"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

4 bedreigingen voor iedereen die bemiddelt in flex(werk)

Het traditionele model van het uitzendbureau staat onder druk. Wat zijn de grootste bedreigingen, en hoe daaruit te ontsnappen?

Eens in de zoveel tijd lijkt het sommige mensen nodig om te verkondigen dat de uitzendbranche in een verre of minder verre toekomst niet meer zal bestaan. Ik sluit me niet bij hen aan. Wat ik wel geloof is dat de uitzendmarkt razendsnel beweegt en dat wie niet kopje-onder wil gaan, maar beter op de hoogte blijft van wat er zich afspeelt. Hier schets ik wat ik als de 4 grootste bedreigingen zie. En vooral: hoe je die goed voorbereid bestrijdt.

 

#1. De eindeloze diepte van online

Het uitzendbureau met een filiaal in de binnenstad en vrije inloop is allang verleden tijd. Dat de toekomst van werving en selectie online ligt, is ook niet bepaald groot nieuws. En dan doelen we niet alleen op algoritmes voor automatische matching, slimme chatbots op vacaturesites, of online tools die bijna alle huidige bedrijfsprocessen van arbeidsbemiddelaars (deels) automatiseren (van strategische plaatsing van vacatures tot de roosterplanning en urenadministratie).

Nee, het zijn juist de uitzendbureaus en platforms die geheel online kunnen opereren die een gevaar vormen. Het internet heeft namelijk één groot competitief voordeel ten opzichte van het bakstenen uitzendbureau van weleer, en dat is: volume. En daarmee ook lagere kosten. In een markt met stijgende concurrentie en dalende marges is dat mooi meegenomen.

Dit gat in de uitzendmarkt heeft al veel nieuwe spelers aangetrokken: Timing is bijvoorbeeld zeer actief op het web, ook Adecco lanceerde onlangs een online recruitment-platform, terwijl Wurcly, Youbahn en MyFlexwork drie relatief jonge ‘exclusief online’ platforms zijn (en van eigen bodem bovendien).

Geen probleem als je nog een puur offline uitzendbureau hebt, zolang je daarnaast online maar goed te vinden bent. Want online liggen volume en kostenbesparing in het verschiet en dus de toekomst.

 

#2. De politiek-juridische boeman

Niets zo veranderlijk als de wet- en regelgeving in de uitzendbranche. En tegelijkertijd loopt die altijd achter op de snelle ontwikkelingen in de praktijk. Veel van onze klanten in de uitzendwereld vertellen dat ze zich steeds vaker gedwongen bezighouden met de juridische en politieke ontwikkelingen omtrent uitzenden, flexwerk en tijdelijke contracten.

Het papierwerk en de administratie slokken tijd op zonder dat daar omzet tegenover staat: tijd dus die veel efficiënter gebruikt kan worden, voor acquisitie, de relatie met de klant onderhouden en het uitzenden zelf.

Deze boeman is moeilijk één op één te bestrijden. Maar je kunt wel indirect een vuist maken tegen een te grote papierwinkel en een stortvloed aan regeltjes. Want soms zijn clichés maar al te waar: een gemeenschappelijke vijand maakt vriend en samen sta je sterker. Met hulp van de NBBU, ABU, andere branche-instellingen én je concullega’s die ook daarbij aangesloten zijn, is er zeker druk te zetten op Den Haag.

 

#3 Het monster van de krappe arbeidsmarkt

We zijn er inmiddels al bijna aan gewend: de krappe arbeidsmarkt. Maar eigenlijk was de krapte pas afgelopen maand echt nieuws, zoals het CBS bekendmaakte: eind 2017 was de arbeidsmarkt voor het eerst sinds 2008 officieel weer ‘gespannen’.

De hardste groei in werkgelegenheid deed zich voor in de uitzendbranche: van het totaal aantal nieuwe banen was de afgelopen jaren de helft een uitzendbaan. Maar ondanks de groei van dat aantal banen waren er juist mínder uitzendkrachten: dat aantal daalde eind 2017.

