"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

VNO/NCW: ‘Stel handhaving nieuwe privacywet jaar uit’. Ook inhuurwereld lijkt nog niet klaar.

Werkgeversorganisaties willen meer tijd voor voorlichting en implementatie.

De Autoriteit Persoonsgegevens moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer .

De nieuwe privacywetgeving is volgens de werkgeversorganisaties complex en ingrijpend. Veel kleine bedrijven zijn volgens hen nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet. ‘Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.’

Nog veel onduidelijk

Binnen de inhuur-wereld lijken de grote HR dienstverleners een heel eind op weg met het implementeren van de AVG. De vraag is wel of dat ook voor kleinere partijen geldt. En daar waar grotere bedrijven in hoofdlijnen wel klaar zullen zijn voor de nieuwe privacy regels, is de indruk dat rond inhuur van externen en recruitment van vast personeel er nog wel het nodige te doen is. Dit zijn juist activiteiten waar natuurlijk veel met persoonsgegevens gewerkt wordt.

Met name rond specifieke situaties rond solliciteren of  bij het reageren op interim-opdrachten ontbreekt het nog aan gerichte informatie vanuit de overheid. Wat mag nu wel en niet met een CV of een portfolio-document van een zelfstandige? Wat is nu de intentie van de regelgeving en wat is nog praktisch uitvoerbaar? Soms lijken regels bijvoorbeeld niet in het belang van kandidaten. Het volledig ter beschikking kunnen stellen of overdraagbaar moeten maken van alle communicatie in een procedure lijkt schier onmogelijk.

In die zin is de oproep van VNO-NCW wel te begrijpen. Hooguit met de opmerking dat het bedrijfsleven wel wat laat wakker is geworden richting de datum van 25 mei 2018. Die was twee jaar geleden immers al bekend.

  • Lees meer over de AVG/GPDR & inhuur externen in dit speciale ZiP-dossier  
  • Zie de ZiPagenda voor diverse voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp. 
Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts