"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib: Waarom wachten met het hervormen van de arbeidsmarkt?

Voelt het kabinet de urgentie van het hervormen van de arbeidsmarkt echt wel, zo vraagt Bovib-bestuurslid Rick Schevers zich af.

Afgelopen maandag kwam ‘de polder’ bijeen om zich weer te buigen over de vervanging van de Wet DBA. Al snel werd duidelijk dat er geen doorbraak kwam in de discussie, die werd gevoerd over de opt-out, het minimumtarief, het gezagsbegrip en over de uitvoerbaarheid van maatregelen. Het is vooral aan de politiek om knopen door te hakken om uit de impasse te komen. Over de manier waarop, daarover hebben Rick Schevers en de brancheorganisatie voor brokers en intermediairs Bovib wel ideeën.

De deelnemers uit de polder konden op de bijeenkomst in kleine groepen discussiëren over de verschillende deelonderwerpen.

Ondanks dat het fijn was dat we in groepjes konden praten, heeft dat geen nieuwe inzichten opgeleverd.

Schevers heeft mee gediscussieerd over zowel de opt-out als de webmodule. “In beide gevallen viel het me op dat het een herhaling was van zetten. Bij de opt-out regeling wil je, om de regeldruk te vermijden, die middengroep liefst zo klein mogelijk maken. Maar eigenlijk gaat daar de discussie helemaal niet over. De eigenlijke agenda van het kabinet is ervoor te zorgen dat er ondanks de enorme groei van het aantal zzp’ers toch zo veel mogelijk aan belastingen en premies blijft binnenkomen.

 

Zekerheid vooraf is cruciaal

Ook bij de webmodule vindt Schevers, naast bestuurslid van de Bovib sinds kort ook managing director van TCP Solutions, dat de discussie de verkeerde kant op gaat. Hij zegt niet te snappen waarom er zoveel moeite wordt gestoken om in zo weinig mogelijk vragen te beslissen of iemand ondernemer is of niet. “Of dat nou vijf vragen zijn, of veertig, dat maakt ons niet uit. Als het maar duidelijk is. En als daarvoor veertig vragen nodig zijn, dan heb ik liever veertig vragen. De benadering is nu ook verkeerd om. Je moet nu kunnen duiden dat je geen werknemer bent, in plaats van dat je middels enkele eenvoudige criteria kan duiden dat je ondernemer bent.

Voor opdrachtgevers en bemiddelaars is de wens volgens Schevers helder: een webmodule moet vooraf de status helder maken. De webmodule moet definitief en met zekerheid uitsluitsel geven of een opdracht wel of niet door een zzp’er uitgevoerd kan worden.  “Ik blijf het een slechte zaak vinden als een belastinginspecteur achteraf toch nog kan zeggen dat er sprake is van een dienstverband ondanks dat de feitelijke situatie niet afwijkt van hetgeen opgeschreven of ingevuld is.

 

Gemis aan urgentie

Net als bij de andere regelingen ter vervanging van de Wet DBA, heeft Schevers het gevoel dat ook hier om de hete brij wordt heen gedraaid. Hij denkt dat de bewindslieden helemaal geen haast maken met het hervormen van de arbeidsmarkt.

Ze roepen wel de hele tijd dat het heel erg urgent is, maar ernaar handelen doen ze niet.

Een voorbeeld daarvan is dat de bewindslieden volgens Schevers zich onder andere verschuilen achter de Europese regelgeving en ze bang zijn dan teruggefloten te worden. “Dat doet het kabinet op andere dossiers, zoals de BPM op auto’s juist weer helemaal niet. Daarin wil Nederland juist graag de uitzondering blijven.”

Een ander teken dat de minister en staatssecretaris helemaal geen haast hebben met het zzp-dossier, is volgens Schevers dat ze ‘de hele tijd roepen dat het zo ingewikkeld is’. “Maar als het probleem zo groot is, waarom dan de hervormingen op de arbeidsmarkt uitstellen? Ik heb het gevoel dat de bewindslieden de regelingen als het minimumtarief en de opt-out gaan uitvoeren omdat het nou eenmaal zo in het regeerakkoord staat en ze daar geen millimeter van afwijken.

“Het zijn allemaal lapmiddelen, waarbij er altijd een groep zal zijn die buiten de boot valt. In de tussentijd raken we wel onze internationale concurrentiepositie kwijt, omdat de arbeidsverhoudingen zijn blijven steken in de jaren vijftig. Ik hoop dat iemand de politieke durf heeft om nu te beginnen met de hervorming op de arbeidsmarkt.”

Eind oktober, begin november, komt minister Koolmees met zijn hoofdlijnenbrief. Daarin zal duidelijk worden of en hoe het kabinet heeft geluisterd naar de bezwaren vanuit de veldpartijen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie