"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
vms steeds slimmer

VMS-systemen worden steeds slimmer. Maar gaan ze nu ook de MSP bedreigen?

Een Vendor Management Systeem was altijd een handige tool. Maar nu ze steeds slimmer worden, moeten zelfs MSP’s gaan uitkijken, zegt Mark Bassie, die samen met Marleen Deleu 7 van die VMS-systemen onderzocht.

Samen doen ze inmiddels elke twee jaar vergelijkend onderzoek naar Vendor Management Systemen, software voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen en soortgelijke tooling voor externe inhuur. Wat begon in 2012, werd herhaald in 2013, 2015 en nu dus in 2017. Steeds keken Mark Bassie en Marleen Deleu daarbij naar hoe die systemen zich technologisch ontwikkelen. Dit jaar schreven ze 13 aanbieders van zulke systemen in Nederland en België aan; 7 reageerden en vulden onder meer een uitgebreide vragenlijst in.

De ontwikkelingen gaan snel

Uit het nieuwe onderzoeksrapport (hier en hier gratis te downloaden) blijkt dat de ontwikkelingen snel gaan.  Zo snel zelfs, dat het ‘mogelijk is dat deze de dienstverlening van MSP’s gaan beïnvloeden en dus leidend worden voor inhuurprocessen, in plaats van andersom, wat tot nu toe de regel is’, concludeert Bassie.

“Slimme VMS-systemen gaan met de opdrachtgever meedenken, variërend van suggesties voor andere opdrachtformuleringen, tot andere zoekcriteria, bepaling van wat marktconforme tarieven zijn. Ergo: precies datgene waar je nu meestal een MSP-dienstverlener voor inschakelt. En dit soort systemen kunnen in de toekomst – net als recruitmentsystemen voor vaste functies – gaan selecteren wie de beste kandidaat of leverancier voor een opdracht is…”

MSP’s gaan last krijgen van VMS-systemen?

Bassie: “Dat zou best eens kunnen. Onder invloed van data-verzameling, Robotic Process Automation (RPA), HR-Analytics en Artificial Intelligence worden VMS-systemen steeds slimmer. Ze denken meer mee met de inhurende managers. We hebben al een voorbeeld gezien voor de Amerikaanse markt, waarbij het systeem een advies geeft om de gezochte kandidaten ook in een andere staat te zoeken, omdat daar het aanbod groter is en de prijs lager.

Dergelijke expertise is nu nog heel vaak te vinden bij de medewerkers van een MSP. Maar die wordt dus straks ingevoerd in een VMS. Ik stel me dan de vraag: wat betekent dit voor de rol van een MSP over niet al te lange termijn? Een VMS was altijd maar een tool. Maar blijft dat ook zo? Ik denk het niet.”

“Een VMS was altijd maar een tool. Maar blijft dat ook zo? Ik denk het niet.”

Deleu: “In ons onderzoek zien we bij enkele visionaire organisaties in Nederland en België de trend naar Total Talent Management terug. Je ziet bijvoorbeeld dat je met de Nederlandse marktleider Nétive ook vaste vacatures kunt afhandelen. En Connexys is eigenlijk een ATS voor vast personeel met veel functionaliteit voor flex. Het groeit langzaam naar elkaar toe. Maar we zien ook dat nog geen enkel systeem al een gebruiksklare oplossing kan aanbieden. Enkele VMS-aanbieders zijn wel naarstig op zoek naar partners en innoveren zelf ook, dus het is spannend om nu al uit te kijken naar wat we over 2 jaar hierover kunnen schrijven..”

Wat valt jullie verder op in het onderzoek?

Bassie: “De grotere leveranciers groeien allemaal flink, niet alleen qua bedrijfsomvang, maar ook qua klanten en functionaliteiten. Er is stevig ontwikkeld de afgelopen jaren, maar niet iedereen ontwikkelt zich in dezelfde richting. Heeft de een bijvoorbeeld stevig ingezet op ondersteuning van het zogeheten Statement of Work (SOW – het uitbesteden van complete projecten en diensten), de ander zette juist stappen om vast en flex in één systeem te krijgen.

“Er is stevig ontwikkeld de afgelopen jaren, maar niet iedereen ontwikkelt zich in dezelfde richting”

Het blijft voor inhurende organisaties dan ook belangrijk om op voorhand goed na te denken over wat je op de langere termijn met zo’n systeem wil, omdat de mogelijkheden nogal uiteenlopen. Je moet zeker ook de geplande ontwikkelingen hierbij betrekken. Over 2 jaar kan jouw behoefte anders zijn, maar je wisselt niet zo makkelijk van VMS. Het is toch een beetje zoals een huwelijk…”

Deleu: “Over huwelijken gesproken: er zijn ook nogal wat fusies en overnames in dit speelveld. Beeline met IQN, Fieldglass met SAP en recent Bullhorn met Connexys. We denken niet dat het einde van deze huwelijksgolf in zicht is. Naarmate leveranciers in meer landen binnen of buiten Europa worden gebruikt, komen ook de omvang en opzet van de bedrijfsorganisatie naar voren. En dan kan samengaan met een partner een oplossing zijn om snel te kunnen schakelen.”

Wordt voor een inhurende organisatie de drempel om een VMS in te zetten niet veel te hoog met al die nieuwe functionaliteiten?

Bassie: “We denken van niet. In ons vorige onderzoek hadden we een paar nieuwe kleine aanbieders met laagdrempelige systemen. Die hebben we sindsdien niet succesvol zien worden. Inmiddels zijn er ook weer nieuwe partijen ontstaan zoals pro-Unity in België dat ook ambitie heeft om in de nabije toekomst Nederland te veroveren. Daarentegen valt op dat er door de grotere aanbieders veel aanbod is in relatief goedkope en toegankelijke VMS-technologie voor midsize organisaties.”

“Ook interessant is de opkomst van Freelance Management Systemen, waarbij inhuurkrachten ‘op voorraad’ worden geselecteerd totdat ze daadwerkelijk nodig zijn”

Deleu: “VMS-systemen ontwikkelen zich ook naar meer mobiele ondersteuning van inhuurprocessen. Ze bevinden zich tegenwoordig allemaal in de Cloud en worden benaderbaar op je smartphone, op je tablet en thuis. Ondanks alle risico’s op hacking en privacyschendingen…

Ook interessant vind ik de trend van Direct Sourcing en daaraan gekoppeld de opkomst van zogeheten Freelance Management Systemen (FMS). Daarbij worden inhuurkrachten ‘op voorraad’ geselecteerd totdat ze daadwerkelijk nodig zijn. Hiermee kunnen organisaties zelf – dus zonder tussenkomst van intermediairs – op zoek naar geschikte freelancers of zzp’ers en/of candidate/talentpools inrichten met interessante kandidaten. Ook kunnen ze met dit soort systemen de hele financiële afhandeling voor hun freelancers regelen.”

Wat waren jullie bronnen voor dit rapport?

Deleu: “We hebben alle aanbieders van VMS-systemen in Nederland en België benaderd. Uiteindelijk hebben we er 7 bereid gevonden om onze vragenlijst te beantwoorden. Slechts enkele partijen wensten niet deel te nemen omdat dit het beleid is van de holding waarvan ze deel uitmaken. Anderen hebben aangegeven dat ze niet als een VMS gezien willen worden.”

Bassie: “De antwoorden van de 7 deelnemers in het rapport zijn door ons nader geanalyseerd of in een meer algemene context geplaatst, bijvoorbeeld die van relevante technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving of arbeidsmarkttendensen. Verder hebben we zelf ook tientallen onderzoeksrapporten over externe inhuur gelezen en uiteraard de deelnemers aan het onderzoek bevraagd naar hun ervaringen, visie en verwachtingen.”

VMS vergelijking

Het rapport is hier en hier gratis te downloaden. Voor eerdere rapporten, lees de verhalen uit 2015, 2013 en 2012.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

2 reacties op dit bericht

  1. Mooie samenkomst van MSP en VmS. Wanneer MSP aanbieders hun toegevoegde waarde kennen en uitdragen is er voor de MSP geen VMS bedreiging. Dan kunnen ze elkasr zelfs helpen groeien! Dus MSP aanbieders van welke wasrdevolle betekenis ben je voor jouw klanten?

  2. De MSP markt juicht de ontwikkeling van vms systemen alleen maar toe. De huidige systemen laten nog te veel liggen op gebruiksvriendelijkheid, innovatieve oplossingen (die daadwerkelijk werken!) en flexibiliteit van inrichting. De MSP is primair verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van het inhuurproces (met steeds meer een koppeling naar in, door en uitstroom in brede zin), maar in dit artikel wordt er voorbij gegaan aan het feit dat er eigenaarschap nodig is wanneer je een vms systeem invoert binnen een organisatie. Een eigenaar wat zorgt dat de organisatie mee gaat en mee blijft gaan met het systeem. Een eigenaar die zorgt voor verbinding tussen inkoop, hr en finance, niet met alleen data, maar met een persoon. Een systeem implementeren, hoe innovatief en modern ook, gaat niet vanzelf. En is ook geen eenmalige oefening. Ergo, dat is een van de redenen waarom een msp wordt ingezet.

    Dat is ook een reden waarom vms leveranciers steeds meer samenwerking opzoeken met de msp’s, vanwege het afbreukrisico tijdens en na implementatie.

    Uiteindelijk is alles een keuze. Een organisatie kan goed zelf beoordelen of het zinvol is om het inhuurproces inclusief systemen onder te brengen bij een msp of dit zelf te organiseren. Maar in beide gevallen zijn er mensen nodig die dit dossier beheren en managen, die snappen dat je te maken hebt met weerstand en gedragsverandering, die snappen hoe de structuur en processen lopen in de organisatie, die snappen dat dit niet alleen een HR feestje is met mooi speelgoed. Die snappen dat als inhurende managers of teamleiders geen bureaufunctie hebben en morgen iemand nodig hebben, zij niet gaan zitten wroeten in eindeloze data met kandidaten…heel wenselijk, maar gaat niet gebeuren. Pas als je dat beheerst bereik je het gewenste resultaat (en dan nog niet 100%).

    Dat er verschuiving zal plaatsvinden in toegevoegde waarde en activiteiten van een MSP, natuurlijk. Scherp daarop blijven is essentieel. Maar is dat niet al tijdje aan de gang? Laat het alsjeblieft zo ontwikkelen, daar waar bewust gekozen wordt voor de rol van een MSP zal het elkaar alleen maar versterken en bijdragen aan verbeterde klanttevredenheid en niet te vergeten, leveranciers (en zzp) tevredenheid.

    Met alle respect en waardering voor het opstellen van het rapport (wat zeker zinvol is) en ieders bijdrage daarin, dit artikel is wat mij betreft te kort door de bocht.