Voor de intermediair betekent de krapte dus dat er niet genoeg tijdelijk personeel beschikbaar is om aan de vraag vanuit inleners te voldoen. Natuurlijk vormen alleen deze cijfers niet direct een bedreiging voor de intercedent, maar de gevolgen ervan maken het vak van uitzender wel een stuk lastiger. Werkzoekenden hebben veel te kiezen. Het verloop en de uitstroom van uitzendkrachten is hoog, terwijl er maar weinig instroom is. Als uitzender is het steeds moeilijker om snel een tijdelijke kracht te leveren, ad hoc te plaatsen en zo te voldoen aan de vraag vanuit de klant. Tegelijkertijd eisen opdrachtgevers wel meer: alleen werven, selecteren of uitzenden is vaak niet meer genoeg en naast meer diensten vraagt de inlener vooral meer snelheid en flexibiliteit van zijn arbeidsbemiddelaar.

En terwijl arbeid schaarser wordt, groeit de onderlinge concurrentie tussen alle bemiddelaars in flexwerk. De intermediair die wil blijven, zorgt beter alsnog voor de snelste en beste plaatsing. Dat kan door personeel te werven waar het eerder niet was: buiten de landsgrenzen of de bekende branches. Ook door je diensten uit te breiden van enkel werven en detacheren naar bijvoorbeeld training, (om)scholing, plaatsen en inplannen heb je een streepje voor op de concurrent. 

 

#4. De allesverslindende werknemer van nu

Net zoals de opdrachtgever veeleisender wordt, wordt ook de uitzendkracht dat. Hij of zij kan dankzij de krapte steeds meer eisen stellen aan zijn tijdelijke baan. Aan de ene kant wil hij meer zekerheid als het gaat om contract en inkomen. Dat houdt in: voor langere projecten ingezet worden, vaker volwaardig onderdeel uitmaken van het bedrijf waarin hij gedetacheerd is en ook zo behandeld worden. Aan de andere kant zoekt de werknemer van nu – zeker de jongere generatie – juist meer vrijheid en flexibiliteit, en hecht hij meer waarde aan arbeidsvreugde en persoonlijke ontwikkeling.

Kortom: flexibiliteit is de trend in de huidige arbeidsmarkt, ook die van de toekomst. Wij noemen het graag de mass market adoption van flexibel werken. Steeds meer bedrijven zetten zelf een flexibele schil op, intern. Wil je als uitzender ook over 5 of 10 jaar nog relevant zijn, dan is werven, selecteren, uitzenden en uitbetalen van tijdelijk personeel alleen niet meer genoeg om te blijven bestaan.

 

Kortom: liever voorbereid zijn dan vechten

De arbeidsbemiddelaar die ook over 5 jaar nog relevant wil zijn, moet mee met de tijd. En beter nog: vooruitlopen op de trends van nu. Werp dus eens een kritische blik op je businessmodel: richt je je nog op de juiste klanten? Zijn de wensen van flexkrachten en inleners niet compleet anders dan een paar jaar geleden? Voegt je uitzendonderneming nog genoeg waarde toe voor de klant, onderscheid je je voldoende van de concurrent?

Misschien is het tijd voor specialisatie en een niche aanboren, of juist voor uitbreiding van je activiteiten. En bepaal vooral in deze tijd van razendsnelle technologie of je op de juiste kanalen aanwezig bent. Dan hoef je de bemiddelingsboeman niet eens tegen te komen, laat staan te bevechten. 

 

Lisanne Buisman is medewerker Digital Marketing & Content Creation bij Clevergig, planningstool voor onder meer uitzendbureaus

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht

  1. Goed artikel Lisanne, alhoewel ik liever ‘4 Kansen voor iedereen die bemiddelt in flex(werk)’ als titel had gezien, want dat zijn het natuurlijk ook 😉