"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Commissie ‘Regulering van werk’ moet binnen jaar met advies komen over toekomst arbeidsmarkt en zzp-stelsel.

Minister Koolmees heeft bekend gemaakt wie er in de Commissie Regulering van werk komt.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag bekend gemaakt wie er in de Commissie Regulering van werk komt en wat de opdracht is. Koolmees stelt de commissie in omdat de “arbeidsmarkt komende jaren te maken (krijgt) met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren.”

De commissie zal ook nadrukkelijk naar de positie van de zzp’er kijken, zo is de verwachting. In zijn berichten over de nieuwe Wet DBA heeft Koolmees gezegd dat die een nu noodzakelijk tussenstap is. Voor een meer fundamentelere discussie over de zelfstandigen, hun plek in het sociale zekerheidsbestel en hun fiscale positie, wacht hij de adviezen van deze commissie af.

In een toelichting op de Wet Arbeidsmarkt in Balans  kondigde Koolmees ook aan dat hij deze kabinetsperiode met nieuwe wetgeving “komt rond het zelfstandig ondernemerschap en ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, met als doel dit gezamenlijk op te pakken.”

Minister Koolmees: “Er gaat veel goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel mensen hebben werk en we hebben een hoge arbeidsproductiviteit. Dit kabinet neemt ook de nodige maatregelen om wat goed is, ook goed te houden. Maar op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom heb ik de commissie gevraagd die aanpassingen vast te verkennen, zodat we daar op tijd klaar voor zijn.”

De commissie gaat onderzoeken hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. “De commissie onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in o.a. vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp” zo meldt het ministerie.

De commissie is gevraagd uiterlijk 1 november 2019 met haar advies te komen.

In de commissie komen de volgende leden, waarbij opvalt dat arbeidsrechtdeskundigen fors vertegenwoordigd zijn, zeker ten opzichte van het aantal  economen en arbeidsmarktdeskundigen.

 • drs. Hans Borstlap (voorzitter), voormalig lid van de Raad van State
 • mr. dr. Hanneke Bennaars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
 • prof. mr. Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. Frank Kalshoven, mede-oprichter en directeur van de Argumentenfabriek
 • prof. mr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht
 • mr. Ton Mertens, docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden
 • prof. dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht
 • prof. dr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
 • mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat bij Stibbe en universitair docent arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

 1. Goed dat de Minister Koolmees stappen maakt!
  Echter ook; bijzonder belangrijke commissie, buitengewoon zorgwekkende samenstelling! Bijna alleen ambtenaren en wetenschappers objectiverend laten adviseren over zelfstandig ondernemerschap? Juristen en economen vernieuwing laten bepleiten over werkconcepten en 21 eeuws denken? Hoeveel gedissocieerd acterende en op systeembevestiging sturende trajecten hebben we inmiddels al gehad? En wat dat doet? Als voorbeeld; het bijna als persoonlijk politiek pamflet te beschouwen werk van de heer Boot van de gelijknamige commissie zorgde voor brede verlamming in de polder. Hoe goed bedoeld ook. Organisatie kundig onbegrijpelijke statements en sociaal wenselijk mantra’s als onderbouwing voor doel redenaties zitten we niet op te wachten. Wat is er nodig om ongeremd paternalisme om te buigen naar ruimte laten aan velen om te ondernemen en met oprecht gerichte aandacht geven aan hen die niet anders kunnen. Laat ons een teleurstelling bespaard blijven op weg naar een herijking van de waarde van gezond ondernemerschap in Nederland. Zonder ondernemerschap geen ambtenarij en wetenschap. Zonder de opbouw van enige autoriteit op de herdefinitie van het begrip “sociaal systeem in 21 eeuw” zal een ieder antwoord zijn impact missen.
  Veel succes commissie en ook de wijsheid te zien dat er iets moois kan gebeuren mits gedurfd aangevlogen.

  • Ik spreek de wens uit, dat de reactie van Denis Maessen ook door de commissie Regulering van Werk wordt gelezen. Dan komt er wellicht iets zinvols uit. Ik volg met grote belangstelling, maar wel onder het motto “eerst zien, dan geloven”.