"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

OESO : Nederland moet arbeidsmarkt hervormen voor duurzame, inclusieve groei.

OESO beoordeelt positief, maar heeft wel een paar verbeterpuntjes

De Nederlandse economie groeit met 3,3% in 2018 en bijna 3% in 2019. Mooie cijfers, maar om die groei ‘inclusief’ te maken, zijn hervormingen van de arbeidsmarkt nodig. Dat stelt de OESO in haar Economic Outlook 2018, die vandaag is verschenen. De hervormingen moeten gericht zijn op ‘het verhogen van de mobiliteit en verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van kwetsbare groepen’. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is vandaag en morgen bijeen in Parijs.

De Nederlandse economie staat er volgens de OESO goed voor. Stevige economische groei met een flink investeringsniveau, aangejaagd door een gezonde mix van uitgaven door consumenten en het buitenland. De lagere werkloosheid en schaarste in de arbeidsmarkt leiden tot meer vaste contracten en een rem op de groei van het aantal zelfstandigen. De schaarste op de arbeidsmarkt zal leiden tot hogere inflatie, maar die zal volgens de economen in Parijs bescheiden blijven.

 

Sneller activeren werklozen, meer transparantie in pensioenstelsel

De OESO heeft nog wel een rijtje ‘verbeterpunten’ in het jaarlijkse beoordelingsrapport van Nederland.

  • Beleid gericht op het activeren van werklozen kan gerichter en de periode tussen aanmelding werkzoekenden en hun toegang tot ondersteuning moet korter.
  • De overheid moet zelf mee-investeren in onderzoek en de mogelijkheden voor onderzoek verruimen voor het MKB, bijvoorbeeld door financiering door de banken te vergemakkelijken.
  • Hervorming van het pensioenstelsel is nodig, voor meer transparantie over wat het individu nu inbrengt en krijgt. Die transparantie moet ook zorgen voor een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt. In het vandaag uitgelekte ‘pensioen-akkoord‘ zetten de sociale partners nu juist een streep door de plannen richting een meer individueel pensioenstelsel in Nederland.

 

Meer aandacht

In de Economic Outlook constateert de OESO dat de economie van de aangesloten landen er prima voor staat en de werkloosheid in de regio sinds tijden niet zo laag is geweest. Wat er ‘eindelijk’ ook voor zorgt dat de inkomens stijgen.

Toch maakt de OESO zich ook zorgen. De huidige economische cijfers mogen niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Structurele hervormingen zijn nodig om deze groei vast te houden. ‘Reforms to boost competition, improve insolvency regimes, reduce barriers to entry in services and cut red tape are also key for making our economies more dynamic, more inclusive and more entrepreneurial.’

Nadat het fiscale en monetaire beleid zijn werk heeft gedaan, moet Nederland er nu voor zorgen dat het economische herstel ook iedereen bereikt. De conferentie rondom het lanceren van deze Outlook staat dan ook in het teken van een ‘inclusieve arbeidsmarkt’.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie