"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

3 manieren om freelancers meer betrokken te krijgen. Drijfveren en motivatiefactoren in kaart gebracht.

‘Zolang de rekening op tijd betaald wordt, hou je freelancers wel gemotiveerd’, denken veel organisaties. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er nog wel wat meer nodig is om ook zelfstandigen beter aan je te binden.

Betrokkenheid is tegenwoordig een belangrijk thema in veel organisaties. Maar opvallend genoeg richten de HR-inspanningen zich daarbij vaak met name op de vaste medewerkers. Zelfstandigen worden hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte, constateren Jon Younger en Alvaro Oliveira.

Drijfveren

Zij interviewden vorig jaar honderden (Amerikaanse) freelancers, verspreid over allerlei branches en sectoren. De belangrijkste vraag daarbij was wat het was dat ervoor zorgde dat ze hun werk als ‘betekenisvol’ zagen. Daaruit kwamen zes verschillende drijfveren naar voren, melden de onderzoekers in Harvard Business Review:

  • Vooruitgang (status en verantwoordelijkheid)
  • Autonomie (onafhankelijkheid, keuzevrijheid en flexibiliteit)
  • Balans (tijd voor wat echt belangrijk is, plezier én prestatie)
  • Dienstverlening (maatschappelijke contributie, de wereld beter maken)
  • Variëteit (nieuwe mogelijkheden om professioneel te leren en te groeien)
  • Gemeenschap (het gevoel ergens bij te horen)

Veel freelancers blijken er bijvoorbeeld sterk aan te hechten zelf hun tijd in te kunnen delen, aldus de onderzoekers. Ze waarderen het dat ze zich niet (of in elk geval: minder) hoeven bezig te houden met kantoorpolitiek, maar wel ‘eigenaarschap’ van hun eigen werk ervaren. Voor elke zelfstandige speelt een andere mix van de bovengenoemde drijfveren, concluderen de onderzoekers.

Motivatie

Maar wat ze organisaties die met freelancers werken wel adviseren: zorg dat je de motivatie van je freelancers kent en probeer daar zoveel rekening mee te houden. Hoe? Op drie manieren:

  1. Vraag het ze, nog voor ze beginnen

Nog voordat een freelancer de opdracht aanvaardt, kun je als organisatie vragen naar wat de condities zijn waaronder hij of zij het liefste werkt. Vaak komt daar uit dat zelfs een heel klein beetje flexibiliteit al veel verschil kan maken voor de betrokkene.

  1. Geef mogelijkheden de taak zelf vorm te geven

Job sculpting (ook wel job crafting genoemd) is een methode die mensen de mogelijkheid geeft een rol of opdracht zo vorm te geven dat hij beter aansluit bij de eigen ervaring, vaardigheden en voorkeuren. Dit concept is natuurlijk net zo goed toepasbaar voor freelancers als voor voltijds medewerkers, aldus de onderzoekers.

Freelancers die erg op persoonlijk resultaat gefocust zijn, zullen bijvoorbeeld gemotiveerder raken van het idee dat ze hun resultaten op een conferentie mogen presenteren dan van een hoger uurtarief.

  1. Geef meer specifieke feedback

Hoe je mensen betrokken houdt? Het begint en eindigt altijd met één specifieke en simpele opdracht: praat met ze. Het is de belangrijkste taak van managers in een organisatie: zorgen dat mensen naar tevredenheid hun werk kunnen doen. Dus zou de opdrachtgever niet alleen feedback moeten geven over de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, maar ook moeten vragen naar de tevredenheid van de freelancer zelf, zeggen de onderzoekers. Dat past in het kader van goed opdrachtgeverschap, zeggen ze. Vraag bijvoorbeeld in hoeverre je als organisatie de juiste condities schept voor de freelancer om zijn of haar werk het beste te kunnen uitvoeren.

Met een groeiend aantal zelfstandigen en een steeds krappere arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe, aldus de auteurs. Meer aandacht voor de tevredenheid van je freelancers kan volgens hen niet alleen ervoor zorgen dat de beste mensen ook bij je blijven, het kan ook ertoe leiden dat ze vaker voor jou kiezen.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman