"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
goed opdrachtgeverschap

Code Goed Opdrachtgeverschap moet helderheid geven in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen

De ABU en PZO-ZZP hebben gezamenlijk een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Voor hen de eerste stap naar breed gedragen spelregels over hoe opdrachtnemers en opdrachtgevers met elkaar om moeten gaan.

Brancheorganisaties ABU en PZO-ZZP hebben gezamenlijk een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is vandaag geïntroduceerd tijdens de bijeenkomst voor zzp-dienstverleners.

Een groeiend aantal leden van de ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, bemiddelt naast uitzendkrachten ook zelfstandigen. De ABU roept opdrachtgevers van deze zzp’ers op de code te gaan gebruiken en verder te ontwikkelen. De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten Goed Opdrachtgeverschap

goed opdrachtgeverschapDe Code Goed Opdrachtgeverschap is ontwikkeld, omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt is groeiende. Met de Code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren.

De Code heeft vier uitgangspunten:

  • het realiseren van transparante en duidelijke afspraken
  • een open en effectieve communicatie
  • zorgvuldig omgaan met elkaars (zakelijke) belangen en
  • gelijkwaardig ondernemerschap.

Eerste stap

De Code is met andere woorden een moreel contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan. De beide organisaties zien het uitbrengen van deze code als een eerste stap en willen graag meerdere partijen betrekken bij het doorontwikkelen van de code. Zowel met intermediairs als organisaties die rechtstreeks zelfstandigen inhuren.

Download hier Code Goed Opdrachtgeverschap. Wilt u hard copy exemplaren bestellen? Mail uw verzoek dan naar Lisette van Rossum, vanRossum@abu.nl

Lisette van Rossum (ABU) en Margreet Drijvers (PZO) over het hoe en waarom van de code goed opdrachtgeverschap:

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts