"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bram van Beetz (Yacht): “Wet DBA pas vervangen als er écht een beter alternatief is.”

Gezien alle twijfels over de nieuwe zzp-regels kan het kabinet voorlopig beter vasthouden aan de huidige Wet DBA. Dat stelt Bram van Beetz van Yacht. “Opdrachtgevers en zzp’ers zitten niet te wachten op nieuwe onrust.”

Bram van Beetz, Yacht

“De wet DBA doet zijn werk. De aanvankelijke paniek heeft plaats gemaakt voor gewenning. Laten we niet overhaast andere regels invoeren, voordat we zeker weten dat die beter zijn dan wat we nu hebben.” Bram van Beetz, commercieel directeur van Yacht, maakt zich zorgen over de voorgenomen maatregelen van het kabinet. De tariefmaatregelen aan de onderkant leiden tot problemen op Europees niveau. De nieuwe criteria van de Belastingdienst zijn verre van consequent en een webmodule suggereert dat er een ‘one size fits all’-oplossing is. Van Beetz zet daar grote vraagtekens bij.

Rust in de markt

“Er is op dit moment rust in de markt. De gewenningsperiode van de Wet DBA was veel te kort. Daardoor ontstond paniek. Organisaties huurden geen zzp’ers meer in omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren. Maar de markt heeft inmiddels zelf veel opgelost. Wat niet mag, gebeurt ook niet meer. En waar het kan, worden zzp’ers weer gewoon ingehuurd. De inhuurprofessionals binnen organisaties hebben hun zaken nu goed op orde en de inhurende managers kennen de kaders. Dus voordat je iets anders gaat implementeren moet je wel heel zeker weten dat dat ook goed is en werkt. Anders komt er weer nieuwe onrust en daar zit niemand op zit te wachten.”

Webmodule roept vragen op

Van Beetz heeft ernstige bedenkingen bij de webmodule die het kabinet voor ogen staat. Minister Koolmees heeft toegezegd om voor de zomer met een uitwerking te komen. “De Belastingdienst is met een lijst criteria gekomen die veel vragen oproepen. Sommige lijken weinig doordacht. Zonder dat daar op politiek niveau over gediscussieerd is of met de branche echt over gesproken is, lijken die criteria opgenomen te worden in een webmodule naar Brits voorbeeld. Maar als je daar naar gaat kijken, dan lijkt het alsof je met een online ja/nee vragenlijst op alle inhuurvragen een antwoord kan geven. Dat lijkt me niet realistisch en dat gaat ongetwijfeld weer allerlei vragen oproepen.”

Wacht nu eerst eens de uitkomsten van de Commissie Borstlap af die aan het eind van het jaar met hun conclusies komen.

Eerst het grote plaatje

Van Beetz wil, via de brancheorganisaties, graag meedenken over hoe het anders kan. Maar waakt voor een te snelle vervanging van de wet DBA. Hij ziet er ook geen aanleiding meer toe. “Wacht nu eerst eens de uitkomsten van de Commissie Borstlap af die aan het eind van het jaar met hun conclusies komen. Ze bekijken het hele spectrum van de arbeidsmarkt. En neem hun oordeel mee om te bepalen of en wat er dan anders moet. Gebruik de tussentijd om uitvoering van de wet DBA aan te scherpen. Stapje voor stapje verbeteren. Je ziet dat de Belastingdienst bij die 104 steekproeven de vinger op de zere plek legt. Maar ook organisaties uitlegt wat er anders kan en moet. Dat lijkt me een prima manier om ongewenste vormen van inhuur van zzp tegen te gaan.”


Tijdpad nieuwe wetgeving en maatregelen

 • Jan. ’19 : Nieuwe criteria gezag van Belastingdienst van kracht
 • Mei ’19: behandeling Wet Arbeidsmarkt in Balans in Eerste Kamer
 • Mei ’19 : naar verwachting publicatie ‘Toezichtsplan Wet DBA’ (sectorale aanpak aangescherpte handhaving Wet DBA)
 • Juni : min Koolmees maakt route vervanging Wet DBA bekend (Webmodule + haalbaarheid wetgeving met uitzonderingen voor hoog/laag tarief via minimumtarief / opt-out)
 • Juni : geplande start internetconsultatie over ‘wetgeving met uitzonderingen voor hoog/laag tarief’
 • 26 jun ’19 : Overleg Tweede Kamer (cie SZW) met min Koolmees en staatssecr. Snel over o.a. handhaving Wet DBA plus vervanging daarvan
 • Herfst ’19 : start wetgevingsproces ‘uitzonderingen voor hoog/laag tarief’
 • Nov ’19 : presentatie aanbevelingen Commissie Regulering van Werk
 • 1 jan ’20: Geplande invoerdatum Webmodule
 • 1 jan ’20 : Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht
 • 1 jan ’21 :  Geplande ingangsdatum Wetgeving ‘uitzonderingen voor hoog/laag tarief’.
Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

 1. Dat men beter even de commisie uitslag kan afwachten ben ik het wel mee eens.
  Dat de markt aan het wennen is en tot rust komt zie ik niet zo.
  Ik zie wel dat bedrijven zoals de klant waar ik zit, in aanloop op 1 januari 2020 m.b.t. de wet DBA gewoon alle externen (lange inhuur) en ZZP inhuur eruit doen, en vervangen voor uitsluitend inhuur die op een loonlijst staat.
  Dit ondanks DBA overeenkomsten etc.
  Gewoon geen enkele ZZP inhuur meer. Niet kort, en niet lang.
  Dus ‘rust’ is betrekkelijk. Men weet niet wat er komt, dus het probleem wordt zo omzeilt.
  Wat men niet opnieuw kan vinden in NL gaat via outsourcing naar India etc.
  Dus die banen zijn weg uit NL.