"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
MVO

Hoe ook een arbeidsbemiddelaar aan MVO kan doen

De wereld van arbeidsbemiddeling, dat associeer je misschien niet meteen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch is het ook voor intermediairs mogelijk hoge ogen te gooien op MVO-gebied. Hoe?

Ja, hij is er behoorlijk trots op, zegt Jeroen Moerenhout. En niet zo gek ook. Zo vaak gebeurt het immers niet dat een bedrijf in Nederland wordt gecertificeerd op de MVO prestatieladder op niveau 4, het 1 na hoogste niveau haalbaar. Het is een select gezelschap dat dit predicaat heeft verdiend.

Zijn werkgever, De Staffing Groep, is sinds kort lid van die exclusieve club. Hoe dat zo gekomen is? Door het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in elk geval breed te beschouwen, legt Moerenhout uit. ‘‘Allereerst zetten we ons in om onze professionals ‘fit’ te houden voor de toekomst’, zegt hij. ‘We helpen hen hun competenties te ontwikkelen, zodat ze erop kunnen anticiperen als hun werkomgeving verandert. Hiertoe werken we onder andere met het European e-Competence Framework (e-CF) en hebben we een NOBCO-gecertificeerde coach die professionals ondersteunt en begeleidt in hun ontwikkeling.’

Gezonde en groene werkplek

Fit zijn gaat natuurlijk niet alleen over duurzame inzetbaarheid, maar ook over gezond werken, zegt Moerenhout. ‘Daarvoor bieden we onze professionals sinds kort een gezonde en groene werkplek: Het DynaHouse. Hier kunnen professionals werken, sparren, (co-)creëren, kennisdelen of gewoon gezellig netwerken. Deze werkplek is ingericht met duurzaam materiaal, louter biologisch eten en drinken en ergonomisch verantwoorde werkplekken die de gezondheid bevorderen, zoals fietsbureaus en een Swopper. Ik zou zeggen: kom eens kijken!

Fitheid betekent wat de Staffing Groep betreft ook: voor de Zelfstandige Professional een geaccepteerde maatschappelijke positie creëren. ‘Flexibilisering van arbeid zien wij namelijk als een vereiste als je de Nederlandse economie duurzaam fit wil houden. Daarom lobbyen we ook al jaren in Den Haag met politieke kopstukken.’

Duurzaam handelen is logisch

Het zijn zomaar een paar voorbeelden van alles dat De Staffing Groep doet om hoog te scoren op de MVO-prestatieladder. ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in je dat de effecten die je als bedrijf hebt op de belangen van je stakeholders minimaliseert als ze slecht zijn en maximaliseert als ze goed zijn’, aldus Moerenhout. En bij zijn werkgever is dat blijkbaar goed gebeurd. ‘Voor onze klanten zijn bijvoorbeeld eerlijke kosten belangrijk en dat de inhuur van interim professionals conform de wet plaatsvindt. Onze medewerkers vinden het op hun beurt van belang dat hun salaris marktconform is en dat de arbeidsomstandigheden waarin zij werken gezond zijn. Onze aandeelhouder hecht belang aan het rendement op zijn investeringen, terwijl de maatschappij zich wellicht meer druk maakt over de vervuiling die wij mogelijk veroorzaken.’

En zo heeft elke stakeholder wel wat. Moerenhout: ‘Als klant, werknemer of burger verwacht je tegenwoordig gewoon dat bedrijven duurzaam handelen.’

Bezig met de dag van morgen

Waarom is MVO eigenlijk belangrijk? Forbes heeft ooit 6 mooie redenen op een rij gezet, zegt Moerenhout:

  1. Het laat zien dat je bezig bent met de dag van morgen. ‘Niet alleen ben je gericht op de financiële resultaten van komend kwartaal, maar net zo goed op de financiële, sociale, maatschappelijke en duurzame effecten over de 10 jaar.’
  2. Het helpt je om klanten meer te betrekken bij je organisatie, omdat je verantwoording aflegt en in gesprek gaat met je stakeholders.
  3. Je brengt een boodschap die echt zin geeft en laat zien dat je eerlijk handelt.
  4. Innovatie kan tegenwoordig niet meer gedijen zonder aandacht te besteden aan duurzaamheid en milieuverantwoord handelen. Nog een pluspunt dus.
  5. Het is goed voor je onderscheidend vermogen in de markt en imago.
  6. Kostenefficiëntie is ook geen onbelangrijke reden. ‘Want of je nu minder printers nodig hebt, minder verpakkingsmaterialen, minder energie verbruikt of minder CO2 uitstoot: het bespaart je allemaal kosten.’

