"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe haal ik toptalent binnen? Naar zingeving- en waardegedreven organisaties.

Nieuw Human Capital Update van Han Mesters (ABNAMRO) biedt concrete aanbevelingen voor bedrijven hoe verschillende doelgroepen benaderd kunnen worden in de communicatie over de waarden en zingeving van hun organisatiecultuur.

Vorig jaar heb ik samen met collega sector banker Henk Hofstede een rapport geschreven over het belang van de bedrijfscultuur in de sectoren retail en zakelijke dienstverlening. We hebben daar veel reacties op gekregen. Voor mij aanleiding om voor onze nieuwe paper uit de Human Capital serie in te zoomen op een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur: zingeving.

Uit allerlei onderzoek wordt duidelijk dat met name de zogeheten Millennials generatie veel waarde hecht aan werk ‘dat bijdraagt aan een betere wereld’. Jonge bedrijven als Part-up zijn zelfs van mening dat Purpose het startpunt bij het organiseren van werk.

In ons nieuwe rapport ‘Hoe laat ik toptalent binnen’, kreeg als ondertitel ‘Naar zingeving- en waardegedreven organisaties‘. Daarin staan we stil bij een haast spirituele ontwikkeling die momenteel bij zowel bedrijven als ook bij werknemers plaatsvindt.

Corporate citizenship en betekenisvol werken

Bij bedrijven zien we dat de traditionele hiërarchische structuur onder druk staat en dat stakeholders steeds meer vragen om wat Josh Bersin ‘corporate citizenship’ noemt. Een bredere invulling van de reden van bestaan van bedrijven dus.

Bij werknemers zien we een toenemende behoefte om betekenisvol werk te doen en dat naar eigen inzichten in te richten (autonomie).

In deze ‘perfect storm’ is de huidige economische voorspoed voor veel mensen aanleiding om van werk te veranderen en een keuze te maken voor bedrijven waar meer vrijheidsgraden zijn bij de invulling van werk en waar werk ook duidelijker bijdraagt aan een betere wereld.

Oog voor verschillen in belevingswereld

Als we het hebben over zingeving gerelateerde bedrijfsdoelen zoals het verminderen van de armoede in de wereld, een bijdrage leveren aan een duurzame wereld of het verbeteren van de gezondheid van mensen uit de 3e wereld, wordt daar op verschillende manieren op gereageerd door medewerkers.

In het rapport hebben we persona’s geïntroduceerd die ieder vanuit hun eigen belevingswereld omgaan met zingeving. Bij de interne en externe communicatie over zingeving doet het bedrijf er verstandig aan om rekening te houden met de verschillende persona’s.

Rapport

Het rapport “Update Human Capital: Hoe haal ik toptalent binnen?” is via deze link te vinden.

Han Mesters is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij is binnen de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO verantwoordelijk voor de Zakelijke Dienstverlening. Han geeft regelmatig presentaties over trends in zijn sector en is een actieve gebruiker van social media. Hij heeft een aantal rapport geschreven over human capital omdat dat onderwerp het bindende element is in zijn sector. Han is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft als specialisatie strategie. Bekijk alle berichten van Han Mesters