"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Ga je als zelfstandige meer belasting betalen door aftoppen zelfstandigenaftrek?

Het nieuwe kabinet heeft flinke hervormingsplannen rond de belastingen. Ook de zelfstandigenaftrek ontkomt daar niet aan. Ewoud de Ruiter legt uit wat dat gaat betekenen.

In het nieuwe regeerakkoord staan een aantal maatregelen die de ondernemer raken. Welke maatregelen zijn dat precies? En hebben de verlaagde tarieven ook tot gevolg dat er minder inkomstenbelasting verschuldigd is?

Marginaal hogere belastingdruk voor IB-ondernemer

De regering heeft ervoor gekozen om een vlaktaks in te voeren. Tot een inkomen van 68.600 euro uit werk en woning is (in box 1) 36,93% inkomstenbelasting verschuldigd. Over het surplus 49,5%. Er is niets over geschreven, voor nu ga ik er daarom vanuit dat de MKB-winstvrijstelling niet wijzigt en op 14% blijft staan. Alle aftrekposten in de inkomstenbelasting kunnen in de toekomst enkel nog tegen het lage tarief worden afgetrokken, ook de zelfstandigenaftrek. Of dat voor de MKB-winstvrijstelling ook gaat gelden, moeten we afwachten. Ik ga uit van wel. Gedurende een aantal jaren wordt het tarief in stappen verlaagd, tot de aftrekposten uiteindelijk tegen 36,93% worden afgetrokken.

Wat betekent dat dan voor de ondernemer qua belastingdruk? In de berekening hierna is de vergelijking gemaakt hoeveel inkomstenbelasting er verschuldigd is als een ondernemer € 50.000 respectievelijk € 100.000 winst maakt met de huidige belastingtarieven en de voorgestelde tarieven. Rekening houdend met de ondernemersaftrek tegen het lage aftrekpercentage in de nieuwe situatie.

Uit de berekening komt dat bij een winst van € 100.000 de ondernemer per saldo iets meer belasting gaat betalen. Bij een winst van € 50.000 daalt de belastingdruk juist. Dat komt omdat de ondernemersaftrek tegen 36,93% is te verrekenen. Ondernemers met een lage winst hebben daar meer voordeel van.

Bij de berekening zijn de arbeidskorting en de algemene heffingskorting niet meegenomen. In de plannen van de regering zullen de arbeidskorting en algemene heffingskorting verhoogd worden. Vanaf een bepaald inkomen wordt de arbeidskorting sneller afgebouwd in de nieuwe plannen dan nu al het geval is. Bij een winst uit onderneming van € 50.000 zal de snellere afbouw van de arbeidskorting vermoedelijk harder gevoeld worden dan bij een inkomen van € 100.000. Bij dat hoge inkomen heeft men nu ook al beperkt recht op arbeidskorting.

In 2017 trekt de ondernemer de ondernemersaftrek af tegen het hoogste tarief, bij een winst van € 100.000 is dat 52%. Straks wordt dat dus 36,93%. Wat als een belastingverlaging wordt gepresenteerd is dat feitelijk niet bij dit inkomen. Bij een lager inkomen kan een verlaging van het belastingtarief overigens best tot minder belastingheffing leiden.

Bij de berekening zijn de arbeidskorting en de algemene heffingskorting niet meegenomen.

In 2017 trekt de ondernemer de ondernemersaftrek af tegen het hoogste tarief, bij een winst van € 100.000 is dat 52%. Straks wordt dat dus 36,93%. Wat als een belastingverlaging wordt gepresenteerd is dat feitelijk niet bij dit inkomen. Bij aan lager inkomen kan een verlaging van het belastingtarief overigens best tot minder belastingheffing leiden.

De DGA met zijn BV

En hoe zit het dan met de ondernemer in de BV, de DGA?

Bij de besloten vennootschap zijn ook een aantal maatregelen aangekondigd, waarvan een aantal de zp’er vermoedelijk minder snel zullen raken. De afschrijvingsbeperking voor onroerend goed in eigen gebruik wijzigt. De mogelijkheid om verliezen vooruit te wentelen wordt verder beperkt, nu is het mogelijk om de verliezen 9 jaar vooruit te wentelen, dat wordt 6 jaar.

De vpb-tarieven gaan ook omlaag, in een aantal stappen naar uiteindelijk 16% voor winsten tot € 200.00. Hogere winsten worden belast tegen 21%. In het Belastingplan 2017 was aangekondigd dat de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belast tegen 20%), verhoogd zou worden van € 200.000 naar € 350.000. Deze verhoging wordt weer teruggedraaid, waardoor de eerste schijf in 2018 op € 200.000 blijft staan.

Box 2

Voor de ondernemer natuurlijk persoon die aandeelhouder is in de besloten vennootschap wijzigt de inkomstenbelastingheffing ook als er dividend wordt uitgekeerd. Het tarief van box 2 wordt verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Uitgaande van het uiteindelijke tarief van 28,5% in box 2 en het vpb-tarief van 16% bij een winst lager dan € 200.000, is de gecombineerde belastingdruk 39,94%. Als er 21% vennootschapsbelasting verschuldigd is, bedraagt het gecombineerde tarief 43,52%. Op dit moment bedragen de gecombineerde tarieven 40% (20% vpb-tarief) 43,75% (25% vpb-tarief). De belastingdruk voor de DGA is (nagenoeg) niet gewijzigd, zou je kunnen zeggen.

Gebruikelijk loon van de dga

Omdat een DGA zijn aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en de arbeidsongeschiktheidsverzekering straks tegen 36,93% mag aftrekken en niet tegen het hoge tarief van 49,5%, zal deze er belang bij hebben om zijn gebruikelijk loon niet hoger vast te stellen dan € 68.000. Overigens heeft de regering een evaluatie aangekondigd rond de regeling van het gebruikelijk loon. De uitkomsten van die evaluatie kunnen ertoe leiden dat de regeling wordt aangepast.

Met name voor hogere inkomens met (hogere) aftrekposten zullen de maatregelen zeer goed ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk meer inkomstenbelasting verschuldigd is, ondanks de verlaging van de tariefschijven.

In een volgende bijdrage (volgende week) zal ik ingaan op de vraag of het interessant is om de IB-onderneming te verruilen voor de besloten vennootschap en vice versa.

Ewoud de Ruiter (1975) is fiscaal jurist. Hij is al meer dan 15 jaar actief als belastingadviseur en heeft zijn kantoor in Utrecht. Hij adviseert ondernemers over allerhande fiscale onderwerpen onder andere over de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten. Tot zijn klanten rekent hij onder andere: ICT-, bouwbedrijven en intermediairs. Daarnaast is hij directeur van Apollo Tax bv , een webshop voor belastingadvisering. Naast zijn werk als belastingadviseur schrijft hij ook geregeld over fiscale onderwerpen en is als vaste auteur onder andere verbonden geweest aan het tijdschrift Fiscaal Advies en het Fiscaal Praktijkblad. Bekijk alle berichten van Ewoud de Ruiter

5 reacties op dit bericht

 1. Volgens mij zit er iets fout: Er staat dat bij het inkomen van € 50.000 de belastingdruk daalt, maar uit de tabel blijkt juist dat er ong. € 600 meer belasting moet worden betaald, een grotere stijging dan bij de zzp’er met een omzet van € 100.000?

 2. Dank voor jouw oplettendheid Mark, per abuis zijn de eerste twee kolommen omgedraaid. Bij een winst van € 50.000 daalt de belastingdruk juist. Dat wordt/is aangepast.

 3. Goede dag,

  klop wel
  Maar ga je het vergelijken met loondienst dan verlies je want dan heb je minder voordeel bij de zelfstandige aftrek en mkb voordeel.
  Reden dat ik reageer is dat het nou niet echt investeringen bevorderd, of alleen die persoonlijke aftrekposten verzekering en hypotheek

  alvast bedankt voor het antwoord
  Marco

  • Ook in loondienst kan de conclusie zeer goed zijn dat deze maatregel met name de mensen met een laag inkomen bevoordeelt. Ook daar geldt dat de aftrekposten tegen 36,93% gaan en niet tegen 49,5% als je in de hoge schijf valt met het inkomen boven EUR 68.600. Als je geen aftrekposten hebt, komt het rekensommetje anders uit en heb je wel voordeel van de tariefsverlaging. Al wordt die weer deels weggenomen door de versnelde afbouw van de arbeidskorting.