"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuwe overleg met kabinet over de zzp-markt: The King is dead, long live the King.

Snel duidelijkheid geven via een fiscale ondernemersverklaring. Apart bescherming kwetsbare zelfstandigen. De inbreng van Het Platform van ZZP dienstverleners bij het overleg met het Kabinet.

Koningin Elizabeth II is de langst regerende monarch en staatshoofd ter wereld. Voor het eerst heeft zij zich onlangs in een tv-gesprek openhartig uitgesproken over haar kroning 65 jaar geleden. Met (droge) humor vertelt zij over haar kroning tot staatshoofd. Ondanks haar hoge leeftijd (91 jaar) zal zij niet aftreden. Tot haar dood zal ze als koningin aanblijven. Lang leve de Britse tradities.

Duidelijkheid door fiscale ondernemersverklaring

Onlangs ontvingen wij een uitnodiging van het ministerie van SZW voor een kick-offoverleg op woensdag 24 januari a.s. over “Werken als zelfstandige”. Toen ik deze uitnodiging las, moest ik even denken aan de Britse wijze van troonopvolging. Aan de genodigden werd namelijk gevraagd hoe zij de kabinetsvoorstellen tot een succes willen maken. Er werd niet gevraagd wat de stakeholders inhoudelijk vinden van de kabinetsvoorstellen.

Kom eerst met voorstellen voor de bovenkant van de zzp-markt.

Het Platform van ZZP dienstverleners, een initiatief van de ABU, is voorstander van een goed functionerende zzp-markt. Een zzp-markt waar zelfstandige ondernemers ruimte en vrijheid wordt geboden voor ondernemerschap. Maar tegelijkertijd ook voorzien wordt in een beschermingskader voor andere werkenden die dat nodig hebben.

In de huidige zzp-discussie dient focus te worden aangebracht en wel door eerst met voorstellen te komen voor de bovenkant van de zzp-markt. Het betreft hier een groep van zelfstandige professionals. Het ligt niet voor de hand om voor deze groep de duur van de opdracht te beperken tot één jaar. Ook het onderscheid reguliere versus niet-reguliere bedrijfsactiviteiten past niet bij deze groep van zelfstandige ondernemers.

De oplossing zal volgens ons gezocht moeten worden in de invoering van de ondernemersovereenkomst in combinatie met de introductie van de fiscale ondernemersverklaring.

Het zou mooi zijn als op 1 januari 2019 dit nieuwe systeem up and running is. Uit de ervaringen met dit nieuwe systeem kunnen we dan nagaan in hoeverre deze aanpak ook voor een groter deel van de zzp-markt zou kunnen gaan werken.

Bescherming kwetsbare zelfstandigen

Als het gaat om zzp’ers met lage uurtarieven, staat het platform voor een gelijk speelveld en is tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie. Hier dient de bescherming van de kwetsbare zelfstandigen juist centraal te staan. Het hanteren van een tarief kan daarbij helpen. Het aanbrengen van een onderscheid tussen reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten heeft ook hier geen enkele zin. Het hanteren van een maximumduur kan bescherming bieden. Maar wat is in dit verband kort en wat is in dit verband lang?

Tot slot is het platform geen voorstander van de introductie van een webmodule voor de middengroep. Hoe kan je bijvoorbeeld simpele objectieve criteria bedenken als het gaat om het criterium als gezag?

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Dit leidt tot onzekerheid. In een tijd van onzekerheid is het juist van belang dat aan zelfstandige ondernemers en opdrachtgevers ruimte wordt geboden om te kunnen ondernemen. Zij hebben behoefte aan zekerheid, aan duidelijke en objectieve kaders. Kwetsbare zelfstandigen hebben juist behoefte aan bescherming. Hier liggen belangrijke taken voor het kabinet. Als het kabinet erin slaagt om deze taken goed te vervullen, kunnen wij zeggen: The King is dead, long live the King.

Hier kunt u onze position paper downloaden.

Mr. Lisette van Rossum (Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden en Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) startte haar loopbaan als assistent accountant bij Moret en Limpberg. Bij Fortis Nederland en Delta Loyd specialiseerde zij zich in loonheffingen. Deze ervaring breidde zij verder uit in functies bij o.a. KPMG Meijburg & Co en NV Nuon Energy. Sinds 2010 is Van Rossum beleidsmedewerker bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Daar is zij verantwoordelijk voor alles op het gebied van fiscale wet- en regelgeving. In die hoedanigheid adviseert zij leden en lobbyt zij in Den Haag. Ook heeft zij het dossier zzp-intermediairs onder haar hoede. Mede van haar hand zijn de modelovereenkomst tussenkomst en bemiddeling. Bekijk alle berichten van Lisette van Rossum