"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Weerstand overheidsbemoeienis AOV daalt.

Afschaffing wet DBA goed volgens zzp’ers, maar onduidelijkheid of de opdrachtgeversverklaring een goede vervanging is, zo zeggen zzp’ers in een ABN AMRO onderzoek.

Het overgrote deel van de zzp’ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd. Het aantal zzp’ers dat positief staat tegenover een actieve rol van de overheid rond een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen stijgt weer licht. Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO onder zowel zzp’ers als potentiële zzp’ers heeft uitgevoerd.

Opdrachtgeversverklaring onderdeel vervanging Wet DBA

Bron: ABN AMRO ZZP Index Q4 2017

Om meer zekerheid te bieden over de verhouding tussen opdrachtgevers en zpp’ers wordt de wet DBA vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Deze moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de zzp’er aangaan. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont. Slechts weinig zzp’ers hebben zich echter in de opdrachtgeversverklaring verdiept.

Dat 6 op de 10 zzp’ers niet weet wat de ins en outs zijn van deze verklaring is niet zo heel vreemd. Er is veel weerstand rond deze verklaring bij belangenorganisaties. Het kabinet wil eerst het arbeidsrecht aanpassen voordat zo’n verklaring tot stand kan komen, dus over de echte inhoud is ook nog niet gesproken. Daarbij zal de opdrachtgeversverklaring, net als de Wet DBA, alleen gaan gelden voor zzp’ers die ingehuurd worden door organisaties. Niet voor zzp’ers die het bijvoorbeeld moeten hebben van de verkoop van producten of werken voor particulieren.

“Op dit moment is het voorbarig om vast te stellen wat de gevolgen van de opdrachtgeversverklaring zijn voor de verhouding tussen opdrachtgevers en zzp’ers. We gaan ervan uit dat de regering binnenkort meer duidelijkheid gaat geven over de opdrachtgeversverklaring zodat zzp’ers niet in onzekerheid blijven zitten”, zegt ook Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO.

Weerstand overheidsbemoeienis sociale zekerheid daalt

Het aantal zelfstandigen dat positief staat ten opzichte van de stelling ‘goed is dat de overheid zich bemoeit met zaken als de opbouw van pensioen of afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering’ is weer wat verder gestegen. Met name ‘starters of potentiele zzp’ers’ (rechter kolom hieronder) staan daar aanzienlijk positiever tegenover. Het aantal voorstanders voor een verplicht AOV onder de zzp’ers die al wat langer actief zijn stijgt flink (nu 26%), maar dat geldt ook voor het aantal tegenstanders (47%).

Bron: ABN AMRO ZZP Index Q4 2017

Optimisme

De ondervraagde zzp’ers zijn tamelijk optimistisch over de toekomst. Slechts een op de 12 verwacht een dalende omzet voor het komend jaar. Het uurtarief gaat volgens 20% omhoog of blijft (78%) gelijk. Bijna 1 op de 8 verwacht het komend jaar niet zonder opdrachten te zitten.

Bron: ABN AMRO ZZP Index Q4 2017

De volledige zzp-index van ABN AMRO is hier te downloaden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

  1. Jammer dat het onderzoek niets zegt over WIE de ZZP-er is. Is het een consultant in de ICT, is het een parttime boekhouder? wie is de ZZP-er in dit onderzoek en waar is deze woonachtig/actief?
    Kan uit eigen ervaring zeggen dat er verschil is tussen een ZZP-er in de Randstad of in het oosten des lands…

  2. – 60 procent zzp’ers onbekend met inhoud opdrachtgeversverklaring (invoering 2020)
    – 99,9 procent van de treinreizigers onbekend met spoorboekje 2020 (invoering 2020)
    – 0,1 procent van de cynici positief of doelstellingen onderzoekburo’s