"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opnieuw Kamervragen over privacygevoeligheid BTW-nummer zzp’ers. Kan dat onder de AVG nog wel?

Nieuwe Kamervragen van Pieter Omtzigt en Harry van der Molen omtrent BTW/BSN-kwestie die zich al jaren voortsleept, maar nu wel héél urgent en actueel wordt.

Zzp’ers zijn verplicht hun BTW-nummer bekend te maken aan hun klanten. Maar dat nummer is een afgeleide van hun Burger Service Nummer (BSN). Staat dat niet op gespannen voet met de aangescherpte privacyregels van de AVG? En waarom duurt het zo lang waarom de Kamer antwoord krijgt op het vraagstuk, dat al een paar jaar speelt? Dat vragen Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen (CDA) in Kamervragen die vandaag gesteld zijn aan Staatssecretaris Snel (Financiën) en Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

BTW en BSN: al járen onderwerp van gesprek

Dat het BTW-nummer en het BSN aan elkaar gekoppeld zijn, is al jaren een doorn in het oog van belangenbehartigers van zelfstandigen. Dit thema wordt extra actueel, nu de Algemene Verordening Persoonsgegevens per 25 mei aanstaande gehandhaafd gaat worden. De regels over privacy van individuen worden daarbij flink aangescherpt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is al een tijd bezig te onderzoeken in hoeverre de eisen over publicatie van het BTW-nummer op bijvoorbeeld facturen zich verhoudt tot de AVG. Tijdens het Nationale debat ‘Arbeidsmarkt & Privacy’ van BNR/Brainnet van afgelopen dinsdag kon AP-voorzitter Aleid Wolfsen nog niets over dat onderzoek zeggen.

De Kamer riep al vaker op om “nogmaals te kijken naar kwetsbaarheden voor identiteitsfraude bij zzp’ers als gevolg van de koppeling van het BTW-nummer en het BSN”

Ook de Kamer heeft al in eerdere moties opgeroepen om “nogmaals te kijken naar kwetsbaarheden voor identiteitsfraude bij zzp’ers als gevolg van de koppeling van het BTW-nummer en het BSN”. In drie jaar tijd heeft dat nog niet geleid tot een antwoord.

Nieuwe aandacht vanwege aangescherpte privacywetgeving

“Kunt u ervoor zorgen dat nieuwe BTW-nummers van zzp’ers niet langer het BSN-nummer bevatten? Zo nee, waarom niet?” Die en andere vragen stellen Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen. “Verandert er wat aan de wettelijke grondslag na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei 2018?”

Kunt u ervoor zorgen dat nieuwe BTW-nummers van zzp’ers niet langer het BSN bevatten? Zo nee, waarom niet?

Door het uitblijven van dat antwoord en de naderende datum van 25 mei zetten Omtzigt en Van der Molen dit onderwerp wederom op de agenda. Ze vragen zich onder andere af: “Mag een bedrijf een BTW-nummer van een zzp’er, met daarin herkenbaar het BSN-nummer, opslaan onder de AVG indien daar geen wettelijke grondslag voor is?”.

En: “Verandert er wat aan de wettelijke grondslag na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei 2018?”.  En ook: “Welke wettelijke grondslag heeft de belastingdienst op dit moment voor het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers van zzp’ers?”

Hoe staat het met het onderzoek hierover?

Tot slot vragen Omtzigt en Van der Molen ook naar het onderzoek van de AP over dit onderwerp. Zit daar al voortgang in? Plus of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld voor nieuwe BTW-nummers alvast de koppeling met het BSN te laten vervallen.

De Kamerleden vragen om een snel antwoord. Dan weten immers zowel de zelfstandigen zelf, als hun opdrachtgevers die deze data moeten verwerken, voor 25 mei waar ze aan toe zijn.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts