"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Van ‘werkzekerheid’ tot ‘digiquotiënt’: hoe in Davos de toekomst van werk wordt besproken.

Ook de uitzendgiganten pakken het podium in Davos.

Naast opwinding over de komst van Trump draait het in Davos deze dagen ook nog om een ander onderwerp: de toekomst van werk. Daarbij gaat het onder meer om nieuwe zekerheden en meer digitale vaardigheden.

Flexibility én security

Je kunt het opvallend noemen voor een topman wiens bedrijf het vooral van flexibiliteit moet hebben. Maar die flexibiliteit is niet veel waard als we mensen niet tegelijk een vorm van bestaanszekerheid kunnen bieden, aldus Adecco-topman Alain Dehaze tijdens de top van het World Economic Forum in Zwitserland. ‘Flexibiliteit en zekerheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.’

Juist de opkomst van de gig- en platformeconomie maakt volgens hem echter een nieuwe discussie over sociale zekerheid noodzakelijk. ‘De behoefte aan flexibiliteit neemt misschien toe, maar dat betekent nog niet dat de behoefte aan zekerheid verdwijnt. Integendeel zelfs. Hierin balans kunnen vinden bepaalt of de vierde industriële revolutie een succes voor velen wordt of slechts voor de few.’

Het begrip ‘flexicurity’, zoals dat in Denemarken en Nederland in de jaren 90 werd besproken, dekt de lading niet meer, denkt hij. ‘Nu er online talentplatforms opkomen, moeten we nog een stap verder denken. We hebben behoefte aan een sociale zekerheid die overdraagbaar en meer op maat gemaakt is.’

Met het platform YOSS wil Adecco zelf daaraan al een bijdrage leveren. Maar er is meer nodig, beseft hij. En dat moet dan vooral draaien om het begrip ‘employability’. ‘In de wereld van werk is employability de nieuwe munteenheid geworden. Als mensen niet de goede skills hebben, zullen we niet alleen met een groeiende matchingskloof te maken krijgen, maar ook – en dat is nog erger: met grotere werkloosheid.’

Nieuw leiderschap

Probleem is alleen dat de meeste opleidingsstelsels ‘nog jaren verwijderd zijn’ van aansluiting op de steeds flexibeler wereld. En daar moet dus dringend iets aan veranderen, zei hij. Daarin kreeg hij bijval van Manpower-ceo Jonas Prising.

We zitten midden in ‘een skills revolutie’, zei deze in Davos. ‘Mensen helpen nieuwe skills aan te leren in deze snel veranderende wereld van werk is het enige wat kan garanderen dat ze employable blijven. En dat moet ook nog eens snel en op grote schaal gebeuren. Het is dé bepalende uitdaging van deze tijd.’

Volgens Prising is het daarom vooral belangrijk dat onze leiders beter leren omgaan met de huidige digitale transformatie. Bijna 9 op de 10 HR-managers vinden momenteel dat leiders in hun organisatie de talenten missen om die digitalisering met verve aan te kunnen, aldus Manpower-onderzoek.

De uitzendketen heeft daarom een speciale test ontwikkeld, het DigiQuotiënt, als tegenhanger van een IQ- of EQ-test. Managers kunnen aan de hand van 34 vragen kijken in hoeverre ze zelf voorbereid zijn op de digitale toekomst. Uit de test komen typologieën naar voren als ‘pionier’ of ‘teamspeler’, plus een associatie met een bekende ‘wereldleider’, van Angela Merkel en Mark Zuckerberg tot Lady Gaga.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman