"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Min. Koolmees over vervanging DBA: “Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020”

In begin 2018 moeten gesprekken met ‘het veld’ starten over vervanging Wet DBA.

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft vandaag een brief naar de Kamer gestuurd met als titel “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt”. Dit als reactie op een motie waarin om de visie van het kabinet werd gevraagd. In deze brief besteedt Koolmees ook kort aandacht aan de zzp’ers en meer specifiek de Wet DBA. Of zoals Koolmees dat noemt: het zzp-kwalificatievraagstuk.

Koolmees schrijft: “Voor zzp’ers is het van belang dat zij om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten. “  

LEES OOK UPDATE (reactie Kamer op deze brief van Koolmees):  Kamer maant Kabinet snel duidelijkheid te geven rond opdrachten met hoog tarief (WetDBA)

Begin 2018 start polderoverleg over nieuwe Wet DBA

Koolmees wijst er op dat er in het regeerakkoord al de nodige plannen zijn aangekondigd (zie hier voor uitwerking daarvan). Het kabinet wil voor de uitwerking daarvan begin 2018 het gesprek aan gaan met de sociale partners en veldpartijen. Dat hele traject moet op 1 januari 2020 afgerond zijn. Ook de opt-out regeling voor opdrachten boven de 75,- euro lijkt dan pas te worden ingevoerd.

Koolmees schrijft daarover:

“Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Het kabinet treft daarnaast maatregelen die er op zien dat schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het kabinet acht het daarbij – zoals in het regeerakkoord gesteld- van groot belang om bij de concrete uitwerking hiervan sociale partners en veldpartijen te betrekken. 

Hiermee wijkt Koolmees wat af van het eerdere idee dat de bijvoorbeeld de opt-out regeling voor opdrachten boven de 75,- en het ‘minimumtarief’ veel sneller van kracht zou worden.

Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.” 

Pensioenen

De hoop op een breed sociaal akkoord lijkt vervlogen. Met name de vakbonden maken zich hard om ook een aantal zzp-dossiers daarin mee te nemen. Zie bijvoorbeeld de oproep van zowel de FNV als CNV om zzp’ers verplicht mee te laten doen aan het collectieve pensioenstelsel.

Daar wil het kabinet niet aan, zo werd in het regeerakkoord al duidelijk. Koolmees ziet meer in een vernieuwing van het pensioenstelsel.  Die “moet ervoor zorgen dat transparanter wordt wat je als deelnemer hebt opgebouwd en dat herverdeling via de doorsneesystematiek verdwijnt. Het wordt ook makkelijker om keuzemogelijkheden te introduceren en voor zzp’ers om mee te doen in het stelsel. Zo onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om bij pensionering een deel van het pensioenvermogen als bedrag ineens op te nemen.”

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

 1. Wat werkt die politiek irritant traag. Dit is belangrijk voor veel mensen, die geen eeuwen de tijd hebben! Hoeveel jaar moet de zzp’er op een houtje bijten omdat de heren niet een simpel besluit kunnen nemen? Hoe lang blijven fatsoenlijke opdrachten en fatsoenlijke tarieven uit? En wie betaalt de rekening voor dit mismanagement van de overheid: de zzp’er!

 2. Het is alleen maar het bewijs dat er veel meer behoefte is aan een hardere stellingname vanuit zelfstandigen EN inhuurders. We kunnen allemaal wel blijven roepen, praten en de politiek-correcte (=vertragende) route volgen, maar die gaat van 2020 zomaar 2021 maken.
  Leraren gooien onderwijzend Nederland plat.
  Misschien een dag naar Den Haag en Zelfstandig Nederland plat leggen ?

  DAN heb je zeker daarna meer medewerking, want geen enkel orgaan werkt nog zonder al die Zelfstandigen !

 3. Ik denk dat het allemaal wel meevalt met die problemen bij de zzp’ers, veruit de meeste zijn gewoon aan het werk denk ik. Het is een kleine groep die heel veel lawaai maakt, daardoor lijkt het erger dan het is. Waarschijnlijk is dat de groep die min. Koolmees omschrijft als “…en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie”.
  Aan de onderkant van de markt is wel mogelijk een probleem.van uitbuiting maar ook.dat zou wel eens reuze mee kunnen vallen, de Deliveroo medewerkers en pakket bezorgers kiezen immers geheel vrijwillig voor deze manier van werken,. Ze mogen ook wat anders gaan doen, want meestal is het niet heel specialistisch werk.