Uiteindelijk zorgt MVO voor ‘meer aantrekkingskracht, betrokkenheid en draagvlak bij klanten, medewerkers en partners, omdat je aantoonbaar bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving’, stelt hij.

Meten is weten

De MVO Prestatieladder is opgebouwd uit een managementsysteem en certificatienorm, die het duurzaam handelen van een bedrijf concreet en objectief inzichtelijk maakt. De ladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. Het meet de MVO-bijdrage van een bedrijf op basis van referenties, benchmarks en afspraken die in een convenant zijn vastgelegd. Daarnaast volgt ook nog een externe toets door een certificerende instelling.

Hoe De Staffing Groep dat dan invult? Naast de fitheid van de medewerker, op allerlei terreinen, speelt er nog wel meer, zegt Moerenhout. Zo is er het Digital Education Africa Network (DEAN), waarmee de Staffing Groep zich inzet voor een verbeterd toekomstperspectief van kinderen in Oost-Afrika. ‘Dit gebeurt door docenten op te leiden en (digitaal) onderwijsmateriaal beschikbaar te maken. We startten deze samenwerking in 2006, en detacheren nu gemiddeld drie consultants per jaar naar Oost-Afrika om daar hun ervaring en kennis te delen. En dat levert mooie resultaten op.

CO2, weg ermee

Een ander belangrijk punt is de CO2-uitstoot. Al jaren spant het bedrijf zich concreet in om die in de eigen bedrijfsvoering terug te dringen. ‘We meten onze uitstoot sinds 2011 en kunnen tot nog toe ieder jaar aantoonbare vermindering laten zien. De zonnepanelen op de daken van onze panden leveren bijvoorbeeld inmiddels 95 procent van onze elektriciteitsbehoefte.’

Het bedrijf werkt al een paar jaar met de zogeheten CO2-footprint, die in kaart brengt hoeveel CO2 wordt uitgestoten. Nu is dat nog op bedrijfsniveau, zegt Moerenhout, ‘maar binnenkort lanceren we een CO2 mini-footprint. Hiermee kan een professional in zijn cv inzicht geven in zijn of haar persoonlijke inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld doordat zij of hij met het openbaar vervoer naar het werk gaat.’

Eerlijk zaken doen

Eerlijk zaken doen, ook dat is een belangrijke MVO-maatstaf, legt hij uit. ‘Eén van onze speerpunten is bijvoorbeeld dat we geen facturen van opdrachtgevers verpanden (uitbesteden, red.) aan derde partijen. als deze derde partij zijn financiële verantwoordelijkheden niet nakomt, kan dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers risico’s opleveren. Wij zorgen gewoon voor een gezonde financiële positie met voldoende liquide middelen om facturen gedurende de betalingstermijn van onze klanten te kunnen voorfinancieren.’

Een ander speerpunt, zegt hij, ‘is dat wij onze leveranciers meten’. Want je kunt dan zelf wel maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, als je leveranciers het niet óók doen, heeft het nog niet zoveel nut. En dus moeten ook zij zich houden aan de MVO-regels van eerlijk zakendoen en gezonde arbeidsomstandigheden, zegt Moerenhout stellig. ‘Anders gaan we geen samenwerking met hen aan.’

Zelf benieuwd naar hoe je meer maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen? Op donderdagmiddag 19 april organiseert De Staffing Groep een evenement in het DynaHouse in Nieuwegein over de voordelen en de aanpak ervan. Doel van dit event is kennis te delen rond dit thema, zodat bezoekers met praktische ‘tips & trucs’ aan de slag kunnen binnen hun eigen onderneming.

De Staffing Groep is met haar drie labels (IT-Staffing, KwiiK en People for Office) een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit van Nederland. Vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein matcht De Staffing Groep sinds 1986 professionals met de juiste organisatie, en andersom. Bekijk alle berichten van De Staffing Groep