"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“De kennis over een professioneel inhuurproces blijft in publieke sector achter”

Een groeiende behoefte aan flexibiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om meer kennis en professionaliteit om de juiste aanbestedingen te kunnen doen.

De dynamiek op de arbeidsmarkt, veranderende organisaties, steeds weer nieuwe wetgeving en nieuwe tools om grip op inhuurprocessen te houden en te krijgen. Het is een complexe mix, die organisaties wel de gelegenheid geven om het verschil te maken. Zowel in kosten als kwaliteit. Maar het vraagt wel om veel expertise. En daar gaat het wat betreft Michel van Hoeij, Directeur Uitzenden & Detacheren bij Driessen HRM, wel eens mis. “Ik zie wel eens aanbestedingen voorbij komen waarbij ik denk, oei, weten jullie wel echt wat je nodig hebt.”

Flexibel organiseren

Van Hoeij vertelt op de ‘Dag van de inhuur’ van Driessen HRM met gedrevenheid in welk speelveld de aanwezige professionals van verschillende organisaties uit de publieke sector in moeten acteren. Zijn gehoord is een bont gezelschap met uiteenlopende achtergronden: van HR tot inkoop, van finance tot juristen. Allemaal zijn ze in enige vorm betrokken bij het organiseren van inhuur bij hun organisaties.

De mogelijkheid van meer interne flexibiliteit blijft onderbelicht

De aard van het werk verandert. Ook binnen die publieke sector. Zo laat Van Hoeij zien. Het lijstje is bekend: Technologie leidt tot behoefte aan andere vaardigheden.  Laag en middelbaar geschoold werk staat onder druk. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken neemt toe. De houdbaarheid van kennis wordt verkort. Functies veranderen.

Tegelijkertijd flexibiliseren arbeidsrelaties. Inmiddels heeft 23% van de Nederlandse beroepsbevolking een dergelijk flexibele arbeidsrelatie. Deels is dat gedwongen, maar ook vaak omdat men zelf die flexibiliteit wil. Steeds meer mensen hebben een combinatie van verschillende opdrachten in plaats van een traditionele baan.

Daar waar ook in de publieke sector er een behoefte is aan meer mogelijkheden tot ‘flexibel organiseren’ groeit ook het aantal manieren waarop dat kan.  “Vormen van flexibele arbeid is afgelopen jaren fors diverser geworden. Het is veel meer dan alleen het inhuur van externen. De mogelijkheid van meer interne flexibiliteit blijft onderbelicht”, zegt Van Hoeij.

 

Bron: Whitepaper “De nieuwe competentie: Integrale Flexibiliteit” (Adecco/W. Davidse)

 

Inhuur ontwikkel stadia

Waar inhuur van externe professionals 10 jaar geleden beperkt voorkwam en toen ook vooral buiten het zicht bleef van stafafdelingen, heeft Van Hoeij gezien hoe veel bij veel organisaties daar verandering is gekomen.

Bij elke fase in de inhuurvolwassenheid passen andere type leveranciersoplossingen

Van ad hoc inhuren van externen kwam er meer coördinatie en centrale regie op inhuur.  Met een  uniform proces en een optimale administratieve organisaties. In de vakliteratuur zijn dat de fase 2 en 3 van een de ontwikkelingsstadia van een inhuur beleid. Bij fase vier is er sprake van ‘strategische inhuur’ waarbij inhuur van externen ook echt gepland wordt. In de laatste fase is er een integratie tussen ‘vast en flex’.  Niemand van de aanwezige steekt zijn vinger op als Van Hoeij vraagt wie in die laatste twee fases zit.  Een beeld dat wel met eerdere onderzoek. Wetgeving als de DBA zit een doorontwikkeling naar fase vier en vijf, waarbij het verschil tussen ‘vast’ en ‘flex’ kleiner wordt, tegen.

Vormen van inhuurregie

“Bij elke fase in die inhuurvolwassenheid passen andere type leveranciersoplossingen”, zo stelt Van Hoeij.  “In een waarin inhuur gecoördineerd wordt, werk je waarschijnlijk met een aantal preferred suppliers. Bij de regiefase past meer het ‘master vendor’ model. Bij strategisch inlenen ga je dan mogelijk met een  MSP werken. Voordat je als overheidsorganisaties iets gaan aanbesteden moet je dan dus wel weten wat je nodig hebt en wat bijvoorbeeld de verschillen zijn tussen een broker en een MSP. Helaas zie ik dat nog al eens misgaan. Met alle gevolgen van dien”.

Van Hoeij staat niet alleen in zijn ambitie om markt beter te informeren over met welke type oplossingen er meer grip gekregen kan worden op inhuur van externen. Op initiatief van de ABU gaat een aantal organisaties als Driessen HRM gezamenlijk en neutraal materiaal ontwikkelen om uit te leggen wat bijvoorbeeld een precies een MSP is. Dit samenwerkingsplatform komt binnenkort met dat materiaal naar buiten.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie