"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

BREAKING : Nieuwe Wet DBA niet voor 2021. Plan minimumtarief vergt meer tijd.

Problemen rond invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers vertragen de nieuwe wet DBA tot 2021. Kabinet is bang dat huidige plan in strijd is met de Europese wet.

Het kabinet heeft meer tijd nodig om tot een nieuwe wet DBA te komen, laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten in een brief aan de Kamer. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd. Koolmees streeft naar een nieuwe wet per 1 januari in 2021. Een jaar later dan aangekondigd.

Afspraken uit het regeerakkoord

In het regeerakkoord was afgesproken dat de wet DBA wordt vervangen door nieuwe regels die opdrachtgevers duidelijk moeten maken of ze iemand nu wel of niet als zelfstandige kunnen inhuren. In het regeerakkoord is er sprake van  drie criteria: het tarief dat een opdrachtgever betaalt, de lengte van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

Met name onzekerheden omtrent het minimumtarief en het begrip ‘reguliere werkzaamheden’ vraagt om meer uitwerking.

EU recht

Het ministerie van SZW is tot de conclusie gekomen dat het idee van een minimiuminhuurtarief strijdig zou kunnen zijn met het EU-recht. “Met name de omzetting van de overeenkomst van opdracht van de zelfstandige (…) naar een arbeidsovereenkomst levert spanning op, omdat dit waarschijnlijk inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging (art. 49) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EU-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).”

Om deze reden wil het kabinet ook ‘alternatieve routes verkennen’. Het idee van een tariefsgrens wordt niet direct losgelaten, maar mogelijk wel de route via een ‘automatische arbeidsovereenkomst’.

Volgens onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren valt ongeveer 13% van de zelfstandigen met zakelijke opdrachtgevers binnen deze groep.

Reguliere werkzaamheden vervalt mogelijk als criterium

Het kabinet heeft ook geconstateerd dat het begrip ‘reguliere werkzaamheden’, die naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling of iemand ingehuurd kan worden, op veel kritiek van veldpartijen kan rekenen. Het kabinet wil ook meer tijd om te bezien of volstaan kan worden met de criteria ‘duur’ en ‘tarief’.

Vervolg

De term ‘gezag’ wil het kabinet wel al spoedig verduidelijken, zoals afgesproken. Dat gebeurt van het Handboek Loonheffingen (publicatie 1 januari 2019).

De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Ik zie veel gepubliceerd over niet-werkende oplossingen. Laat de minister nu eerst eens het probleem duidelijk en met name volledig beschrijven. Dus niet alleen het deelprobleem van “schijnzelfstandigheid”.

 2. Beste Hugo-Jan,

  In de Kamerbrief staat dat de webmodule/opdrachtgeversverklaring ‘eind 2019 gereed is’. Is jullie als ZiPConomy duidelijk geworden wat dat betekent? Betekent dit dat de webmodule dan ook ingezet gaat worden door de BD? Dit is volgens mij goed mogelijk, omdat de ALT en de Opt-out andere maatregelen betreffen waar andere wetswijzigingen voor nodig zijn.

  Vriendelijke groeten,

  Kees

  • Zo lees ik het ook. Die module voor de ‘middengroep’ is juist niet uitgesteld tot 2021.

  • @Kees @Eddy Je krijgt idd de indruk dat er eerst een webmodule komt en dan een jaar later een uitzonderingsregel voor boven/onderkant. Maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Ik heb de vraag bij ministerie neergelegd, antwoord kan even wat langer duren ivm debat van vandaag en morgen over begroting.