"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
pensioenakkoord

PZO-ZZP: ‘Nog geen pensioenakkoord, en geen verplichte deelname voor zzp’ers’

Er is nog geen pensioenakkoord. En van verplichtstelling voor zzp’ers is ook al geen sprake, benadrukt PZO.

In weerwil van wat enkele media berichten, is er nog géén sprake van een pensioenakkoord dat naar de SER kan worden gebracht. En ook is er geen sprake van dat zzp’ers verplicht kunnen worden om deel te nemen aan een pensioenfonds.

‘Wat is gelekt, is slechts een momentopname’, benadrukt Margreet Drijvers, directeur van PZO-ZZP,  het platform zelfstandige ondernemers, dat via VNO meedoet aan de overleggen en zelf ook aan de SER-tafel zit, waar uiteindelijk de beslissingen vallen. ‘Over zzp’ers staat er volgens mij ook weinig nieuws in de stukken die nu naar buiten komen. Er staat iets in over verplichte deelname in een fonds, zoals bijvoorbeeld de schilders dat nu ook al hebben. Maar dat gaat niet verder dan zoals de huidige wetgeving nu is.’

‘We moeten ook nog naar de achterban. Zonder achterban geen akkoord.’

Wat de onderhandelende partijen wél beogen voor de zzp’ers, kan Drijvers beamen, is versterking van de toegankelijkheid van de zogeheten ‘tweede pijler’: opbouw van pensioen via pensioenfondsen. Er is bijvoorbeeld over gesproken om vrijwillige aansluiting van zzp’ers mogelijk te maken en ook bijvoorbeeld vrijwillige voortzetting met minder beperkingen. Nu mag iemand die het werknemersbestaan verruilt voor het leven als zelfstandige slechts 10 jaar blijven deelnemen in ‘zijn’ eigen pensioenfonds.

Maar hoe die versterking van de tweede pijler verder precies vorm krijgt voor zzp’ers? Dat is voorlopig echt nog even de vraag, aldus Drijvers. ‘Zover zijn we echt nog niet. En we moeten ook nog naar de achterban. Zonder achterban geen akkoord.’

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman