"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kamermeerderheid wil collectief onderhandelen zzp-tarieven in culturele sector mogelijk maken.

Via experimenten moeten zzp’ers in kwetsbare sectoren meer onderhandelmacht krijgen.

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om in de culturele en creatieve sector experimenten toe te laten zodat zzp’ers collectief over tarieven kunnen onderhandelen. Mededingingsregels maken dat nu onmogelijk.

De Kamerleden Asscher (PvdA) en Ellemeet (GL) verwijzen in hun motie naar conclusies van de SER en de Raad voor Cultuur dat zzp’ers in de culturele en creatieve sector, zoals journalisten, beeldend kunstenaars, acteurs en muzikanten, een zwakke onderhandelingspositie over hun tarief hebben. Sectoren waar juist veel zzp’ers werkzaam zijn, met soms juist weinig opdrachtgevers.

In maart liet de Autoriteit Consument & Markt weten dat tariefafspraken voor zzp’ers soms in cao’s staan, in strijd zijn met de concurrentieregels. “Zzp’ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers verhinderen dat. Tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers. Daarom mogen cao-partijen geen collectieve tariefafspraken maken voor zzp’ers.”

In sommige Europese landen worden er al uitzonderingen op het Europese mededingingsrecht gemaakt, waardoor het mogelijk is dat bijvoorbeeld kunstenaars zich verenigen voor onderhandelingen over voorwaarden. Uit het ZZPKieskompas, een initiatief van onder andere ZiPconomy, bleek begin dit jaar al dat er bij veel politieke partijen steun was om dit ook in Nederland mogelijk te maken. De PvdA pleitte hier al langer voor.

In de motie wordt de regering nu opgeroepen om in overleg met de sector op korte termijn experimenteerruimte te creëren “opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen”. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts