"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Voorstel Nibud voor pensioenverplichting zelfstandigen “ongewenst en stigmatiserende vorm van paternalisme”

Stichting ZZP Nederland tegen advies pensioenverplichting NIBUD voor zelfstandigen.

In het vandaag uitgebrachte rapport van het NIBUD wordt een pensioenverplichting voor zelfstandigen aanbevolen. Stichting ZZP Nederland ziet deze aanbeveling als een ongewenste en stigmatiserende vorm van paternalisme. Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen zaken.

Subjectieve aannames

Het NIBUD beschouwt in het rapport aanvulling op de AOW pas als voldoende, indien het inkomen straks kan voorzien in “een gewenste levensstandaard”. Een dergelijke benadering is volgens ZZP Nederland uiterst subjectief en paternalistisch. “Zelfstandigen bepalen zelf wat zij als voldoende inkomen voor later beschouwen, daar hebben zij de verplichtingen van het NIBUD niet voor nodig” zegt voorzitter Maarten Post.

Het NIBUD-rapport hanteert veel relatieve begrippen over het pensioeninkomen van verschillende groepen mensen, zoals een inkomen waarmee men “gemakkelijk, minder gemakkelijk of moeilijk kan rondkomen”. Een minimum inkomen, dat iedere gepensioneerde nodig zou moeten hebben om rond te kunnen komen, wordt door het NIBUD niet genoemd. Dat relateert men aan de gewenste levensstandaard en daarmee is het een luxeprobleem. Stichting ZZP Nederland vindt, dat men van een adviserende instantie als het NIBUD toch mag verwachten, dat men echte cijfers presenteert en geen tendentieuze aanbevelingen, die op los zand zijn gebaseerd.

Een generieke aanbeveling tot een pensioenverplichting voor zelfstandige ondernemers raakt kant noch wal

Het NIBUD-rapport stelt vast, dat over het algemeen mensen met een lager inkomen (minder dan € 2000/mnd.) minder pensioen opbouwen dan anderen met een hoger inkomen. “Je kunt niet verwachten, dat een laag inkomen een hoger pensioen genereert”, zegt Maarten Post. “Als men vindt, dat een kale AOW-uitkering voor een groep lagere inkomens niet toereikend is, kan de overheid voor die groep de AOW-uitkering verhogen of aanvullen. Dat heeft echter niets van doen met het feit dat iemand zelfstandig is. Een generieke aanbeveling tot een pensioenverplichting voor zelfstandige ondernemers raakt kant noch wal.”

Minder pensioen, maar wel meer vermogen

Uit de vergelijkende percentages in het rapport blijkt bovendien, dat minder verdienende zelfstandigen weliswaar een relatief lagere pensioenopbouw hebben, maar daarentegen over meer eigen vermogen beschikken na pensionering. Daaruit blijkt dat zelfstandige ondernemers hun eigen zaken regelen, ook hun inkomen voor later.

Stichting ZZP Nederland start samen met de organisaties die het bestuur vormen van het ZZP Pensioen, dit najaar een grootschalig onderzoek, waarin zelfstandigen zelf kunnen aangeven op welke wijze zij hun inkomen voor later willen regelen. “Het is aan de overheid om een dergelijke voorziening mogelijk te maken, zonder paternalistische verplichtingen op te leggen aan ondernemers”, aldus Post.

ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Bekijk alle berichten van ZZP Nederland

3 reacties op dit bericht

  1. Ik vind dit soort discussie (rapporten) erg zorgwekkend. Ik vind het raar dat men dit soort onderzoeken uitvoert terwijl de zogenaamde belanghebbende (zelfstandigen/ZZPers) hier nooit om hebben gevraagd of enige belang bij hebben. Ik vraag me af wie geeft dit soort opdrachten (waarschijnlijk de belanghebbende; lees financiële instanties en de overheid). Raar maar zeer zorgwekkend.
    Waarom word er niet gewoon aan gegeven welke toekomstige problemen zij echt zien. Dat is zeker niet de inkomens die we als gepensioneerde gaan krijgen. Want dan zou ik zeggen kijk nu eens naar de armoede onder de ouderen, die wel voor hun pensioen collectief hadden gespaard. Daarom willen de Zelfstandige zelf hun toekomstige keuzes maken. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.

  2. Ik begreep dat dat Nibud onderzoek betaald is door verzekeringsmaatschappijen. Pfff, nu dat weet je het wel.

  3. Er zijn ook nog eens zat werknemers zonder pensioen. En payrollers, uitzendkrachten en mensen onder de 21 bouwen (vrijwel) niks op. Het lijkt mij logisch om daar eerst iets voor te regelen.
    Ik ging na 1 jaar ondernemer zijn naar een pensioen-adviseur. En die zei tot mijn verbazing (en iedereen die ik het sindsdien verteld heb) dat ik nog even moest wachten met iets regelen voor mijn pensioen. Als je meer dan 30 jaar voor je pensioen een huis koopt en je onderneming heeft weinig vaste kosten (dus weinig kans op faillissement), is aflossen op je huis handiger dan meteen met lijfrentes beginnen. Wat vind het Nibud daarvan?
    Het lijkt weer het zoveelste onderzoek waarin ZZP’ers over één kan geschoren worden. Die zzp’ers waar het nibud over spreekt, zijn dat ondernemers die fulltime werken? In de persberichten blijkt op geen enkele wijze dat ze zich in diverse groepen zzp’ers verdiept hebben. Ik ken zat zzp’ers die het er een beetje bij doen. Of waarvan de partner een prima baan heeft en ze dus bewust wat meer risico durven lopen. Allemaal prima doordachte redenen om niet de paternalistische adviezen van politici die zich nergens in lijken te verdiepen (en hun schoothondjes de als adviescentrum Nibus), te volgen.