"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Organisaties die hun inhuur helemaal zelf doen: bestaan ze nog?

Bestaan ze nog? Organisaties die hun inhuur helemaal zelf regelen? Die nooit gebruik maken van een extern bureau? Mark Bassie komt ze in elk geval nauwelijks meer tegen.

Ik laat dan de opdrachtgevers van de meer dan 12.000 uitzendbureaus en de payrollbureaus in dit land buiten beschouwing, want die bieden nu eenmaal een vorm van inhuur aan, die per definitie door een externe dienstverlener moet worden uitgevoerd. Daarnaast kun je als bedrijf natuurlijk zelf gebruik maken van nuluren- of oproepcontracten of een tijdelijk dienstverband aanbieden.

Maar dat is natuurlijk allemaal geen echte externe inhuur van zzp’ers. Want als het daarover gaat, wie doet het dan nog zelf? De regels zijn complex. De Belastingdienst is vaag over wat wel en niet mag. Het risico dat je te veel betaalt of te weinig wilt betalen is groot. En de juiste kandidaten vinden is in deze arbeidsmarkt ook niet eenvoudig. Logisch dus dat de meeste organisaties dit geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een of meer externe bedrijven.

Brokers, intermediairs en MSP’s

Dit beeld wordt bevestigd als je kijkt naar de aanbiederskant van dit soort dienstverlening: de brokers, intermediairs en de Managed Service Providers (MSP’s), zoals ze worden genoemd.

Een paar jaar geleden was het misschien nog wel mogelijk om een lijstje op te stellen van bedrijven die dit soort diensten aanbieden. Tegenwoordig is dat onbegonnen werk. Zeker als je vooraf nog wat meer wilt weten over dit soort aanbieders, bijvoorbeeld of ze ervaring hebben in jouw branche.

Ook op tactisch-strategisch niveau

Hoewel de termen vaak nogal door elkaar worden gebruikt, is van oorsprong een broker een bedrijf dat de door de opdrachtgever gevonden kandidaten controleert en contracteert en administratief beheert. Een intermediair is een bedrijf dat zelf op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor de opdrachtgever. Sommige intermediairs beschikken hiervoor over een eigen kandidatenbestand, anderen zoeken steeds de hele arbeidsmarkt af.

Een MSP ten slotte is een partij die het inhuurproces van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk overneemt. Bij een MSP is dus sprake van uitbesteding. Een broker en intermediair werken vooral op uitvoerend en tactisch niveau. Een MSP werkt ook op tactisch-strategisch niveau, omdat ook de inhuurstrategie en -uitvoering worden opgezet door de MSP.

De dienstverlening van brokers en intermediairs is in de praktijk nauwelijks meer te onderscheiden van elkaar

De dienstverlening van brokers en intermediairs is in de praktijk niet makkelijk meer te onderscheiden van elkaar. De meeste MSP’s treden ook desgewenst op als broker. Sommige zijn ook ontstaan doordat ze in het verleden als broker succesvol waren. Voeg daaraan toe: sterke groei, fusies en overnames en veel nieuwe toetreders, en het is duidelijk: voor opdrachtgevers is het tegenwoordig heel lastig om de juiste inhuurdienstverlener te selecteren.

Aanbieders verenigen zich

In de laatste jaren hebben dit soort dienstverleners ook zelf geconstateerd dat veel opdrachtgevers door de bomen het bos niet meer zien. Een aantal jaren geleden hebben veel intermediairs en brokers zich al verenigd in een nieuwe brancheorganisatie Bovib (die nu meer dan 50 leden telt). Recent heeft een tiental MSP’s het voortouw genomen om met de ABU te komen tot een belangenbehartiger van MSP-dienstverleners in Nederland. Kortom: de aanbieders verenigen zich om zaken als de herkenbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en integriteit goed te organiseren.

Wie kan het nog zonder dienstverleners?

Terugkerend naar de kop van dit artikel: zouden ze nog bestaan? Opdrachtgevers die hun externe inhuur helemaal zelf doen, zonder hulp van welk bureau dan ook?

Grote organisaties kunnen door hun veelheid aan inhuurbehoeften per definitie niet meer zonder externe hulp

Hoewel er bij mijn weten nooit onderzoek naar is gedaan, is mijn indruk dat het nauwelijks meer voorkomt. Grote organisaties kunnen door hun veelheid aan inhuurbehoeften per definitie niet meer zonder externe hulp. Ik denk dat alleen heel kleine organisaties hier en daar nog zonder brokers en intermediairs werken. Uit een soort van overtuiging van ‘We doen alles zelf met zoveel mogelijk eigen mensen’  huren ze niet of nauwelijks in. En is het toch nodig? Dan regelt men zelf wel wat met de kandidaat in kwestie. Met alle nadelen en risico’s van dien. Maar dat is altijd al zo geweest.

Twee nieuwe hulpmiddelen om de juiste dienstverlener te selecteren

Vandaag, op 1 mei (de Dag van de Arbeid) verschijnt een nieuwe Broker- en Intermediairsgids waarin 41 verschillende leveranciers worden beschreven, die vooral uitblinken in het contractmanagement en -beheer van de via hen ingehuurde zzp’ers.

Eind mei verschijnt daarnaast -voor de vierde keer – een onderzoeksrapport onder 10 aanbieders van MSP-diensten in Nederland & België.

Beide uitgaven geven een overzichtelijk en onafhankelijk beeld van de belangrijkste aanbieders van inhuur-dienstverlening. Ze zijn (straks) HIER gratis te downloaden.

 

 

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie

Eén reactie op dit bericht

  1. Inhurende partijen maken inderdaad met name uit angst voor (onduidelijke) wetgeving gebruik van brokers. Maar angst is een slechte raadgever en niet per se een goede basis voor langdurige en succesvolle samenwerking. Want wat als de wetgeving straks (wel) bruikbaar en toepasbaar wordt, zodat organisaties weer alle contracten zelf durven te managen? Gewoon via hun eigen (digitale) P&O afdeling? Waarom dan nog via allerlei schijven professionals uit de markt laten halen…? Dat kost immers meer tijd en marges en creëert meer ruis op de lijn…. Dán kunnen inhurende managers ook makkelijk zélf de beste mensen uit de markt halen. De tools zijn er immers allang.

    Dit snappen brokers ook wel en daarom ontwikkelen zij zich steeds meer richting MSP. Zo willen zij meer waarde toevoegen en meer vervlochten raken met hun cliënten. Gevolg is een nogal fors aantal MSP’s dat zelf weer tientallen providers per opdracht inschakelt. Het resultaat is niet zelden onnodige margestapeling met voor leveranciers kleine kansen op plaatsingen, ruis door te complexe processen met weinig aandacht voor de professionals.

    Als inhurende partijen ontdekken dat ze eigenlijk nu al, maar straks met nieuwe wetgeving zeker, ook zelf hun contracten (weer) kunnen managen, dan zou door de inhurende partij of haar MSP, ook een beter beleid richting voorkeursleveranciers kunnen worden gevoerd. Het directe contact met de markt kan tegenwoordig met gebruik van geavanceerde online matching platforms immers makkelijk tot stand worden gebracht. Daardoor kan een meer selectieve inzet van leveranciers met meer commitment worden nagestreefd. Dat zou resulteren in een markt die een stuk gezonder is met meer aandacht voor de professionals waar men zo naarstig naar op zoek is…