"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
opdrachtgeversverklaring

Column Denis Maessen (PZO): Nog veel werk aan de winkel voor betere positie zzp’ers

Denis Maessen, voorzitter van het Platform voor Zelfstandig Ondernemers, is blij dat het kabinet de Wet DBA van tafel haalt. Maar hij mist ook nog wel de nodige zaken.

We zijn als PZO blij dat het nieuwe Kabinet poogt om de onzekere situatie, die is ontstaan door de Wet DBA, aan te pakken. Ook spreekt een zekere erkenning voor de positie van ZZP’ers uit het Regeerakkoord. Tegelijkertijd is er nog heel veel werk aan de winkel met dit akkoord.

Niet werkbaar

Ik vrees alleen wel dat ook deze nieuwe poging om zaken voor ZZP’ers goed te regelen leidt tot veel praktische bezwaren. De vraag is of de voorstellen van het nieuwe Kabinet überhaupt werkbaar zijn in de praktijk van alledag. De huidige arbeidsmarkt vraagt daarnaast eigenlijk om een samenhangende visie, waarin werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers integraal worden meegenomen.

We zien geen ingrijpende vernieuwingen in de nieuwe vervanger van de Wet DBA, aangezien ook deze nog steeds uitgaat van de verouderde arbeidswetgeving uit 1907 in plaats van de vrije keuze voor ondernemerschap en dat is een gemiste kans.

Aanknopingspunten

Gelukkig zie ik wel een aantal aanknopingspunten, waarmee we verder kunnen. De verkenning hoe het zelfstandig ondernemerschap een eigen plek in het Burgerlijk Wetboek kan krijgen, is interessant en hier zal PZO graag aan meewerken. Het is positief dat het kabinet geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandig ondernemer oplegt. Hier zien we toch een erkenning van het vrije ondernemerschap. Goed is dat het kabinet wel op zoek gaat naar manieren om te komen tot een betaalbaarder verzekering en de verhoging van de verzekeringsgraad.

Denis Maessen, voorzitter PZO

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO