"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
deliveroo

Na de Deliveroo-zaak is één ding helder: de politiek is aan zet

Als er één ding duidelijk is geworden in de rechtszaak tussen Deliveroo en een van diens bezorgers, is het wel dat zelfs de rechtbank vindt dat nu de politiek aan zet is.

Veel sneller dan velen verwachtten kwam de kantonrechter op maandag naar buiten met een uitspraak in wat wel ‘de zaak Deliveroo’ is gaan heten. Die uitspraak, kort samengevat: Deliveroo stond in zijn volste recht om zijn bezorgers als zzp’ers te behandelen, in dienst nemen hoeft niet. Van ‘schijnzelfstandigheid’ is geen sprake: het werk is voor de zelfstandige wel degelijk anders dan voor de bezorger die nog in loondienst was. En zolang de betrokkenen dat weten en ermee instemmen, kunnen ze ook niet achteraf claimen dat ze eigenlijk toch in loondienst hadden horen te zijn. Dan had je als bezorger maar niet met de nieuwe voorwaarden moeten instemmen, zegt de rechtbank vrij onomwonden. Daar was je dan immers zelf bij.

Veel media-aandacht

De uitspraak kreeg bijzonder veel media-aandacht (het zal iets met komkommertijd zijn). Toch mag hij ook weer niet zo heel veel verwondering wekken. Wie had eerlijk gezegd echt verwacht dat de rechtbank anders zou beslissen? Had de rechtbank dan de opdrachtgever met terugwerkende kracht moeten ‘veroordelen’ tot een dienstverband voor de betrokkene, terwijl diegene zelfs drommels goed wist waar hij aan begon en zich daar ook mee akkoord toonde? Het zou een vreemde figuur gegeven hebben als de rechter dat akkoord nu ineens ongeldig zou verklaren. Een vreemde figuur met verre reikwijdte bovendien.

Het venijn zit in de staart

Nee, het echte venijn van de uitspraak van de rechter zit – zoals wel vaker – in de staart. Daar maakt hij namelijk duidelijk dat de PvdA, samen met de FNV een van de ondersteuners van het proces tegen Deliveroo, aan het verkeerde adres is met zijn klacht. De PvdA moet zelf aan de bak, zo zegt de rechter min of meer tussen neus en lippen door. Letterlijk staat er te lezen:

Het moge zo zijn dat in het huidige arbeidsrecht geen rekening is gehouden met de uit de (relatief) nieuwe platformeconomie voortkomende arbeidsverhoudingen. Dat maakt echter nog niet dat de onderhavige beslissing tot dusdanig onaanvaardbare resultaten leidt, dat de redelijkheid en billijkheid tot rechterlijk ingrijpen noopt. Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen.

Oftewel: PvdA, als je de huidige Deliveroo-constructie niet wilt, dan zul je moeten zorgen dat je een meerderheid in de Tweede Kamer vindt die dit wil tegengaan. En zul je ook de verantwoordelijk minister moeten aanmanen om snel met de benodigde en aangekondigde nieuwe regels te komen. Dan moet je in de Tweede Kamer het debat voeren over hoe je het wél wil. Je moet dan helemaal niet hopen op ‘rechterlijk ingrijpen’. Dan ben je als politiek zelf aan zet om mee te helpen het ‘verouderde arbeidsrecht’ nieuw leven in te blazen.

Lees ook:

Foto boven via Môsieur J. (wikipedia)

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman