd met de kans en zullen de organisaties hier voor belonen. Dit moeten de bedrijven alleen nog inzien…’, zo stelt het jaarrapport van de grootste IT-detacheerder van Nederland.

Kandidaatbeleving

In de war for talent zal elke werkgever/opdrachtgever flink zijn best moeten doen om aantrekkelijk te zijn voor sollicitanten. Om personeel aan zich te binden moet een bedrijf ervoor zorgen dat de applicant journey/candidate experience een aangename beleving is voor de kandidaat. Met een goed imago (employer brand) lokt een organisatie kandidaten, een goede candidate journey zorgt ervoor dat ze binnen blijven. Elke organisatie moet bouwen aan zijn merk en de ervaringen van kandidaten zien te managen, zowel op corporate niveau (employer brand), personal (medewerkers) als de job brand (inhoud werk). Om medewerkers en kandidaten aan je te binden, moet je ze ook blijven boeien. De Staffing Groep: ‘Het tekort en schaarste aan arbeid zal de komende jaren blijven bestaan. Werkgevers en opdrachtgevers moeten inventief zijn om nieuwe medewerkers te blijven aanspreken.’


5 ontwikkelingen binnen tijdelijke inzetten

De data over de eigen markt voor tijdelijke inzetten van De Staffing Groep tonen vijf opvallende ontwikkelingen (uit de Staffing Monitor 2019):

  1. Binnen alle competenties zijn de gemiddelde tarieven in 2018 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging van tarieven is het grootst binnen Data Science en System Management.
  2. Waar de interim manager en programma managers rond de 170 euro per uur kosten, zijn de tarieven van PMO’ers en projectassistenten over het algemeen lager dan 90 euro per uur.
  3. De tarieven zijn gestegen maar het aantal contracten is gedaald. Volgens De Staffing Groep kan dit te maken hebben met een verschuiving in vast/flex. Ook kan dit een na-ijl effect zijn van het verliezen van een grote aanbesteding in 2017. Voor dit jaar wacht De Staffing Groep weer een stijging.
  4. Bij het vacatureverloop binnen Applicatie-ontwikkeling en Projectleiding valt op dat het aantal vacatures die in 2017 nog daalde, in 2018 is gestabiliseerd. De Staffing Groep verwacht dat dit jaar het aantal vacatures weer zal toenemen.
  5. Waar begin 2018 er meer vacatures waren op het gebied van sales management, procurement, contract management, HR, digital marketing, werden later in het jaar onderhoudsvacatures binnen IT belangrijker.

De Staffing Monitor 2019 is te downloaden op de site van De Staffing Groep.